• Novinky

     • Oznam
      • Oznam

      • 12. 6. 2024
      • Riaditeľka SŠI udeľuje v dňoch 17.- 19.6.2024 riaditeľské voľno žiakom 1. a 2. ročníka školy na teoretickom a praktickom vyučovaní z dôvodu priebehu záverečných skúšok.

     • Finančná gramotnosť
      • Finančná gramotnosť

      • 14. 6. 2024
      • 10. jún 2024

       Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili prednášky o finančnej gramotnosti zameranej na vytváranie finančnej rezervy v mladom veku. Prednášajúci, Peter Ondrúšek, priniesol zaujímavé informácie a praktické rady ako narábať s financiami a ako si ich zabezpečiť vo svete práce.

      • Finančná gramotnosť: Čítať viac
     • Husľový kľúčik
      • Husľový kľúčik

      • 6. 6. 2024
      • Dňa 5.6.2024 sa uskutočnil 12. ročník Celoslovenskej speváckej súťaže Husľový kľúčik v Bratislave. Veľkou radosťou je pre nás 2.miesto v sólovom speve v kategórii praktických škôl, ktoré získal náš žiak Sebastián Masaryk, ktorý sa venuje sólovému a zborovému spevu. Srdečne blahoželáme!

      • Husľový kľúčik: Čítať viac
     • Návšteva drotárskeho múzea
      • Návšteva drotárskeho múzea

      • 3. 6. 2024
      • 28. máj 2024

       Žiaci 3. ročníka praktickej školy navštívili drotárske múzeum v Dlhom Poli. Mali možnosť vidieť exponáty časov dávno minulých a taktiež súčasnú tvorbu drotárskeho majstra Juraja Šeríka. V tvorivých dielňach si vyskúšali výrobu jednoduchých drotárskych predmetov.

     • Parádny deň
      • Parádny deň

      • 31. 5. 2024
      • 24. máj 2024

       Na ihriskách Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline, sa uskutočnil už 14. ročník obľúbeného podujatia, ktoré sa riadilo heslom „Šport spája nás“. V netradičných disciplínach súťažili žiaci Praktickej školy. Za úspešné zvládnutie jednotlivých úloh si mohli vybrať rôzne darčeky. Súčasťou podujatia je aj súťaž o parádne tričko, ktoré porota vyhodnotila podľa niekoľkých kritérií. Aj naše tričko bolo medzi ocenenými.

      • Parádny deň: Čítať viac
     • Matematická olympiáda
      • Matematická olympiáda

      • 30. 5. 2024
      • 24. máj 2024

       V piatok sa stretli desiati najlepší riešitelia matematických príkladov z domáceho kola súťaže Matematická olympiáda, aby zmerali svoje schopnosti a zistili, kto je najlepší matematik na odbornom učilišti. Výsledky:

       1. miesto - Rebrošová Viktória

       2. miesto - Darina Laščiaková

       3. miesto - Pištek David

      • Matematická olympiáda: Čítať viac
     • Svetový deň včiel 
      • Svetový deň včiel 

      • 29. 5. 2024
      • 20. máj 2024

       Tento deň sme si pripomenuli aj v našej škole. Medzi žiakov zavítal p. Straňánek, ktorý sa aktívne venuje včelárstvu. Zaujímavým rozprávaním priblížil život včiel, ich dôležitosť, a ako sa treba o ne starať. Priniesol so sebou množstvo včelárskych potrieb. Žiaci mali možnosť vyskúšať si aj oblečenie, ktoré umožňuje priblížiť sa ku včelám. Podujatie spríjemnili svojimi koláčikmi aj žiaci učebného odboru cukrár.

      • Svetový deň včiel : Čítať viac
     • Školský skleník
      • Školský skleník

      • 23. 5. 2024
      • Žiaci učebného odboru záhradník sa tešia z nového skleníka. Pre bohatú, zdravú a chutnú úrodu je dôležité vytvoriť vhodné podmienky. Najskôr pripraviť pôdu, namiešaním zemín a hnojiva, a potom začať s vysievaním a vysádzaním rôznych druhov zeleniny. Aby bola dobrá úroda, rastlinky je potrebné starostlivo zalievať.

      • Školský skleník: Čítať viac
     • Celoslovenská súťaž záhradníkov
      • Celoslovenská súťaž záhradníkov

      • 22. 5. 2024
      • 16. máj 2024

       Žiaci odborného učilišťa, Jakub Antal a Roman Beňo, sa zúčastnili Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov učebného odboru Poľnohospodárska výroba, záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník v Želovciach. V konkurencii viacerých škôl si mohli preveriť svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti. Ďakujeme za zodpovedný prístup a vzornú reprezentáciu.

      • Celoslovenská súťaž záhradníkov: Čítať viac
     • Canisterapia
      • Canisterapia

      • 20. 5. 2024
      • 9. máj 2024

       Potešila nás pani Nora Jágerová so svojim psíkom Ozzym, ktorý rozveselil žiakov praktickej školy. Ozzy svojou prítomnosťou a kúskami pozitívne vplýval na zdravie, psychiku a emócie žiakov.

     • Celoslovenská súťaž v stolnom tenise OU a RC
      • Celoslovenská súťaž v stolnom tenise OU a RC

      • 16. 5. 2024
      • 2. - 3. máj 2024

       V Dobšinej sa konal XXIV. ročník Celoslovenskej súťaže v stolnom tenise odborných učilíšť a reedukačných centier, ktorý privítal okrem chlapcov aj dievčatá. Rozšírenie súťaže o kategórie pre dievčatá je významným krokom k inkluzivite a podpore rovnosti v športe. Turnaja sa zúčastnilo 13 škôl, 24 chlapcov a 13 dievčat. Naša výprava pod vedením Ing. Jantákovej bola úspešná.

      • Celoslovenská súťaž v stolnom tenise OU a RC: Čítať viac
     • Exkurzia - OKRASA v Čadci
      • Exkurzia - OKRASA v Čadci

      • 13. 5. 2024
      • Dňa 7. 5. 2024 sa žiaci učebného odboru obchodná prevádzka vybrali na exkurziu do výrobného družstva Okrasa v Čadci, ktorá má dlhoročnú tradíciu vo výrobe predovšetkým vianočných ozdôb.Oboznámili sme sa s procesom výroby. Ukázali nám postup fúkania, striebrenia, maľovania, dekorovania a až po finálne balenie vianočných ozdôb.Následne sme navštívili kreatívnu dielničku, kde sme si vlastnoručne zdobili sklenené ozdoby. S nadšením sme si najskôr vybrali farebné kombinácie a uvažovali, aký vzor použiť. Síce sme na záver boli viac trblietaví ako tie naše ozdoby, ale pritom hrdí na to, čo sa nám podarilo.

      • Exkurzia - OKRASA v Čadci: Čítať viac
     • AMFO 2024
      • AMFO 2024

      • 9. 5. 2024
      • 25. apríl 2024

       Žiaci učebného odboru fotograf sa zapojili do celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2024. Vernisáž výstavy z regionálneho kola súťaže sa uskutočnila v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. Z našej školy získala čestné uznanie Terézia Popielová za fotografiu Silueta a ocenenie Karolína Kováčová za fotografiu Pohľad zhora. Blahoželáme.

      • AMFO 2024: Čítať viac
     • Školská súťaž ZENIT - odbor cukrárska výroba
      • Školská súťaž ZENIT - odbor cukrárska výroba

      • 6. 5. 2024
      • 3. máj 2024

       Žiaci učebného odboru cukrárska výroba mali možnosť overiť si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v školskej súťaži Zenit na tému Deň matiek.

       1. ročník - perníkové srdce

       1. miesto - S. Pihíková

       2. miesto - V. Hrkútová

       3. miesto – V. Mačková

       2. ročník - torta

       1. miesto – M. Franková

      • Školská súťaž ZENIT - odbor cukrárska výroba: Čítať viac
     • Stavanie mája
      • Stavanie mája

      • 2. 5. 2024
      • 30. apríl 2024

       V predvečer 1.mája stavajú mládenci dievčatám pod okná máje. Táto ľudová tradícia sa udomácnila aj na našej škole. Dievčatá máj ozdobili farebnými stužkami a chlapci, za pomoci majstra OV, ho postavili v areáli školy. Záver patril majálesu sprevádzaný krásnymi slovenskými ľudovými piesňami.

      • Stavanie mája: Čítať viac
     • Dotyky
      • Dotyky

      • 29. 4. 2024
      • 29. apríl 2024

       V priestoroch vestibulu našej školy je nainštalovaná výstava portrétových fotografií, ktoré stvárňujú rôzne pocity a emócie klientov CSS Synnómia počas canisterapie so psíkom Ozzym. Láska, priateľstvo, radosť, vernosť, šťastie sú ich súčasťou. Výstavu videli aj v iných školách, rôznych verejných priestoroch, a tak nadobudla inkluzívny charakter. Prepojila svet zdravých so svetom nespoznaným a priniesla návod, ako reagovať pri pohľade na týchto ľudí. Netreba ich ľutovať, ale prijať a akceptovať.

      • Dotyky: Čítať viac
     • Husľový kľúčik
      • Husľový kľúčik

      • 26. 4. 2024
      • 24. apríl 2024

       Žiaci praktickej školy sa zúčastnili na krajskej speváckej súťaži v Ružomberku s názvom Husľový kľúčik, kde sa im podarilo vo svojej kategórií obsadiť 2. miesto – Sebastián Masaryk a 3. miesto - Martin Vanca. Gratulujeme za krásny výkon.