• Förderzentrum für Körperbehinderte Wichernhaus Altdorf

     • Partnerstvo s nemeckou školou v Altdorfe sa začalo v roku 2006. Po niekoľkoročnej výmene skúseností bola podpísaná Zmluva o vzájomnej spolupráci. Recipročné pobyty sú zamerané na poznávanie a získavanie odborných vedomostí a zručností z oblasti výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

       

       

     • Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Gliwice

     • Od roku 2003 škola rozvíja cezhraničnú spoluprácu s poľskou školou v Gliwiciach. Priateľské osobné kontakty umožnili sľubnú výmenu odborných skúseností počas viacerých spoločných stretnutí. Organizácia vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami je rôzna v jednotlivých krajinách Európy. Cieľom je učiť sa jeden od druhého v podmienkach integrujúcej sa Európskej únie.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • ssiza@ssiza.sk
   • +421 41/565 49 06 +421 41/525 20 92
   • Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
   • Jarná ulica 2597/34, 010 01 Žilina
   • Centrum sociálnych služieb Letokruhy Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina
   • DSS Synnómia Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina
   • Tesco Košická 3, 010 01 Žilina
   • julia.mankovicova@ssiza.sk
 • Fotogaléria

  • Tvorba žiakov praktickej školy
  • Majstrovstvá Slovenska ŠO v stolnom tenise 2019
  • Školská súťaž Zenit - odbor aranžér
  • 100. výročie úmrtia generála M.R. Štefánika
  • Stavanie mája
  • Deň Zeme
  • Výstava fotografického salóna STROM
  • Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní
  • Celoslovenská opatrovateľská súťaž
  • Prednes poézie a prózy
  • Školská súťaž Zenit - odbor fotograf
  • Čiapkový deň