• Deň otvorených dverí 2021
     • Deň otvorených dverí 2021

     • 19. november 2021

      Dnešná situácia nám nedovoľuje realizáciu dňa otvorených dverí, preto sme si pre Vás pripravili virtuálnu prehliadku odborov strednej odbornej školy, odborného učilišťa a praktickej školy.

      Vaše otázky ohľadom záujmu o štúdium u nás môžete písať na ssiza@ssiza.sk, alebo môžete volať na telefónne čísla 041/565 49 06, 041/525 20 92.

      Výchovná poradkyňa školy: katarina.zbuskova@ssiza.sk

       

      Sledujte aj sociálne siete školy:

      www.facebook.com/ssiza.fatranska

      www.instagram.com/ssiza.fatranska/

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • 16. november 2021

      Riaditeľka školy SŠI udeľuje podľa §150 ods.5 Zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) dňa 18.-19.11.2021 (štvrtok, piatok) riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na teoretickom a praktickom vyučovaní z prevádzkových dôvodov.

      V pondelok 22.11.2021 žiadame všetkých žiakov priniesť podpísané potvrdenie o bezpríznakovosti.

       

    • Just a natruc v knižnici
     • Just a natruc v knižnici

     • 12. november 2021

      Žiaci učebného odboru fotograf navštívili výstavu fotografií šiestich žilinských autorov, ktorá sa nachádza v Krajskej knižnici v Žiline. Oslovila ich krása čiernobielych fotografií rôznych žánrov, ktoré môžu byť pre nich inšpiráciou v ich tvorbe.

    • Keramické dekorácie
     • Keramické dekorácie

     • 11. november 2021

      Vytvárajú v priestoroch školy príjemnú jesennú atmosféru. Vyrobili ich žiaci učebného odboru aranžér. Hravým a experimentálnym prístupom vytvorili neopakovateľné a jedinečné výrobky.

    • Tak to vidíme my
     • Tak to vidíme my

     • 11. november 2021

      Žiaci učebného odboru aranžér a fotograf sa zúčastnili októbrovej výstavy „Svet, ako ho vidíme my“, ktorá sa konala v Dome kultúry v Čadci. Išlo o práce ľudí s telesným postihnutím, ktorí aj napriek hendikepu dokážu preniesť krásu do svojej tvorby.

      Žiaci, Terézia Babinská, Silvia Huličiarová, Simona Mičechová, David Pavelčík, Natália Nosková, Natália Babíková, získali diplomy za účasť.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 4.november 2021

      Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do súťaže v prednese poézie a prózy. Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu sa súťaž konala na úrovni tried. Najlepší žiaci postupujú do celoslovenského kola. Víťazom srdečne blahoželáme.

    • Dožinky
     • Dožinky

     • 27. október 2021

      Ľudová slávnosť spojená s ukončením hospodárskeho roka, ďakovanie za úrodu, oslava hojnosti... Žiaci školského internátu pripravili jej autentickú ukážku a tak priblížili ľudové tradície našich predkov, ktoré sa v niektorých regiónoch zachovávajú dodnes. 

    • Svetový deň jablka (projektový deň)
     • Svetový deň jablka (projektový deň)

     • 21. október 2021

      Témou projektového dňa bolo jablko, ktoré je významnou súčasťou potravy.

      Počas celého mesiaca október sa žiaci zapájali do rôznych aktivít, ktoré s touto témou súviseli. Prinášali recepty jablkových koláčov, z ktorých pani majsterky cukrárskej  výroby vybrali tie najlepšie a spolu so žiakmi upiekli 8 druhov chutných jablkových koláčov. Zvíťazil recept od Mária Haviara z II.C triedy.

      Ďalšou aktivitou bola súťaž o najkrajšiu jablkovú nástenku, do ktorej sa zapojili všetky triedy. Zvíťazila I.A OU.

    • Od zrnka k obiliu
     • Od zrnka k obiliu

     • 20. október 2021

      Žiaci II.A triedy, učebný odbor cukrárska výroba, sa tejto téme venovali v rámci projektu Zelená škola. Na vyučovacej hodine preberali tému Obilniny, ich druhy a pestovanie. Zasiali zrnká pšenice, jačmeňa a ovsu. Ich rast budú priebežne monitorovať.

    • Moje umenie – Naše umenie
     • Moje umenie – Naše umenie

     • 19. október 2021

      Žiaci učebného odboru aranžér sa zúčastnili výstavy, Moje umenie – Naše umenie, ktorá bola v Makovickom dome. Spoznávali ju cez zážitkové učenie, priamo v expozíciách galérie. Na základe vlastných pocitov stvárnili vybrané dielo vlastným výtvarným jazykom.

    • Maľované na skle
     • Maľované na skle

     • 8. október 2021

      Žiaci učebného odboru aranžér spoznávali dielo Mikuláša Galandu zážitkovou formou v Ateliéri Kocúr v Turčianskej galérii v Martine. Tvorivé stretnutie bolo zamerané na tradičnú výtvarnú techniku maľovania na sklo a na poznávanie umeleckých diel Slovenskej výtvarnej moderny.

    • Čo je les?
     • Čo je les?

     • 5. október 2021

      V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci ŠI zúčastnili prednášky Ing. Biháriho, pracovníka  Lesov SR, ktorá bola spojená s aktivitami poznávania stromov, zvierat a výrobou lesníckej čiapky.

    • Deň mlieka
     • Deň mlieka

     • 30. september 2021

      Posledný septembrový týždeň si žiaci v praktickej škole pripomenuli význam mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive človeka. Prostredníctvom rôznych aktivít spoznávali jednotlivé druhy mlieka a ich pôvod. Mliečne výrobky boli súčasťou nielen desiatových balíčkov, ale vyskúšali si pripraviť aj jednoduchý pokrm z mlieka. Na stole sa tak objavila výborná krupicová kaša a sladký dvojfarebný puding.

    • Mozaika
     • Mozaika

     • Určite všetci postrehli, že v škole pribudla nová výzdoba, ktorú zrealizovali žiaci učebného odboru aranžér. Je to veľká mozaika, ozajstné majstrovské dielo, ktoré sa skladá z veľkého množstva malých častí. Krásne farby a výrazný motív rozžiarili priestor chodby a prispeli k spríjemneniu školského prostredia.

    • Od zrnka k chlebu
     • Od zrnka k chlebu

     • 30. september 2021

      V praktickej škole sme sa tejto téme venovali v rámci blokovej výučby spojenej s projektom Zelená škola. Žiaci sa najskôr teoreticky oboznámili, ako z malého zrnka pšenice vyrastú klasy plné obilia a, čo všetko predchádza tomu, kým sa zahryzneme do chutného chlebíka. Nasledujúci deň sa zmenila teória na prax a vôňa pečeného chlebíka sa šírila celou školou. Vychutnali sme si ho so zdravou mrkvovo-tvarohovou nátierkou.

    • Prednáška
     • Prednáška

     • 21.september 2021

      Žiaci školského internátu sa zúčastnili prednášky s názvom "Ako sme prepojení s celým svetom v tom, čo konzumujeme?“, ktorá bola súčasťou projektu Zelená škola. Pani Baďurová, pracovníčka Školy ochrany prírody vo Varíne, si pre nich pripravila zaujímavú prezentáciu zameranú na potraviny a ich vplyv na ľudský organizmus.

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

     • 20. september 2021

      Žiaci školského internátu absolvovali druhú časť aktivít finančnej gramotnosti, ktoré boli venované základným finančným termínom, histórii a vývoju peňazí. Svoje vedomosti si overili v kvíze. Úspešní riešitelia získali odmenu v podobe 15 eurovej poukážky a knihy na rozvoj osobnosti.

    • Plenárne rodičovské združenie
     • Plenárne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, vážení zákonní zástupcovia,

      pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 4. októbra 2021 o 14,00 hod. v budove školy. Po skončení budú nasledovať triedne rodičovské združenia.

      Účasť nutná.

       

      Ing. Mária Valjašková

    • Návšteva farmy
     • Návšteva farmy

     • 15. september 2021

      V rámci projektu, Zelená škola, žiaci ŠI navštívili farmu Bardy v obci Kľače. Videli tu takmer všetky domáce zvieratá a mohli si pochutnať na poctivých farmárskych bio výrobkoch. Zámerom ich návštevy bolo, aby si uvedomili, že kvalitné  potraviny sa vyrábajú doma, na Slovensku. Cestou späť sa zastavili v krásnom prostredí kúpeľného mestečka Rajecké Teplice.