• Novinky

     • Letné prázdniny
      • Letné prázdniny

      • 3. 7. 2024
      • Prajeme všetkým našim žiakom a zamestnancom školy krásne leto plné oddychu, zaujímavých aktivít, príležitostí k načerpaniu síl a inšpirácie do nasledujúceho školského roka. Tešíme sa na vás všetkých opäť v septembri.

     • Účelové cvičenie
      • Účelové cvičenie

      • 26. 6. 2024
      • 24. - 25. jún 2024

       V priebehu dvoch dní sa uskutočnilo II. a IV. účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka. Získali teoretické vedomosti a praktické zručnosti z nasledovných oblastí: zdravotná a dopravná výchova, CO a mimoriadne udalosti, pobyt a pohyb v prírode, aktuálne problémy ľudstva, technické činnosti a športy.

      • Účelové cvičenie: Čítať viac
     • Prijímacie konanie - voľné miesta
      • Prijímacie konanie - voľné miesta

      • 24. 6. 2024
      • Ponúkame voľné miesta v nasledujúcich učebných odboroch:

       Stredná odborná škola

       6452 H fotograf - 4 miesta

       Odborné učilište

       6491 G 02 obchodná prevádzka - 1 miesto

       3678 G01 inštalatér – vodovodné zariadenia - 1 miesto

     • Ocenenie športovcov
      • Ocenenie športovcov

      • 18. 6. 2024
      • Dňa 4. júna 2024 sa konalo 34. Valné zhromaždenie Špeciálnych olympiád Slovensko, na ktorom, okrem iného, boli slávnostne ocenení reprezentanti-medailisti zo Svetových hier Špeciálnych olympiád Berlín 2023. Ocenení žiaci z našej školy:

       Stolný tenis - K. Piačková

       Cyklistika - V. Máčková

       Futbal - K. Balážová, D. Horváthová, L. Janičkovičová, V. Rebrošová, L. Sopóciová

      • Ocenenie športovcov: Čítať viac
     • Deň otcov
      • Deň otcov

      • 17. 6. 2024
      • 16. jún 2024

       Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť. Je to výborná možnosť ako poďakovať za lásku, starostlivosť, trpezlivosť, humor, oporu a mužský pohľad na veci. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Jeden otec je lepší ako sto učiteľov.“

       Pri tejto príležitosti žiaci praktickej školy a učebného odboru fotograf vytvorili pre oteckov malé darčeky a pohľadnice.

      • Deň otcov: Čítať viac
     • Filmové predstavenie
      • Filmové predstavenie

      • 17. 6. 2024
      • 12. jún 2024

       Nadácia Mesta Žilina zorganizovala „MDD akciu“ vďaka sponzorovi, spoločnosti Ster Century Cinemas Žilina, ktorý v priestoroch kina v OC Mirage privítal aj žiakov z našej praktickej školy. Potešil ich nielen rodinný film: Ella a čierny jaguár od distribučnej spoločnosti Bonton film, ale aj malé občerstvenie v podobe pukancov a džúsu. Ďakujeme!

      • Filmové predstavenie: Čítať viac
     • Finančná gramotnosť
      • Finančná gramotnosť

      • 14. 6. 2024
      • 10. jún 2024

       Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili prednášky o finančnej gramotnosti zameranej na vytváranie finančnej rezervy v mladom veku. Prednášajúci, Peter Ondrúšek, priniesol zaujímavé informácie a praktické rady ako narábať s financiami a ako si ich zabezpečiť vo svete práce.

      • Finančná gramotnosť: Čítať viac
     • Husľový kľúčik
      • Husľový kľúčik

      • 6. 6. 2024
      • Dňa 5. júna 2024 sa uskutočnil 12. ročník Celoslovenskej speváckej súťaže Husľový kľúčik v Bratislave. Veľkou radosťou je pre nás 2.miesto v sólovom speve v kategórii praktických škôl, ktoré získal náš žiak Sebastián Masaryk, ktorý sa venuje sólovému a zborovému spevu. Srdečne blahoželáme!

      • Husľový kľúčik: Čítať viac
     • Návšteva drotárskeho múzea
      • Návšteva drotárskeho múzea

      • 3. 6. 2024
      • 28. máj 2024

       Žiaci 3. ročníka praktickej školy navštívili drotárske múzeum v Dlhom Poli. Mali možnosť vidieť exponáty časov dávno minulých a taktiež súčasnú tvorbu drotárskeho majstra Juraja Šeríka. V tvorivých dielňach si vyskúšali výrobu jednoduchých drotárskych predmetov.

     • Parádny deň
      • Parádny deň

      • 31. 5. 2024
      • 24. máj 2024

       Na ihriskách Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline, sa uskutočnil už 14. ročník obľúbeného podujatia, ktoré sa riadilo heslom „Šport spája nás“. V netradičných disciplínach súťažili žiaci Praktickej školy. Za úspešné zvládnutie jednotlivých úloh si mohli vybrať rôzne darčeky. Súčasťou podujatia je aj súťaž o parádne tričko, ktoré porota vyhodnotila podľa niekoľkých kritérií. Aj naše tričko bolo medzi ocenenými.

      • Parádny deň: Čítať viac
     • Matematická olympiáda
      • Matematická olympiáda

      • 30. 5. 2024
      • 24. máj 2024

       V piatok sa stretli desiati najlepší riešitelia matematických príkladov z domáceho kola súťaže Matematická olympiáda, aby zmerali svoje schopnosti a zistili, kto je najlepší matematik na odbornom učilišti. Výsledky:

       1. miesto - Rebrošová Viktória

       2. miesto - Darina Laščiaková

       3. miesto - Pištek David

      • Matematická olympiáda: Čítať viac
     • Svetový deň včiel 
      • Svetový deň včiel 

      • 29. 5. 2024
      • 20. máj 2024

       Tento deň sme si pripomenuli aj v našej škole. Medzi žiakov zavítal p. Straňánek, ktorý sa aktívne venuje včelárstvu. Zaujímavým rozprávaním priblížil život včiel, ich dôležitosť, a ako sa treba o ne starať. Priniesol so sebou množstvo včelárskych potrieb. Žiaci mali možnosť vyskúšať si aj oblečenie, ktoré umožňuje priblížiť sa ku včelám. Podujatie spríjemnili svojimi koláčikmi aj žiaci učebného odboru cukrár.

      • Svetový deň včiel : Čítať viac
     • Školský skleník
      • Školský skleník

      • 23. 5. 2024
      • Žiaci učebného odboru záhradník sa tešia z nového skleníka. Pre bohatú, zdravú a chutnú úrodu je dôležité vytvoriť vhodné podmienky. Najskôr pripraviť pôdu, namiešaním zemín a hnojiva, a potom začať s vysievaním a vysádzaním rôznych druhov zeleniny. Aby bola dobrá úroda, rastlinky je potrebné starostlivo zalievať.

      • Školský skleník: Čítať viac
     • Celoslovenská súťaž záhradníkov
      • Celoslovenská súťaž záhradníkov

      • 22. 5. 2024
      • 16. máj 2024

       Žiaci odborného učilišťa, Jakub Antal a Roman Beňo, sa zúčastnili Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov učebného odboru Poľnohospodárska výroba, záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník v Želovciach. V konkurencii viacerých škôl si mohli preveriť svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti. Ďakujeme za zodpovedný prístup a vzornú reprezentáciu.

      • Celoslovenská súťaž záhradníkov: Čítať viac
     • Canisterapia
      • Canisterapia

      • 20. 5. 2024
      • 9. máj 2024

       Potešila nás pani Nora Jágerová so svojim psíkom Ozzym, ktorý rozveselil žiakov praktickej školy. Ozzy svojou prítomnosťou a kúskami pozitívne vplýval na zdravie, psychiku a emócie žiakov.

     • Celoslovenská súťaž v stolnom tenise OU a RC
      • Celoslovenská súťaž v stolnom tenise OU a RC

      • 16. 5. 2024
      • 2. - 3. máj 2024

       V Dobšinej sa konal XXIV. ročník Celoslovenskej súťaže v stolnom tenise odborných učilíšť a reedukačných centier, ktorý privítal okrem chlapcov aj dievčatá. Rozšírenie súťaže o kategórie pre dievčatá je významným krokom k inkluzivite a podpore rovnosti v športe. Turnaja sa zúčastnilo 13 škôl, 24 chlapcov a 13 dievčat. Naša výprava pod vedením Ing. Jantákovej bola úspešná.

      • Celoslovenská súťaž v stolnom tenise OU a RC: Čítať viac
     • Exkurzia - OKRASA v Čadci
      • Exkurzia - OKRASA v Čadci

      • 13. 5. 2024
      • Dňa 7. 5. 2024 sa žiaci učebného odboru obchodná prevádzka vybrali na exkurziu do výrobného družstva Okrasa v Čadci, ktorá má dlhoročnú tradíciu vo výrobe predovšetkým vianočných ozdôb.Oboznámili sme sa s procesom výroby. Ukázali nám postup fúkania, striebrenia, maľovania, dekorovania a až po finálne balenie vianočných ozdôb.Následne sme navštívili kreatívnu dielničku, kde sme si vlastnoručne zdobili sklenené ozdoby. S nadšením sme si najskôr vybrali farebné kombinácie a uvažovali, aký vzor použiť. Síce sme na záver boli viac trblietaví ako tie naše ozdoby, ale pritom hrdí na to, čo sa nám podarilo.

      • Exkurzia - OKRASA v Čadci: Čítať viac