• Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

      

     Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami od roku 1998. V súčasnosti sa venujeme hlavne žiakom, ktorých danosti vyžadujú individuálny prístup alebo menší kolektív žiakov.

      

     Odborné vzdelávanie a príprava smeruje k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií, ku komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam, ktoré umožnia rozvoj a celkový úspech jednotlivcov na základe vlastnej aktivity, sebauvedomenia a spolupráce nielen v známych situáciách, javoch a problémoch, ale aj v nových podmienkach ich riešenia a aplikácie. 

      

     Do strednej odbornej školy sa prijíma žiak so zdravotným znevýhodnením s intelektom v norme, ktorý úspešne ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy. Spôsobilosť žiaka študovať učebný odbor potvrdzuje všeobecný lekár na prihláške.

      

     Štúdium je 3 ročné, dennou formou, ukončené záverečnou skúškou. Úspešným absolvovaním štúdia získa žiak stredné odborné vzdelanie. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.

      

     V súčasnosti ponúkame štúdium v týchto učebných odboroch:

        •  
     • 6451 H aranžér
     • 6452 H fotograf
     • 6424 H manikér - pedikér
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • ssiza@ssiza.sk
   • +421 41/565 49 06 +421 41/525 20 92
   • Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
   • Jarná ulica 2597/34, 010 01 Žilina
   • Centrum sociálnych služieb Letokruhy Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina
   • DSS Synnómia Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina
   • Tesco Košická 3, 010 01 Žilina
   • julia.mankovicova@ssiza.sk
 • Fotogaléria

  • Tvorba žiakov praktickej školy
  • Majstrovstvá Slovenska ŠO v stolnom tenise 2019
  • Školská súťaž Zenit - odbor aranžér
  • 100. výročie úmrtia generála M.R. Štefánika
  • Stavanie mája
  • Deň Zeme
  • Výstava fotografického salóna STROM
  • Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní
  • Celoslovenská opatrovateľská súťaž
  • Prednes poézie a prózy
  • Školská súťaž Zenit - odbor fotograf
  • Čiapkový deň