• Projekty realizované na škole

      • Zmeňme spôsob učenia a zmeníme osudy našich žiakov
      • Rozvíjame ducha, telo, zdolávame prekážky
      • Moderné vzdelávanie v špeciálnej škole pre život v 21. storočí
      • Zníženie energetickej náročnosti rekonštrukciou v Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím