• Milí rodičia, podporovatelia a priatelia školy venujte svoju sumu do výšky 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane na podporu a rozvoj záujmov a aktivít pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  • Spojená škola internátna

    Stredná škola, ktorá pripravuje na povolanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.