• Svetový deň zdravia
     • Svetový deň zdravia

     • 7. apríl 2020

      Zdravie človeka je dar, od ktorého závisí kvalita života, a preto je našou prvoradou úlohou chrániť si ho. Každoročne na 7. apríla pripadá Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO = World Healthy Organization), a ktorým si pripomíname vznik WHO v roku 1948. 

      Užitočné rady ako byť zdravý:

      1. Jedzte zdravo.

      2. Zvýšte pitný režim.

      3. Hýbte sa, cvičte.

      4. Zdržiavajte sa na čerstvom vzduchu, najlepšie v prírode.

      5. Pravidelne spite, ideálne osem hodín.

      6. Nefajčite a nepite alkohol.

      7. Robte veci, ktoré Vám robia radosť.

      8. Myslite pozitívne.

      9. Pestujte zdravé vzťahy.

      10. Doprajte si relax.

       

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • 28. marec 2020

      Deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského, 28. marec, sa stal pre vyučujúcich v bývalom Československu aj v súčasnej Českej republike a Slovenskej republike sviatkom, Dňom učiteľov. V tomto termíne sa slávi od roku 1955.

      Všetkým učiteľom ďakujeme za ich prácu pri výchove a vzdelávaní našich žiakov. 

    • OZNAM
     • OZNAM

     • S účinnosťou od pondelka 16.marca 2020 až do odvolania nebude na SŠI Žilina prebiehať vyučovanie.

       

      Všetky objednávky sú do odvolania zrušené, zálohy sa budú vracať po opätovnom otvorení školy v plnej sume.

       

       

    • 2 % z daní
     • 2 % z daní

     • Milí priatelia, aj tento rok by sme Vás chceli požiadať o venovanie Vašich 2 % z daní pre naše združenie ZR pri SOU TPM so sídlom Fatranská 3321/22, Žilina, IČO: 37972707, ktoré prijíma aj tento rok príspevky sprostredkovane cez občianske združenie Aktívny vozík.

      Dvoma percentami prispejete k modernizácií vyučovacieho procesu, priestorového a technického vybavenia školy (napr. zakúpenie odborných časopisov, úhrada vstupného pri exkurziách a návštevách kultúrnych podujatí a workshopov, úhrada štartovného pri športových súťažiach, a pod. 

      Dôležité: Ak nám chcete poukázať 2 % z Vašich daní, zašlite alebo osobne prineste kópiu Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorá bude potvrdená Daňovým úradom, resp. nám dokladujete iba kópiu strany z daňového priznania, kde sú údaje o poukázaní 2 %. (Vyhlásenie nájdete: Ďaňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A - oddiel VIII, strana 5, Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B - oddiel XII, strana 12, Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb - časť VI., strana 12), nakoľko 2 % zbierame prostredníctvom občianskeho združenia Aktívny vozík ako sme uviedli vyššie. V prípade, že nám doručíte originál Vyhlásenia  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO vrátane dokladu o zaplatení dane od zamestnávateľa (pozn. prikladá sa iba v prípade ročného zúčtovania, ktoré Vám vykonal Váš zamestnávateľ) vykonáme odovzdanie na Daňový úrad za Vás. Kópie vyhlásení alebo dokladov o zaplatení dane od zamestnávateľa vrátane vyplneného orginálu vyhlásenia  môžete doručiť na ekonomický úsek SŠI, Fatranská 3321/22, Žilina osobne alebo zaslaním zaheslovaného dokumentu na email: ekonomicke@ssiza.sk.

      Údaje o prijímateľovi 2 % sú uvedené v priloženom vyhlásení.

      Kam a ako venovať 2 % z Vašich daní, aby sa dostali k nám?  

      TU: Aktívny vozík, občianske združenie, Višňové 580, 013 23 Višňové, IČO 36090191

      AKO: podľa vyššie uvedeného postupu (dôležíté je odovzdanie kópie vyhlásenia nášmu združeniu)

    • Čitateľský maratón
     • Čitateľský maratón

     • 12. marec 2020

      "Škola bez kníh je ako telo bez duše." Táto myšlienka ovplyvnila aktivity v mesiaci marec, ktorý nazývame mesiacom knihy. V priestoroch školskej knižnice prebieha čitateľský maratón, ktorého sa postupne zúčastňujú všetky triedy školy. Jeho cieľom je zlepšiť čitateľskú gramotnosť a rozšíriť slovnú zásobu.

    • Návšteva knižnice Budatínskeho hradu
     • Návšteva knižnice Budatínskeho hradu

     • 4.marec 2020

      V rámci Týždňa slovenských knižníc usporiadala odborná knižnica Budatínskeho hradu DOD. Žiaci ŠI mohli nahliadnuť do starých tlačí zo 17. a 18. storočia, videli vzácne diela od Mateja Bela s unikátnymi ilustráciami.

      Pri tejto príležitosti mali šťastie stretnúť v tejto knižnici mladú ženu, ktorej rodokmeň je spojený s menom Mateja Bela.

    • Drotárske návraty rukami súčastnosti
     • Drotárske návraty rukami súčastnosti

     • 4. marec 2020

      Žiaci učebného odboru aranžér sa zúčastnili workshopu, v múzeu Jozefa Holánika - Bakeľu v Dlhom Poli, ktorý bol zameraný na umelecké drotárstvo. Pod vedením Juraja Šeríka spoznali krásy tohto remesla, absolvovali skúšku a stali sa drotárskymi džarkami.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • 17. - 21. február 2020

      V rámci Kurzu pohybových aktivít v prírode sa uskutočnil pre žiakov 1.-2. ročníka lyžiarsky výcvik. Na zasnežených svahoch vo Valči sa učili, pod vedením skúsených inštruktorov, základy zjazdového lyžovania.

    • Kyberšikana - prednáška
     • Kyberšikana - prednáška

     • 19. február 2020

      V stredu sa žiaci zúčastnili v priestoroch školy prednášky s názvom Kyberšikana, ktorú viedla Mgr. Jana Ballová. Dopoludňajšie stretnutie bolo veľmi podnetné, pretože prednášajúca upozornila žiakov na chyby, ktorých sa používatelia sociálnych sietí veľmi často dopúšťajú.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • 14. február 2020

      V tento deň sa druhýkrát otvorili brány  školy pre širokú verejnosť. Uchádzači o štúdium získali  základné informácie o možnostiach a podmienkach vzdelávania v našej škole. Vo vestibule a na jednotlivých prevádzkach boli prezentované učebné odbory všetkých zložiek SŠI. 

    • Karneval a pochovávanie basy
     • Karneval a pochovávanie basy

     • 12.február 2020

      Prišiel čas fašiangov. Čas veselosti a zábavy, preto sme si veselé tradície a zvyky týchto dní pripomenuli aj v školskom internáte karnevalom a pochovávaním basy. Príjemnú atmosféru navodil Roman S., ktorý nám zahral rôzne piesne do tanca.

    • Dni profesie v Bytči
     • Dni profesie v Bytči

     • 11. február 2020

      V stredu, 6. februára, sa naša škola zúčastnila prezentácie stredných škôl v Bytči. Predstavili sa učebné odbory, v ktorých  škola ponúka vzdelávanie v školskom roku 2019/2020.

    • Amfo 2020
     • Amfo 2020

     • 29. január 2020

      Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo aj tento rok regionálne kolo postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020. Výstavu plnú inšpirácie navštívili žiaci II. a III. ročníka odboru fotograf v Makovickom dome v Žiline .

    • Protidrogová prednáška
     • Protidrogová prednáška

     • 13.január 2020

      Na pôde našej školy prebehla pre školský internát protidrogová prednáška autora knihy "Démon chľast" Jána Peťka, ktorý žiakom porozprával o svojom živote abstinujuceho alkoholika a upozornil žiakov na to, aké rôzne druhy závislostí ich ohrozujú.

    • Posedenie pod jedličkou
     • Posedenie pod jedličkou

     • 20. december 2019

      Posedenie pod jedličkou je už tradičným podujatím v našej škole. Tento rok sa uskutočnilo v ranných hodinách vo vestibule školy, začalo sa filmovým predstavením a skončilo sa spievaním kolied a symbolickým zapálením prskaviek.

    • Súťaž praktických škôl
     • Súťaž praktických škôl

     • 18. december 2019

      V tento deň sme sa stretli v predvianočnom meraní zručnosti žiakov praktických škôl žilinského regiónu. My, ako hostiteľská škola, sme radi privítali žiačky praktických škôl z Námestova a Liptovského Mikuláša. V silnej konkurencii sme obstáli so cťou.

    • Internátna kapustnica
     • Internátna kapustnica

     • 17. december 2019

      Internátna kapustnica, kde sme si pripomenuli i vianočné tradície. Posedenie otvorila príhovorom pani riaditeľka. Slávnostnú večeru sme začali oblátkami s medom a pokračovali kapustnicou s posúchmi. Nechýbal nám ani chutný punč.