• Záujmové vzdelávanie 

    • Záujmové vzdelávanie prebieha formou tzv. krúžkov prevažne v priestoroch školy. Podľa záujmu žiakov sa otvárajú jednotlivé krúžky od 01. októbra príslušného roka.  

       

    • zatiaľ žiadne údaje