• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2021/2022

  • Celosvetové kolo

    • Lenka Janičkovičová

    • 1.miesto
    • MS v unifikovanom futbale · Celosvetové kolo · 2021/2022
    • Ingrid Uhlichová

    • 1. miesto
    • MS v unifikovanom futbale · Celosvetové kolo · 2021/2022
  • Celoštátne kolo

    • Pamela Štrkáčová

    • 1.miesto
    • Národné hry ŠOS · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Ingrid Uhlichová

    • 1. miesto
    • Národné hry ŠOS · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Pamela Štrkáčová

    • 2. miesto
    • Národné hry ŠOS · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Ingrid Uhlichová

    • 3. miesto
    • Národné hry ŠOS · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Roman Strkáč

    • 2. miesto
    • Národné hry ŠOS · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Roman Strkáč

    • 3. miesto
    • Národné hry ŠOS · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Patrik Kišoň

    • 3. miesto
    • Národné hry ŠOS · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Mário Haviar

    • 2. miesto
    • Národné hry ŠOS · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Mário Haviar

    • 3. miesto
    • Národné hry ŠOS · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Michaela Rečičárová

    • 1. miesto
    • Celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore cukrárska výroba. · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Ingrid Uhlichová

    • 1. miesto
    • Celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore cukrárska výroba. · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Natália Babíková

    • 3. miesto
    • Deň rodiny 2021 - Otec nablízku · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Vanessa Uhliariková

    • špeciálne školy
    • Zelený svet · Celoštátne kolo · 2021/2022
  • 2018/2019

    • Mária Kristína Sihlovcová

    • 3. miesto, 50 m prsia
    • Majstrovstvá SR Špeciálnych olympiád v plávaní · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Ivana Štrkáčová

    • 3. miesto
    • Celoštátna súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore obchodná prevádzka · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Mária Uríková

    • 3. miest
    • Celoštátna súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore obchodná prevádzka · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Lenka Jendrisková

    • 1. miesto, beh na 100 m
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Lenka Jendrisková

    • 1. miesto, beh na 200 m
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019