• Voľné miesta na našej škole

  • 1.Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu na majstra/majsterku odbornej výchovy učebného odboru opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti s predpokladaným nástupom 18.1.2020, úväzok: 100 %.

   Požiadavky  na pracovnú pozíciu:

   • v zmysle prílohy č. 2 Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   • špeciálna pedagogika výhodou.

   Ponúkaný plat v hrubom je v závislosti od kariérového stupňa,  pri VŠ I. stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec je ponúkaný plat: od 976,50 €

   Osobnostné predpoklady: kreativita, flexibilita, zodpovednosť

   Zoznam požadovaných dokladov:

   • žiadosť o prijatie do zamestnania,
   • štruktúrovaný životopis,
   • doklady o ukončenom vzdelaní,
   • súhlas so spracovaním osobných údajov,
   • odpis registra trestov,
   • pri dosiahnutom vzdelaní, odbornej kvalifikácie zo zahraničia sa vyžaduje predložiť uznanie dokladov od MŠVVaŠ SR, nakoľko sa jedná o regulované povolanie, viac na: https://www.minedu.sk/pedagogicki-zamestnanci/

   Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: ekonomicke@ssiza.sk , tel. č. 041/565 49 06,  mobil: 0911399211

   Na pracovný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

   Prijímanie žiadostí: najneskôr do 06.01.2020.                   

  • zatiaľ žiadne údaje
 • Voľné pracovné miesta našej organizácie nájdete aj na: