• Príspevok na špecifiká

     • Spojenej škole internátnej boli formou príspevku pridelené finančné prostriedky na špecifiká, za ktoré si mohla škola zakúpiť napr. osobné ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky. Cieľom zabezpečenia týchto pomôcok a prostriedkov bolo zvýšiť ochranu života a zdravia zamestnancov a žiakov školy a zabrániť ďalšiemu šíreniu Covid-19.

      Škola zabezpečila:

      • kvalitný prenosný uzavretý germicídny žiarič, ktorý nepretržite čistí vzduch,
      • osobné ochranné pomôcky (respirátory, rukavice, ochranné štíty),
      • dezinfekčné prostriedky a náplne do bezdotykových dávkovačov,
      • AG testy.

       

     • Dezinfekcia vzduchu počas vyučovania