• Distančné vzdelávanie
     • Distančné vzdelávanie

     • Na základe usmernenia Okresného úradu Žilina od 3. marca 2021 vzdelávanie všetkých žiakov školy pokračuje dištančnou formou v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR do odvolania.

      Prosím, sledujte web stránku školy, kde budeme aktuálne zverejňovať oznamy o prípadných zmenách.

    • Prvý marcový príbeh
     • Prvý marcový príbeh

     • 1. marec 2021

      Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou, ktorá patrí od nepamäti medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých i starých.

      Náš život je kniha, ktorá sa píše sama a skrýva veľa príbehov.“

      O svojich životných príbehoch, ktoré im napísal život, sa chcú s vami podeliť aj žiaci učebného odboru aranžér.

      Prečítajte si prvý príbeh s obrázkami od Simonky S.:

    • Vyučovanie po prázdninách
     • Vyučovanie po prázdninách

     • SŠI sa po jarných prázdninách otvára pre všetkých žiakov, okrem žiakov z čiernych okresov.

      Podmienkou nástupu je negatívny Covid test a v mobile odfotený negatívny test jedného zákonného zástupcu.

      Dospelý žiak bude mať svoj negatívny test a v mobile odfotený negatívny test spolubývajúcich z jednej domácnosti.

      Žiak, ktorý sa z rôznych príčin netestuje sa riadi pokynom ako dospelý žiak.

      Všetci, ktorí prekonali covid sa preukážu potvrdením od lekára a tak isto v mobile prefotené potvrdenie členov jednej domácnosti.

      Všetci žiaci prídu do školy na Fatranskú!!!

      Škola sa otvára

      7,00 hod. pre žiakov prvého ročníka,

      7,30 hod. pre žiakov druhého ročníka, 

      8,00 hod. pre žiakov tretieho ročníka. 

      Nikto, s akýmkoľvek ochorením, nebude vpustený do budovy školy.

      Nezabudnite si doniesť niekoľko rúšok a na internát aj viac hygienických pomôcok.

      Teším sa na stretnutie.

      Mária Valjašková

    • Pracujeme doma
     • Pracujeme doma

     • 14. február 2021

      V období zatvorenej školy sa žiaci 2. a 3. ročníka odboru fotograf vzdelávajú doma distančne a fotografujú zadané domáce úlohy na rôzne témy. Jednou z nich bola téma Valentín. K sviatku zamilovaných nám poslali tieto fotografie. 

      Prajeme Vám krásny sviatok Valentína!

    • Obnova vyučovania - zrušená
     • Obnova vyučovania - zrušená

     • Na základe zhoršenej pandemickej situácie sa v pondelok 8. februára 2021 neobnovuje prezenčné vyučovanie, pokračujeme naďalej v distančnom vzdelávaní.

    • Oznam
     • Oznam

     • 29. január 2021

      Pedagogická rada SŠI rozhodla o predĺžení klasifikačného obdobia prvého polroka šk. roka 2020/2021 do 31.3.2021. Vysvedčenia budú vydané 31.3.2021. Žiaci poberajúci sociálne štipendium ho budú poberať podľa pôvodného výpočtu.

      Teším sa na otvorenie školy a na Vás všetkých.

      Mária Valjašková, riaditeľka školy

    • Oznam
     • Oznam

     • Na základe nových usmernení a rozhodnutia ministra školstva oznamujeme, že od 11. januára 2021 do odvolania bude prebiehať dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov.

       

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Milé žiačky, milí žiaci,

      v nadväznosti na vyhlásenie vlády SR o zhoršujúcej sa epidemickej situácii prechádzame na dištančnú formu vyučovania v dňoch 17. a 18.12.2020. Od pondelka 21.12.2020  do 8.1.2021 sú prázdniny.

      Prajem Vám a Vašim rodinám v tejto neľahkej situácii hlavne zdravie a teším sa na opätovné stretnutie v lepších časoch. 

      Mária Valjašková, riaditeľka školy

    • Návrh na vianočnú pohľadnicu
     • Návrh na vianočnú pohľadnicu

     • 16. december 2020

      Školský internát sa zapojil do súťaže, vyhlásenej MŠVVaŠ SR, ktorej cieľom bolo vytvoriť vianočný pozdrav. Žiačky Dominika Gerecová, Miška Rečičárová a Helenka Toráčová, dostali za svoje práce malý darček od ministra školstva.

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia,

      pre zhoršený stav mimoriadnej pandemickej situácie sa od 14.12.2020 mení organizácia vyučovania.Teoretické vyučovanie a odborný výcvik bude v čase od  8,00 - 12, 00 hod. Zastavuje sa vyučovanie telesnej a športovej výchovy (zdravotnej telesnej výchovy). Žiaci, ktorí začínajú TSV (ZRT) 1. vyučovacou hodinou, prídu až na 3. vyučovaciu hodinu. TSV -  ZRT v inom čase (3., 4., ....hod.) nebude, žiaci odchádzajú domov.

      Prosím, sledujte web stránku školy, kde budeme aktuálne zverejňovať oznamy o prípadných zmenách.

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

     • 4. december 2020

      Sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertami, zavítal aj do našej školy. Žiaci sa potešili a s radosťou ich privítali. Z jednotlivých tried sa ozývali veselé pesničky a básničky, za ktoré dostali od Mikuláša balíčky plné sladkostí.

    • Virtuálny deň otvorených dverí
     • Virtuálny deň otvorených dverí

     • Aj keď nám tentoraz situácia nedovoľuje realizáciu dňa otvorených dverí, pripravili sme pre Vás virtuálnu prehliadku odborov strednej odbornej školy, odborného učilišťa a praktickej školy.

      Vaše otázky ohľadom záujmu o štúdium u nás môžete písať na ssiza@ssiza.sk, alebo môžete volať na telefónne čísla 041/565 49 06, 041/525 20 92.

      Výchovná poradkyňa školy: katarina.huskova@ssiza.sk

      Sledujte aj sociálne siete školy:

      www.facebook.com/ssiza.fatranska

      www.instagram.com/ssiza.fatranska/

      www.youtube.com/channel/UC9UDw9FkeXkJ_7K5aRX0sOg 

      Stredná odborná škola

      Stredná odborná škola

      Odborné učilište

      Odborné učilište

      Odborné učilište

      Odborné učilište

      Odborné učilište

      Praktická škola

    • Obnova prezenčnej formy výuky
     • Obnova prezenčnej formy výuky

     • 13. november 2020

      Oznamujeme našim rodičom, zákonným zástupcom a žiakom, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 18.11.2020 obnovuje prezenčná forma výuky pre žiakov SŠI, okrem žiakov ubytovaných v školskom internáte. Pre nich bude naďalej dištančné vzdelávanie.

      16.11.2020 udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno.

      Veľmi sa na Vás tešíme.

    • Zober loptu, nie drogy
     • Zober loptu, nie drogy

     • 26. október 2020

      V rámci projektu  Zober loptu, nie drogy sme sa zúčastnili výzvy  „ ...ideme hrať ping – poooooong...“

      Žiaci SŠI, 14 dievčat  a 20 chlapcov, v týždni od 19.10. do 23.10.2020 absolvovali tréning a turnaj v stolnom tenise pod vedením Ing. Jantákovej a p. Hreusa. Jednotlivé zápasy, dvojhry a štvorhry medzi dievčatami a chlapcami, sa uskutočnili mimo priestorov telocvične za prísnych epidemiologických opatrení. Pre radosť z pohybu a hry zvíťazili všetci.

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • 23. október 2020

      Riaditeľka SŠI Vám oznamuje, že škola od 26.10. do 27.11.2020, na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, prechádza na distančnú formu vzdelávania.

      Školský bufet bude pre verejnosť zatvorený.

    • Platba za ubytovanie
     • Platba za ubytovanie

     • 19. október 2020

      Vážení rodičia, vážení zákonní zástupcovia,
      platby za ubytovanie v internáte za mesiac november 2020 je potrebné uhradiť v riadnom termíne. V prípade celoplošného uzatvorenia škôl a školských zariadení sa budeme riadiť opatreniami vydanými kompetentnými úradmi.

    • Oznam
     • Oznam

     • 11. október 2020

      V zmysle rozhodnutia sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách v zmysle § 32 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Toto obmedzenie sa netýka škôl a školských zariadení pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktických škôl a odborných učilíšť.

      Vyučovanie na SŠI Žilina preto pokračuje v bežnom režime s prísnymi bezpečnostnými opatreniami ako doteraz:

      - meranie teploty žiakom, dezinfekčnosť, nosenie rúšok.

      Výnimku tvoria žiaci internátu, ktorí zostávajú doma.

      Do školy môžu ísť žiaci, ktorí neprejavujú príznaky akútneho ochorenia COVID-19, ktorým regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast nenariadil karanténne opatrenie.