• Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Spojená škola internátna
   • Email školy
   • ssiza@ssiza.sk
   • Telefón
   • 041/565 49 06,
    041/525 20 92
   • Adresa školy
   • Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
    Slovakia
   • IČO
   • IČO: 36142131
   • Elokované pracovisko
   • Jarná ulica 2597/34, 010 01 Žilina,
    0911 415 049
   • Zmluvné pracovisko
   • DSS Synnómia
    Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina,
    0948 230 627
   • Zmluvné pracovisko
   • Tesco
    Košická 3, 010 01 Žilina,
    0948 072 657
   • Email na správcu obsahu
   • zuzana.paurova@ssiza.sk