• Pedagogickí zamestnanci


   • Ing. Mária Valjašková
   • Ing. Mária ValjaškováRiaditeľka
    Triedna učiteľka: I.B, III.D
    email: maria.valjaskova@ssiza.sk
    SŠI
   • Mgr. Anna Moskalová
   • Mgr. Anna MoskalováZástupkyňa riaditeľa školy
    Triedna učiteľka: II.A, III.A
    email: anna.moskalova@ssiza.sk
    SŠI
   • Mgr. Katarína Zbušková
   • Mgr. Katarína ZbuškováUčiteľka
    email: katarina.zbuskova@ssiza.sk
    SŠI
   • PaedDr. Ľubomíra Bobeková
   • PaedDr. Ľubomíra BobekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.C, III.C
    email: lubomira.bobekova@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Ing. Eva Jantáková
   • Ing. Eva JantákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.D, II.D
    email: eva.jantakova@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Ing. Juraj Kasman
   • Ing. Juraj KasmanUčiteľ
    Triedny učiteľ: I.B
    email: juraj.kasman@ssiza.sk
    Stredná odborná škola
   • Ing. Ľubica Lieskovanová
   • Ing. Ľubica LieskovanováUčiteľka
    email: lubica.lieskovanova@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Ing. Michal Žiaran
   • Ing. Michal ŽiaranUčiteľ
    email: michal.ziaran@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Mgr. Ján Mackuliak
   • Mgr. Ján MackuliakMOV
    email: jan.mackuliak@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Mgr. Eva Pániková
   • Mgr. Eva PánikováMOV
    Triedna učiteľka: I.C
    email: eva.panikova@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Mgr. Zuzana Paurová
   • Mgr. Zuzana PaurováMOV
    Triedna učiteľka: III.B
    email: zuzana.paurova@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Mgr. Monika Mičechová
   • Mgr. Monika MičechováMOV
    email: monika.micechova@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Mgr. Peter Sobol
   • Mgr. Peter SobolMOV
    email: peter.sobol@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Bc. Ľubica Štrbová
   • Bc. Ľubica ŠtrbováMOV
    email: lubica.strbova@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Bc. Alena Valíčková
   • Bc. Alena ValíčkováMOV
    email: alena.valickova@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Bc. Martina Sližová
   • Bc. Martina SližováMOV
    email: martina.slizova@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Bc. Anna Tichá
   • Bc. Anna TicháMOV
    Triedna učiteľka: II.B
    email: anna.ticha@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Karol Hreus
   • Karol HreusMOV
    email: karol.hreus@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Jozef Tinka
   • Jozef TinkaMOV
    email: jozef.tinka@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Karol Šmehýl
   • Karol ŠmehýlMOV
    email: karol.smehyl@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Anna Záňová
   • Anna ZáňováMOV
    Triedna učiteľka: I.E, III.E
    email: anna.zanova@ssiza.sk
    Odborné učilište
   • Mgr. Lucia Papcúnová
   • Mgr. Lucia PapcúnováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A, III.
    email: lucia.papcunova@ssiza.sk
    Stredná odborná škola
   • Mgr. Jarmila Marčišová
   • Mgr. Jarmila MarčišováMOV
    Triedna učiteľka: I.A, II.
    email: jarmila.marcisova@ssiza.sk
    Stredná odborná škola
   • Mgr. Margita Hrnková
   • Mgr. Margita HrnkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A, III.
    email: margita.hrnkova@ssiza.sk
    Praktická škola
   • Mgr. Ivana Hrabovská
   • Mgr. Ivana HrabovskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.
    email: ivana.hrabovska@ssiza.sk
    Praktická škola
   • Mgr. Sidónia Sekerášová
   • Mgr. Sidónia SekerášováAsistentka učiteľa
    Triedna učiteľka: I.B
    email: sidonia.sekerasova@ssiza.sk
    Praktická škola
   • Mgr. Ingrid Drábková
   • Mgr. Ingrid DrábkováAsistentka učiteľa
    email: ingrid.drabkova@ssiza.sk
    Praktická škola
   • Mgr. Dagmar Mikolková
   • Mgr. Dagmar MikolkováVychovávateľka
    email: dagmar.mikolkova@ssiza.sk
    Školský internát
   • Mgr. Aneta Elogová
   • Mgr. Aneta ElogováVychovávateľka
    email: aneta.elogova@ssiza.sk
    Školský internát
   • Bc. Eva Migátová
   • Bc. Eva MigátováVychovávateľka
    email: eva.migatova@ssiza.sk
    Školský internát