• Organizácia vyučovania od 15.3.2021
     • Organizácia vyučovania od 15.3.2021

     • V týždni od 15. 3. 2021 do 19.3.2021 sa budú dištančnou formou vzdelávať žiaci prvého a druhého ročníka SOŠ, OU a PrŠ.

      Žiaci 3. ročníka PrŠ sa vzdelávajú prezenčne celý týždeň.

      Žiaci tretieho ročníka sa budú dištančne vzdelávať v pondelok 15.3. a utorok 16.3.2021.

      Od stredy 17.3. je odborný výcvik pre všetky učebné odbory tretieho ročníka, bez ohľadu na učebný odbor. Nástup na OV je možný iba za prísnych hygienických podmienok a s negatívnym testom, potvrdením od lekára..... tak, ako zvyčajne.

      Žiaci tretieho ročníka, ktorí sú ubytovaní na internáte, prídu v stredu priamo na odborný výcvik.

      Nezabudnite si respirátory!!!!!

    • Medzinárodný deň žien
     • Medzinárodný deň žien

     • 8. marec 2021

      Žena je prekrásne umelecké dielo, ktoré má viacero podôb. 8. marec je deň, ktorý nám pripomína dôležitosť žien a ich úlohu.

      Milé mamy, staré mamy, dievčatá, ženy! K vášmu sviatku vám prajeme veľa zdravia, lásky a radosti, o ktorú sa môžete podeliť s vašimi najbližšími. Pri tejto príležitosti vám žiaci odboru fotograf vytvorili tieto kvetinové pohľadnice.

    • Organizácia vyučovania od 8.3.2021
     • Organizácia vyučovania od 8.3.2021

     • V týždni od 8.3.2021 do 12.3.2021 sa budú dištančnou formou vzdelávať žiaci prvého a druhého ročníka SOŠ, OU a PrŠ.

      Žiaci tretieho ročníka sa budú dištančne vzdelávať v pondelok 8.3 a utorok 9.3.2021.

      Od stredy 10.3. je odborný výcvik pre všetky učebné odbory tretieho ročníka, bez ohľadu na učebný odbor. Nástup na OV je možný iba za prísnych hygienických podmienok a s negatívnym testom, potvrdením od lekára..... tak, ako zvyčajne.

      Žiaci tretieho ročníka, ktorí sú ubytovaní na internáte, prídu v stredu priamo na odborný výcvik. Požiadavku na zabezpečenie stravy je potrebné nahlásiť priamo vedúcej jedálne, najneskôr v pondelok 8.3.2021 (pravdepodobne budú variť iba obedy, v tom prípade si treba doniesť viac jedla alebo peniaze).

      Nezabudnite si respirátory!!!!!

       

    • Distančné vzdelávanie
     • Distančné vzdelávanie

     • Na základe usmernenia Okresného úradu Žilina od 3. marca 2021 vzdelávanie všetkých žiakov školy pokračuje dištančnou formou v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR do odvolania.

      Prosím, sledujte web stránku školy, kde budeme aktuálne zverejňovať oznamy o prípadných zmenách.

    • Prvý marcový príbeh
     • Prvý marcový príbeh

     • 1. marec 2021

      Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou, ktorá patrí od nepamäti medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých i starých.

      Náš život je kniha, ktorá sa píše sama a skrýva veľa príbehov.“

      O svojich životných príbehoch, ktoré im napísal život, sa chcú s vami podeliť aj žiaci učebného odboru aranžér.

      Prečítajte si prvý príbeh s obrázkami od Simonky S.:

    • Vyučovanie po prázdninách
     • Vyučovanie po prázdninách

     • SŠI sa po jarných prázdninách otvára pre všetkých žiakov, okrem žiakov z čiernych okresov.

      Podmienkou nástupu je negatívny Covid test a v mobile odfotený negatívny test jedného zákonného zástupcu.

      Dospelý žiak bude mať svoj negatívny test a v mobile odfotený negatívny test spolubývajúcich z jednej domácnosti.

      Žiak, ktorý sa z rôznych príčin netestuje sa riadi pokynom ako dospelý žiak.

      Všetci, ktorí prekonali covid sa preukážu potvrdením od lekára a tak isto v mobile prefotené potvrdenie členov jednej domácnosti.

      Všetci žiaci prídu do školy na Fatranskú!!!

      Škola sa otvára

      7,00 hod. pre žiakov prvého ročníka,

      7,30 hod. pre žiakov druhého ročníka, 

      8,00 hod. pre žiakov tretieho ročníka. 

      Nikto, s akýmkoľvek ochorením, nebude vpustený do budovy školy.

      Nezabudnite si doniesť niekoľko rúšok a na internát aj viac hygienických pomôcok.

      Teším sa na stretnutie.

      Mária Valjašková

    • Pracujeme doma
     • Pracujeme doma

     • 14. február 2021

      V období zatvorenej školy sa žiaci 2. a 3. ročníka odboru fotograf vzdelávajú doma distančne a fotografujú zadané domáce úlohy na rôzne témy. Jednou z nich bola téma Valentín. K sviatku zamilovaných nám poslali tieto fotografie. 

      Prajeme Vám krásny sviatok Valentína!

    • Obnova vyučovania - zrušená
     • Obnova vyučovania - zrušená

     • Na základe zhoršenej pandemickej situácie sa v pondelok 8. februára 2021 neobnovuje prezenčné vyučovanie, pokračujeme naďalej v distančnom vzdelávaní.

    • Oznam
     • Oznam

     • 29. január 2021

      Pedagogická rada SŠI rozhodla o predĺžení klasifikačného obdobia prvého polroka šk. roka 2020/2021 do 31.3.2021. Vysvedčenia budú vydané 31.3.2021. Žiaci poberajúci sociálne štipendium ho budú poberať podľa pôvodného výpočtu.

      Teším sa na otvorenie školy a na Vás všetkých.

      Mária Valjašková, riaditeľka školy

    • Oznam
     • Oznam

     • Na základe nových usmernení a rozhodnutia ministra školstva oznamujeme, že od 11. januára 2021 do odvolania bude prebiehať dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov.

       

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Milé žiačky, milí žiaci,

      v nadväznosti na vyhlásenie vlády SR o zhoršujúcej sa epidemickej situácii prechádzame na dištančnú formu vyučovania v dňoch 17. a 18.12.2020. Od pondelka 21.12.2020  do 8.1.2021 sú prázdniny.

      Prajem Vám a Vašim rodinám v tejto neľahkej situácii hlavne zdravie a teším sa na opätovné stretnutie v lepších časoch. 

      Mária Valjašková, riaditeľka školy

    • Návrh na vianočnú pohľadnicu
     • Návrh na vianočnú pohľadnicu

     • 16. december 2020

      Školský internát sa zapojil do súťaže, vyhlásenej MŠVVaŠ SR, ktorej cieľom bolo vytvoriť vianočný pozdrav. Žiačky Dominika Gerecová, Miška Rečičárová a Helenka Toráčová, dostali za svoje práce malý darček od ministra školstva.

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia,

      pre zhoršený stav mimoriadnej pandemickej situácie sa od 14.12.2020 mení organizácia vyučovania.Teoretické vyučovanie a odborný výcvik bude v čase od  8,00 - 12, 00 hod. Zastavuje sa vyučovanie telesnej a športovej výchovy (zdravotnej telesnej výchovy). Žiaci, ktorí začínajú TSV (ZRT) 1. vyučovacou hodinou, prídu až na 3. vyučovaciu hodinu. TSV -  ZRT v inom čase (3., 4., ....hod.) nebude, žiaci odchádzajú domov.

      Prosím, sledujte web stránku školy, kde budeme aktuálne zverejňovať oznamy o prípadných zmenách.

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

     • 4. december 2020

      Sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertami, zavítal aj do našej školy. Žiaci sa potešili a s radosťou ich privítali. Z jednotlivých tried sa ozývali veselé pesničky a básničky, za ktoré dostali od Mikuláša balíčky plné sladkostí.