• Spojená škola internátna

    Stredná škola, ktorá pripravuje na povolanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.