• Názov organizácie: Združenie rodičov pri strednom odbornom učilišti pre telesne postihnutú mládež

     Forma: občianske združenie

     Sídlo organizácie: Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina

     IČO: 37972707

     Tel. kontakt: 041/5654906

     Email: sos.ekonomicke@gmail.com

     Združenie rodičov je spolok rodičov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli spolupracovať s vedením školy a jej učiteľmi pri výchove a vzdelávaní žiakov s telesným a mentálnym postihnutím, poskytovať škole predovšetkým materiálnu a organizačnú pomoc. Činnosť ZR je riadená podľa stanov schválených na stretnutí rodičov tejto školy.

     Na čele združenia je predseda ZR pri SOU TPM a z rodičov sú menovaní členovia. Finančné príspevky združenia sú tvorené príjmami z 2 % daní od FO, PO a príspevku na ZRŠ.  ZR pri SOU TPM tieto finančné príspevky čerpá hlavne na: realizáciu školských akcií (Dožinky, 1.máj, Deň Zeme, imatrikulácie, Sv. Mikuláš, Vianočná akadémia,...), súťaží (Boccia, Hviezdoslavov Kubín, olympiáda ľudských práv, matematické olympiády a športové súťaže), notárske, bankové poplatky, občerstvenie žiakov počas skúšok, nákup vecných odmien pre žiakov za dosiahnuté výsledky počas školského roka a iné.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • ssiza@ssiza.sk
   • +421 41/565 49 06 +421 41/525 20 92
   • Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
   • Jarná ulica 2597/34, 010 01 Žilina
   • Centrum sociálnych služieb Letokruhy Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina
   • DSS Synnómia Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina
   • Tesco Košická 3, 010 01 Žilina
   • julia.mankovicova@ssiza.sk
 • Fotogaléria

  • Tvorba žiakov praktickej školy
  • Majstrovstvá Slovenska ŠO v stolnom tenise 2019
  • Školská súťaž Zenit - odbor aranžér
  • 100. výročie úmrtia generála M.R. Štefánika
  • Stavanie mája
  • Deň Zeme
  • Výstava fotografického salóna STROM
  • Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní
  • Celoslovenská opatrovateľská súťaž
  • Prednes poézie a prózy
  • Školská súťaž Zenit - odbor fotograf
  • Čiapkový deň