• Rozlúčka žiakov 3. ročníka
     • Rozlúčka žiakov 3. ročníka

     • 11. jún 2019

      Aj tento školský rok sa týždeň pred záverečnými skúškami žiaci 3. ročníka lúčili so školou,  s mladšími spolužiakmi a pedagógmi. Odchod na študijné voľno sprevádzali slzy, plač a vrúcne objatia. Želanie úspešného zvládnutia záverečných skúšok znelo zo všetkých strán.  

    • Festival zdravia a pohybu
     • Festival zdravia a pohybu

     • 31. máj 2019

      V tento deň sa žiaci, pedagógovia, MOV zúčastnili zaujímavých aktivít zameraných na pohyb a zdravie. Na viacerých stanoviskách, ktoré sa nachádzali v areáli školy, si žiaci zahrali futbal, jazdili na bicykloch a kolobežkách, hrali kolky a bocciu. Okrem toho ochutnali zdravé raňajky, oboznámili sa o účinkoch bylinných čajov a  o základných pravidlách poskytnovania prvej pomoci. Na záver pani riaditeľka poďakovala žiakom, ktorí úspešne reprezentovali školu  v celoštátnych súťažiach. 

    • Exkurzia
     • Exkurzia

     • 23.máj 2019

      Žiaci 3. ročníka SOŠ TPM sa zúčastnili, v rámci odborných predmetov, exkurzie na živnostenskom odbore OÚ v Žiline. Pracovníčka oddelenia ich oboznámila so Živnostenským zákonom a problematikou zakladania živnosti.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • 23. máj 2019 

      Aj tento rok si mohli žiaci našej školy zmerať sily a ukázať vedomosti nadobudnuté v predmete matematika. Vybraní žiaci sa zúčastnili školského kola matematickej olympiády. Najúspešnejšie riešiteľky boli: Ivana Štrkáčová - 1.miesto, Mária Uríková -  2. miesto a  Paulína Jendrušáková - 3.miesto. 

    • Májové sviatky na internáte
     • Májové sviatky na internáte

     • 1. - 8. máj 2019

      Prvý májový sviatok žiaci z internátu využili  na príjemnú prechádzku do parku Ľ.Štúra. Radosť im robili športové aktivity na workoutovom ihrisku. Potom sa zastavili na pizzu, zmrzlinu a pekný  deň  zavŕšili v zábavnom parku pred OC Dubeň. Druhý májový sviatok uskutočnili spoločné grilovanie v areáli internátu. Zapojili sa do príprav šalátu, mäsa na grilovanie a tiež  dezertu. 

    • Stavanie mája
     • Stavanie mája

     • 30. apríl 2019

      V predvečer 1.mája stavajú mládenci dievčatám pod okná máje. Táto ľudová tradícia sa udomácnila aj na našej škole. Za sprievodu spevu a tanca dievčatá máj ozdobili farebnými stužkami a chlapci, za pomoci majstrov OV, ho postavili v areáli školy. 

       

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • 17. apríl 2019

      Deň Zeme sa každoročne  koná 22. apríla. Patrí medzi tie významné dni, ktoré upozorňujú ľudí na zničené životné prostredie a dáva do povedomia, že si máme prírodu  chrániť. Aj naši žiaci a vyučujúci si uctili tento deň rôznymi aktivitami. Zúčastnili sa pútavých prednášok a skrášlili  okolie školy.

    • Celoslovenská opatrovateľská súťaž
     • Celoslovenská opatrovateľská súťaž

     • 10. apríl 2019

      Žiačky učebného odboru opatrovateľská starostlivosť sa zúčastnili Celoslovenskej súťaže zručností a odborných vedomostí. V konkurencii deviatich družstiev obsadili, Diana Adamcová a Kristína Danišová, krásne I. miesto. Srdečne blahoželáme!

    • Prednes poézie a prózy
     • Prednes poézie a prózy

     • 4. apríl 2019 

      Na celoslovenskej súťaži žiakov odborných učilíšť a reedukačných centier v prednese poézie a prózy sa v Spojenej škole Hlohovec zúčastnilo 29 súťažiacich. V silnej konkurencii obsadil náš žiak Richard Čaniga krásne 1.miesto v prednese prózy.

    • Čiapkový deň
     • Čiapkový deň

     • 1. apríl 2019

      "Ak chceš dobrým žiakom byť, bez čiapky nemôžeš v škole ani krok urobiť." V tento medzinárodný deň zábavy mali žiaci povolené nosiť šiltovky, klobúky, šatky a iné prikrývky hlavy aj počas vyučovania.