• Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • 14.november 2019

      Žiačky 3. ročníka  Adriána Turmanová a Zuzana Škatuláková sa zúčastnili celoštátnej olympiády ľudských práv v Košiciach. Cieľom XIV. ročníka celoštátnej  súťaže OĽP bolo upriamiť pozornosť mladých ľudí na problematiku ľudských práv, konkrétne na  právo  na život a ľudskú dôstojnosť. Súťaž preverovala nielen teoretické vedomosti  o významných  osobnostiach z minulosti alebo súčasnosti, ktorí sa zaslúžili o záchranu ľudských životov, ale obsahovala aj praktickú časť, ktorou bolo výtvarné stvárnenie  týchto hrdinov vo forme plagátu.

    • Workshop Šúpoľové bábiky II.
     • Workshop Šúpoľové bábiky II.

     • 6. november 2019

      Žiaci odboru aranžér si už druhý krát v tomto školskom roku mohli overiť svoje zručnosti na workshope šúpoľových bábik, ktorý sa tentoraz konal v školskej aranžérskej dielni. Kukuričné listy sa pod ich rukami premenili na krásne výtvory.

    • Prednáška Zem finančných možností I.
     • Prednáška Zem finančných možností I.

     • 28.október 2019

      Pod záštitou nadácie Poštovej banky sa na našej škole uskutočnila náučná prednáška o finančnej gramotnosti. Prednáška spolu s prezentáciou bola určená žiakom internátu. Pán Vrtaňa podal žiakom veľa informácií ohľadom financií, ktoré sa im budú hodiť do života.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • 29. október 2019

      Brány našej školy sa otvárajú pre širokú verejnosť dvakrát do roka. V tento deň mali návštevníci možnosť získať základné informácie o možnostiach štúdia a o podmienkach prijímacieho konania. Vo vestibule školy a na prevádzkach  prezentovali svoju činnosť jednotlivé učebné odbory všetkých zložiek SŠI. 

    • Kurz na ochranu života a zdravia
     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • 28. október 2019

      Zúčastnili sa ho žiaci 2. a 3. ročníka a 14 inštruktorov z radov pedagogických pracovníkov. Kurz bol zameraný na riešenie mimoriadných udalostí, boj proti extrémizmu, rasizmu, fašizmu, šikane, ochrana prírody a životného prostredia, ekológia, pohyb a pobyt v prírode a ochrana zdravia, posilnenie telesnej zdatnosti žiakov. Zároveň nadväzuje na účelové cvičenia. Teoretická príprava aj praktický výcvik prebiehal na vodnom diele Žilina.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 24. október 2019

      Už tradične sa v jeseni konalo školské kolo v prednese slovenskej poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Celoslovenskej súťaže sa zúčastnia žiaci Richard Čaniga a Ivana Štrkáčová, víťazi v kategórií próza.

    • Workshop kyanotypie
     • Workshop kyanotypie

     • 22. október 2019

      Žiaci odboru fotograf a aranžér absolvovali v spolupráci so Súkromnou strednou školou umeleckého priemyslu Workshop kyanotypie. Vypočuli si zaujímavú prednášku o histórii fotografie, vyskúšali si prípravu papiera, nanášanie citlivej vrstvy, sušenie, exponovanie negatívov a záverečné vymývanie. Domov si okrem príjemného zážitku odniesli aj svoje vytvorené dielo. 

    • Pravda o drogách
     • Pravda o drogách

     • 18.október 2019

      Ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy? Na tieto  a iné otázky nám odpovedal prednášajúci Pavel Prokop z občianského združenia Slovensko bez drog.

    • Prednáška Význam lesov
     • Prednáška Význam lesov

     • 16. október 2019

      Žiaci internátu sa zúčastnili prednášky lesníka Ing. Biháriho na tému Význam lesov a o Jozefovi Dekrét Matejovie, ktorý bol priekopníkom v obnove lesov v budove Lesy SR v environmentálnej triede.

    • Workshop Šúpoľové bábiky
     • Workshop Šúpoľové bábiky

     • 16. október 2019

      Naši žiaci odboru aranžér sa na workshope šúpoľových bábik vydali na cestu k tradíciám našich predkov a objavili svoj skrytý talent. Kukuričné listy, čiže šúpolie sa zdajú byť bezcenným odpadom. Je až impozantné, čo z nich pod rukami našich žiakov vzniklo. 

    • Fotoforum Ružomberok 2019
     • Fotoforum Ružomberok 2019

     • 16. október 2019

      Žiaci odboru fotograf sa zúčastnili 52. ročníka výstavy medzinárodného salónu umeleckej fotografie Fotoforum Ružomberok 2019. Tradične prevládali na fotografiách krajinky, nechýbali ani portréty či fotografie zo spoločenských udalostí. Práce autorov zo Slovenska a iných krajín oslovili nielen žiakov, ale aj majstrov OV fotograf.

    • Súťaž Zelený svet
     • Súťaž Zelený svet

     • 1. október 2019 

      Žiak našej školy Jakub Gazdík získal hlavnú cenu v medzinárodnej výtvarnej súťaži Zelený svet pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia. Kresbou vyjadril svoj postoj k stavu ovzdušia, k jeho významu pre náš život.

       

    • Noc výskumníkov
     • Noc výskumníkov

     • 27.september 2019

       

      Žiaci 2. ročníka Praktickej školy sa zúčastnili akcie Žilinskej univerzity Noc výskumníkov. V priestoroch OC Mirage mali možnosť vidieť vedecké stánky a prezentácie Žilinskej univerzity, Univerzity Komenského z Bratislavy, ale aj inovatívne firmy.

    • Výstava Za oknami našich zariadení
     • Výstava Za oknami našich zariadení

     • 20.september 2019

      Žiaci 1. ročníka Praktickej školy navštívili jesennú výstavu "Za oknami našich zariadení" na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Sociálne zariadenia zo žilinského kraja prezentovali svoje výrobky s jesennou tématikou. Výstava bola veľmi pekná s množstvom inšpiračných námetov.

    • Deň polície
     • Deň polície

     • 12. septembra 2019

      Námestie A. Hlinku bolo vo štvrtok plné policajtov i špeciálnej techniky. Polícia nám ukázala na Dni polície ukážky zo svojej činnosti, predviedla svoje psy a kone. Žiaci SŠI v sprievode svojich pedagógov videli simulovaný zásah proti výtržníkom, zásah kukláčov a rukojemnícku drámu. Stretli sa aj so známymi športovcami.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • 6. september 2019

      V areáli školy sa uskutočnilo prvé a tretie účelové cvičenie. Žiaci školy si zahrali hru boccia, loptové hry a absolvovali prednášky na tému:

      1. zdravotná a dopravná výchova,

      2. CO -riešenie mimoriadnych situácii,

      3. pobyt a pohyb v prírode,

      4. aktuálne problémy ľudstva a ich riešenie,

      5. technické činnosti a športy.

       

    • Začiatok školského roka 2019/2020
     • Začiatok školského roka 2019/2020

     • 2.september 2019

      Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020  sa uskutočnilo o 9:00 hod. v budove Spojenej školy internátnej v Žiline. V novom školskom roku prajeme žiakom veľa úspechov, milých stretnutí a príjemných zážitkov. 

    • Školský výlet
     • Školský výlet

     • 27. jún 2019

      V tento deň sa stala obec Zástranie ideálnym výletným miestom pre triedy odboru fotograf a predavač. Čaro krásnej prírody a skvelý výhľad na Žilinu ocenili žiaci aj pedagógovia. Spoločne strávili príjemné letné dopoludnie s malou nádielkou húb.

       

    • Slnko v duši
     • Slnko v duši

     • 19. jún 2019

      Pozývame vás na výstavu prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení Žilinského kraja, výstavu prác pod názvom Slnko v duši nájdete v Krajskej knižnici v Žiline počas celého leta.