• Fotofórum
     • Fotofórum

     • 24. - 25. október 2018

      Žiaci učebného odboru fotograf navštívili 51. ročník výstavy Fotoforum, ktorý sa uskutočnil v Ružomberku. Na tejto medzinárodnej výstave prevládali fotografie krajinky, nechýbali ani portréty a dokument. 

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • 17. október 2018

      Táto súťaž má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Ľudské práva a ich ochrana je neustále aktuálna téma. Školské kolo pozostávalo z testu a otvoreného listu riaditeľke školy. Víťazky, Ivana Štrkáčová a Erika Ďurdíková, postúpili na celoslovenskú súťaž do Košíc.

    • Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom
     • Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom

     • 13. október 2018

      V sobotu sa v Trenčíne konala plavecká sútaž, Veľká cena primátora mesta zdravotne znevýhodnenej mládeže 2018. Našu školu reprezentovalo 6 žiakov - Erika Ďurdíková, Filip Chylák, Marek Janúch, Mária Kubíková, Mária Kristína Sihlovcová a Klára Šusteková pod vedením Ing. Evy Jantákovej. V silnej konkurencii sa umiestnili na popredných miestach. Získali 5 zlatých, 5 strieborných a 3 bronzové medaile.

    • Prezentácia školy - 20. výročie
     • Prezentácia školy - 20. výročie

     • 10. október 2018

      Pri príležitosti 20. výročia zriadenia školy žiaci učebného odboru aranžér pripravili inštaláciu, ktorá prezentuje jednotlivé zložky školy, ako aj zaujímavosti z histórie v klientskom centre Okresného úradu v Žiline.

    • Oslava plodov jesene
     • Oslava plodov jesene

     • 5. október 2018

      Dnešné deti a mládež, poznajú len málo z toho, čo nám predkovia zanechali. Našou snahou je oživovať ľudové zvyky a tradície, aby nezostali zabudnuté. Žiaci ich majú možnosť vidieť prostredníctvom hovoreného a spievaného slova. Takto sme im priblížili aj dožinkové slávnosti, ktoré sú oslavou dobrej úrody a ukončenia žatvy.

    • Medzinárodný deň nepočujúcich
     • Medzinárodný deň nepočujúcich

     • 20. september 2018

      Pri príležitosti tohto medzinárodného dňa zorganizovalo Centrum nepočujúcich ANEPS v Žiline kultúrne podujatie pre širokú verejnosť. Svojou účasťou sme vyjadrili podporu zdravotne znevýhodneným ľudom a zároveň sme prežili pekný deň. 

    • Arteterapeutický workshop
     • Arteterapeutický workshop

     • 19. september 2018

      Z hliny sa nevykrútiš, je názov workshopu, ktorý bol realizovaný v spolupráci s Nadáciou VÚB, grantová schéma PRE NÁDEJ v projekte Umenie lieči. Stretnutí sa zúčastnili nielen žiaci našej školy pod vedením Mgr. Jany Ballovej, ale aj študenti Súkromnej strednej umeleckej školy zo Žiliny.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • 19. september 2018

      Aj my sme prispeli na dobrú vec a zapojili sa do celoslovenskej akcie Biela pastelka. Finančný výnos bol použitý na poskytovanie poradenstva a sociálnej rehabilitácie nevidiacich a slabozrakých, ktorí študujú aj na našej škole.

    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád v Košiciach
     • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád v Košiciach

     • 17. september 2018

      V tomto roku sa uskutočnil už 22. ročník. Zúčastnilo sa ho 120 športovcov. Našu školu reprezentovali 5 žiaci - Erika Ďurdíková, Lenka Jendrisková, Pavol Čanecký, Jakub Holúbek, Branislav Sládeček pod vedením Ing. Evy Jantákovej. V disciplínch skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, beh na krátku a dlhú trať získali 10 medailí, z toho 4 zlaté, 5 strieborných a 1 bronzovú.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • 6. - 7. september 2018

      V priebehu dvoch dní sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka. Získali teoretické vedomosti a praktické zručnosti z nasledovných oblastí: zdravotná a dopravná výchova, civilná ochrana, pobyt a pohyb v prírode,  aktuálne problémy ľudstva, technické činnosti a športy. 

    • Kurz na ochranu života a zdravia
     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • 5. - 7. september 2018

      Zúčastnilo sa ho 31 žiakov 3. ročníka a 13 inštruktorov z radov pedagogických pracovníkov. Kurz je vyvrcholením procesu výchovy žiakov prierezovej témy ochrany života a zdravia a nadväzuje na účelové cvičenia. Teoretická príprava aj praktický výcvik prebiehal v zaujímavých lokalitách okolia Žiliny - Strečno, Varín, Rajecké Teplice.