• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Celoštátne kolo

    • Mária Kristína Sihlovcová

    • 3. miesto, 50 m prsia
    • Majstrovstvá SR Špeciálnych olympiád v plávaní · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Ivana Štrkáčová

    • 3. miesto
    • Celoštátna súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore obchodná prevádzka · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Mária Uríková

    • 3. miest
    • Celoštátna súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore obchodná prevádzka · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Lenka Jendrisková

    • 1. miesto, beh na 100 m
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Lenka Jendrisková

    • 1. miesto, beh na 200 m
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Erika Ďurdíková

    • 1. miesto, skok z miesta
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Erika Ďurdíková

    • 2. miesto, hod kriketovou loptičkou
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Pavol Čanecký

    • 2. miesto, beh na 100 m
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Pavol Čanecký

    • 2. miesto, beh na 200 m
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Jakub Holúbek

    • 1. miesto, beh na 400 m
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Jakub Holúbek

    • 2. miesto, skok do diaľky
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Branislav Sládeček

    • 2. miesto, beh na 800 m
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Branislav Sládeček

    • 3. miesto, beh na 1500 m
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Erika Ďurdíková

    • 1. miesto, 25 m prsia, mladší dorast
    • 3. Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Erika Ďurdíková

    • 1. miesto, 25 m voľný spôsob, mladší dorast
    • 3. Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Erika Ďurdíková

    • 2. miesto, 50 m voľný spôsob, mladší dorast
    • 3. Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Erika Ďurdíková

    • 1. miesto, 50 m znak, mladší dorast
    • 3. Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Klára Šusteková

    • 1. miesto, 50 m prsia, starší dorast
    • 3. Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Klára Šusteková

    • 2. miesto, 25 m prsia, starší dorast
    • 3. Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Mária Kristína Sihlovcová

    • 1. miesto, 50 m prsia, ženy
    • 3. Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom · Celoštátne kolo · 2018/2019
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • ssiza@ssiza.sk
   • +421 41/565 49 06 +421 41/525 20 92
   • Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
   • Jarná ulica 2597/34, 010 01 Žilina
   • Centrum sociálnych služieb Letokruhy Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina
   • DSS Synnómia Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina
   • Tesco Košická 3, 010 01 Žilina
   • julia.mankovicova@ssiza.sk
 • Fotogaléria

  • Tvorba žiakov praktickej školy
  • Majstrovstvá Slovenska ŠO v stolnom tenise 2019
  • Školská súťaž Zenit - odbor aranžér
  • 100. výročie úmrtia generála M.R. Štefánika
  • Stavanie mája
  • Deň Zeme
  • Výstava fotografického salóna STROM
  • Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní
  • Celoslovenská opatrovateľská súťaž
  • Prednes poézie a prózy
  • Školská súťaž Zenit - odbor fotograf
  • Čiapkový deň