• Spojená škola internátna (ďalej len "SŠI") je orgánom štátnej správy na úseku stredného školstva v danom regióne. Je samostatnou príspevkovou organizáciou na úseku školstva zmocnenou ustanovením § 5 odst. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s právnou subjektivitou.

     Spojená škola internátna na Fatranskej ulici je tvorená týmito organizačnými zložkami:

     • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím 
     • Odborné učilište 
     • Praktická škola

      

     Súčasťami školy sú:

     • Školský internát 
     • Stredisko odbornej praxe
     • Elokované pracovisko, Jarná ulica 2597/34, Žilina 

      

     Vo výchovno-vzdelávacom procese sa škola zameriava na oblasť výchovy zdravotne znevýhodnenej populácie. Účelom a predmetom činnosti je výchova a príprava žiakov na výkon povolania v učebných odboroch. 

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • ssiza@ssiza.sk
   • +421 41/565 49 06 +421 41/525 20 92
   • Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
   • Jarná ulica 2597/34, 010 01 Žilina
   • Centrum sociálnych služieb Letokruhy Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina
   • DSS Synnómia Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina
   • Tesco Košická 3, 010 01 Žilina
   • julia.mankovicova@ssiza.sk
 • Fotogaléria

  • Tvorba žiakov praktickej školy
  • Majstrovstvá Slovenska ŠO v stolnom tenise 2019
  • Školská súťaž Zenit - odbor aranžér
  • 100. výročie úmrtia generála M.R. Štefánika
  • Stavanie mája
  • Deň Zeme
  • Výstava fotografického salóna STROM
  • Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní
  • Celoslovenská opatrovateľská súťaž
  • Prednes poézie a prózy
  • Školská súťaž Zenit - odbor fotograf
  • Čiapkový deň