• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Celoštátne kolo

    • Mária Kristína Sihlovcová

    • 3. miesto, 50 m prsia
    • Majstrovstvá SR Špeciálnych olympiád v plávaní · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Ivana Štrkáčová

    • 3. miesto
    • Celoštátna súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore obchodná prevádzka · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Mária Uríková

    • 3. miest
    • Celoštátna súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore obchodná prevádzka · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Lenka Jendrisková

    • 1. miesto, beh na 100 m
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Lenka Jendrisková

    • 1. miesto, beh na 200 m
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Erika Ďurdíková

    • 1. miesto, skok z miesta
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Erika Ďurdíková

    • 2. miesto, hod kriketovou loptičkou
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Pavol Čanecký

    • 2. miesto, beh na 100 m
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Pavol Čanecký

    • 2. miesto, beh na 200 m
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Jakub Holúbek

    • 1. miesto, beh na 400 m
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Jakub Holúbek

    • 2. miesto, skok do diaľky
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Branislav Sládeček

    • 2. miesto, beh na 800 m
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Branislav Sládeček

    • 3. miesto, beh na 1500 m
    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Erika Ďurdíková

    • 1. miesto, 25 m prsia, mladší dorast
    • 3. Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Erika Ďurdíková

    • 1. miesto, 25 m voľný spôsob, mladší dorast
    • 3. Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Erika Ďurdíková

    • 2. miesto, 50 m voľný spôsob, mladší dorast
    • 3. Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Erika Ďurdíková

    • 1. miesto, 50 m znak, mladší dorast
    • 3. Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Klára Šusteková

    • 1. miesto, 50 m prsia, starší dorast
    • 3. Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Klára Šusteková

    • 2. miesto, 25 m prsia, starší dorast
    • 3. Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Mária Kristína Sihlovcová

    • 1. miesto, 50 m prsia, ženy
    • 3. Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom · Celoštátne kolo · 2018/2019