• Plenárne rodičovské združenie
     • Plenárne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      pozývame Vás na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční v utorok 27.9.2022 o 15:00 hod. v budove školy. Po tomto zasadnutí sa uskutočnia triedne schôdzky združenia rodičov v jednotlivých triedach. Tešíme sa na Vašu účasť.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • 8. - 9. september 2018

      V priebehu dvoch dní sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka. Získali teoretické vedomosti a praktické zručnosti z nasledovných oblastí: zdravotná a dopravná výchova, civilná ochrana, pobyt a pohyb v prírode,  aktuálne problémy ľudstva, technické činnosti a športy. 

    • Kurz ochrany života a zdravia
     • Kurz ochrany života a zdravia

     • 7. - 9. september 2022

      Zúčastnilo sa ho 27 žiakov 3. ročníka a 6 inštruktorov z radov pedagogických pracovníkov. Kurz je vyvrcholením procesu výchovy žiakov prierezovej témy ochrany života a zdravia a nadväzuje na účelové cvičenia. Teoretická príprava aj praktický výcvik prebiehal v zaujímavých lokalitách Žiliny - Strečno, Lesopark, Vodné dielo.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • 5. september 2022

      Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutočnilo pred budovou školy. Podujatia sa zúčastnil aj Dušan Galbavý, riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline, ktorý odovzdal ocenenie žiačkam školy za výborné reprezentovanie Slovenska na medzinárodnom turnaji USA v unifikovanom futbaleRiaditeľka spolu s učiteľským zborom privítala žiakov II. a III. ročníka, aj nových prvákov a ich zákonných zástupcov. Po slávnostnom príhovore sa žiaci I. ročníka presunuli spolu s triednymi učiteľmi do tried.

    • Organizácia začiatku školského roka 2022/2023
     • Organizácia začiatku školského roka 2022/2023

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05. 09. 2022 (pondelok) o 9:00 hod. v priestoroch školy. Po slávnostnom otvorení obdrží žiak potvrdenie o návšteve školy od triedneho učiteľa. V utorok 06. 09. 2022 sa uskutočnia triednické hodiny a fotografovanie triednych kolektívov.  

      Ubytovanie žiakov v školskom internáte je možné od 8:00 hod.

      Prosíme rodičov žiakov prvých ročníkov doniesť 20€ kauciu za skrinku.

      Každý žiak musí mať vytlačené a zákonným zástupcom podpísané „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré nájdete na stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf 

       

    • Majsterky sveta v unifikovanom futbale Špeciálnych olympiád Slovenska
     • Majsterky sveta v unifikovanom futbale Špeciálnych olympiád Slovenska

     • 9. august 2022

      V Detroite 1.8. – 6.8.2022 sa konali majstrovstvá sveta v unifikovanom futbale žien. Členkami víťazného tímu boli žiačky učebného odboru cukrár Ingrida Uhlichová (2. roč.) a Lenka Janičkovičová (3. roč.). Lenka bola úspešnou brankárkou a zahrala si v tíme celebrít s hviezdou NHL a kapitánom Detroitu Red Wings Dylanom Larkinom. Slovenské dievčatá odišli z Detroitu so zlatými medailami, keď ovládli 2. divíziu a zopakovali tak úspech spred štyroch rokov v Chicagu.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • 28. jún 2022

      Žiaci 1. a 2. ročníka absolvovali druhé a štvrté účelové cvičenie zamerané na civilnú ochranu, dopravnú a estetickú výchovu, logické hádanky, orientáciu v prírode a prvú pomoc. Účelové cvičenie spestrila ochutnávka produktov zdravej výživy (nátierky a čaj rôznych druhov), s ktorou súvisí téma Zelenej školy.

    • XI. Národné hry ŠOS
     • XI. Národné hry ŠOS

     • 13. jún 2022

      13. – 15.6.2022 sa 8 žiakov zúčastnilo Národných hier Špeciálnych olympiád Slovensko 2022 v Banskej Bystrici. Športovci našej školy súťažili v stolnom tenise a plávaní. Priniesli 9 medailí (2 zlaté, 3 strieborné a 4 bronzové ) pod vedením Ing. Jantákovej a Mgr. Sekerášovej.

    • Deň otcov
     • Deň otcov

     • 19. jún 2022

      Otcovia sú ako stromy, kedykoľvek sa môžme ukryť v ich tieni. Pri príležitosti sviatku Dňa otcov, vytvorili žiaci praktickej školy pekné darčeky. 

    • Rozlúčka žiakov 3. ročníka
     • Rozlúčka žiakov 3. ročníka

     • 9. jún 2022

      Aj tento školský rok sa týždeň pred záverečnými skúškami žiaci 3. ročníka lúčili so školou,  s mladšími spolužiakmi a pedagógmi. Odchod na študijné voľno sprevádzali slzy, plač a vrúcne objatia. Želanie úspešného zvládnutia záverečných skúšok znelo zo všetkých strán.  

      Lúčili sa aj žiaci školského internátu, rozlúčku si spríjemnili občerstvením v neďalekej pizzérii.

    • Exkurzia – Sadrovňa
     • Exkurzia – Sadrovňa

     • 30.máj 2022

      V rámci odborného výcviku žiaci 1. C a 2. C navštívili Sadrovňu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Študenti sa zoznámili s prácou odborného zdravotného personálu a oboznámili sa s množstvom obväzového materiálu i procesom fixovania zlomeniny. Ďakujeme personálu sadrovne za praktickú ukážku.

    • Beseda
     • Beseda

     • 31. máj 2022

      Dňa 31.5.2022 sa žiaci praktickej školy zúčastnili besedy v Krajskej knižnici v Žiline na tému:  Rozprávky.

      Po besede sme si v relaxačnej miestnosti vypočuli úryvky z knižiek. Nechýbala prehliadka ostatnej expozície. V knižnici sa nám veľmi páčilo. 

    • Rôzne podoby dizajnu
     • Rôzne podoby dizajnu

     • 31. máj 2022

      Rôzne podoby dizajnu – grafický, produktový, priestorový, fotografický, reklamný alebo interiérový, mohli žiaci učebného odboru aranžér spoznávať prostredníctvom výstavy “To sme my” v Rosenfeldovom paláci v Žiline.

    • Netradičné vyučovanie
     • Netradičné vyučovanie

     • 31. mája 2022

      Na sídlisku Vlčince je veľa miest, kde sa môže cvičiť. V rámci telesnej a športovej výchovy využívame lesopark a priestory v blízkosti areálu školy, kde môžeme nielen cvičiť, ale aj relaxovať. Pitný režim zabezpečuje fontána, ktorá je súčasťou oddychovej zóny.

    • Zisťovanie záujmu o antigénové testy na domáce použitie na školský rok 2022/2023
     • Zisťovanie záujmu o antigénové testy na domáce použitie na školský rok 2022/2023

     • MŠVVaŠ SR sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

      Z tohto dôvodu zisťujeme záujem u rodičov a žiakov o antigénové samotesty na domáce použitie. Zisťovanie prebieha cez aplikáciu edupage,  SMS alebo priloženého tlačiva v dátume od 31.5.2022 do 3.6.2022 do 12,00h.  Žiaci, ktorí požiadajú o antigénové testy, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať škole každé vykonanie antigénového samotestu. Škola zabezpečí, aby testy dostali žiaci ešte pred letnými prázdninami.

    • Zdravá výživa ako základ nášho života
     • Zdravá výživa ako základ nášho života

     • 26. máj 2022

      Zdravú výživu ako základ nášho života, žiakom priblížila pyramída zdravej výživy a interaktívna výstava, na ktorej si účastníci vytvorili hamburger podľa vlastnej chuti. Jej cieľom bolo priblížiť zábavnou interaktívnou formou žiakom problematiku zdravej životosprávy.

    • Športový deň
     • Športový deň

     • 18. máj 2022

      Dňa 18.05.2022 mala ŠZŠ Vojtaššáka športový deň, ktorého sa zúčastnili aj žiaci I.A a I.B OU. Zahrali si futbal, stolný tenis a vyskúšali si aj showdown, tzv. stolný tenis pre nevidiacich. Zistili, že hra bez použitia očí je veľmi náročná.

    • Školská súťaž ZENIT – odbor cukrárska výroba
     • Školská súťaž ZENIT – odbor cukrárska výroba

     • 12. máj 2022

      Žiaci učebného odboru cukrárska výroba mali možnosť overiť si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v školskej súťaži Zenit na tému Deň matiek.

      1. ročník – perníkové srdiečka

      1. miesto – P. Čerňan 

      2. miesto – K. Ondruš

      3. miesto – M. Pastva

      2. ročník – srdiečka, krémový výrobok

      1. miesto – K. Sihlovcová 

      2. miesto – R. Perďoch

      3. miesto – D. Adamcová, M. Rečičárová

      3. ročník – srdiečka, krémový výrobok

      1. miesto – P. Zachvejová

      2. miesto – Š. Pažický

      3. miesto – S. Šamaj

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!