• Prijímacie konanie

   • V dňoch 13. a 16. mája sa uskutoční 1. a 2. termín prvého kola prijímacieho konania do všetkých učebných odborov školy. Organizačné pokyny sú uvedené v pozvánke, ktorá bola záujemcom o štúdium zaslaná poštou.
 • Spojená škola internátna

  Stredná škola, ktorá pripravuje na povolanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • ssiza@ssiza.sk
    • +421 41/565 49 06 +421 41/525 20 92
    • Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
    • Jarná ulica 2597/34, 010 01 Žilina
    • Centrum sociálnych služieb Letokruhy Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina
    • DSS Synnómia Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina
    • Tesco Košická 3, 010 01 Žilina
    • julia.mankovicova@ssiza.sk
  • Fotogaléria

   • Majstrovstvá Slovenska ŠO v stolnom tenise 2019
   • Školská súťaž Zenit - odbor aranžér
   • 100. výročie úmrtia generála M.R. Štefánika
   • Stavanie mája
   • Deň Zeme
   • Výstava fotografického salóna STROM
   • Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní
   • Celoslovenská opatrovateľská súťaž
   • Prednes poézie a prózy
   • Školská súťaž Zenit - odbor fotograf
   • Čiapkový deň
   • Deň učiteľov v Artfore