• História školy

    • História Spojenej školy internátnej sa začala písať 1. 7. 1998, kedy bola zriadená KÚ v ZA a zaradená do siete špeciálnych škôl. Školská brána sa prvýkrát otvorila 2. 9. 1998 pre žiakov, ktorí začali študovať v 2 učebných odboroch – aranžér a fotograf. V nasledujúcich rokoch postupne pribúdali ďalšie učebné odbory. Dňa 2. 9. 2004 vznikla nová organizačná zložka školy, odborné učilište, ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím v 7. učebných odboroch. V školskom roku 2005/2006 bol zriadený školský internát a tiež nadstavbové štúdium, ktoré umožnilo úspešným absolventom získať úplné stredoškolské vzdelanie. Do praktickej školy, novej organizačnej zložky, nastúpili žiaci prvýkrát v septembri školského roka 2018/2019.

     Škola počas svojej existencie viackrát zmenila názov:

     • 1. 7. 1998 – SOU pre žiakov s telesným postihnutím (SOU TPM)
     • 1. 9. 2008 – SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím (SOŠ ŽTP)
     • 1. 6. 2012 – SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím internátna (SOŠ ŽTPI)
     • 1. 1. 2014 – Spojená škola internátna (SŠI)