• RIADITEĽKA  ŠKOLY

   • Ing. Mária Valjašková

    Kontakt: 041/500 07 05, 

    E-mail: soutpmza@soutpmza.edu.sk

   • ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY

   • Mgr. Anna Moskalová

    Kontakt: 041/565 32 69

    E-mail: anna.moskalova@ssiza.sk

   • ZÁSTUPKYŇA EKONOMICKÉHO ÚSEKU

   • Ing. Ľubica Lieskovanová

    Kontakt: 041/565 49 06

    E-mail: ekonomicke@ssiza.sk