• 2% z daní

     • Dôležité termíny:

      • do 31. marca - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania typu A alebo B
      • do 30. apríla - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

       

     • Mimoriadne príspevky

     • V prípade venovania dobrovoľného príspevku ho môžete poukázať na účet občianskeho združenia:

      SK90 5200 0000 0000 0880 7394.

     • Príspevok ZRŠ

     • Výška príspevku je odsúhlasená každý školský rok na plenárnom zasadnutí rodičov.

      Žiaci odovzdávajú finančný príspevok v hotovosti triednemu učiteľovi, ktorý potvrdí prevzatie prostredníctvom žiackej knižky.

      Vyzbieraná hotovosť sa prevedie na účet združenia najneskôr do konca kalendárneho roka.