• Odborné učilište

      

     Odborné učilište je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej od roku 2004. Venujeme sa príprave na povolanie žiakov so zníženým intelektom.

      

     Odborné vzdelávanie a príprava žiakov s mentálnym postihnutím v Odbornom učilišti smeruje k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií, ku komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam, ktoré umožnia absolventom odborného učilišťa lepšie uplatnenie sa na trhu práce, od čoho sa odvíja aj možnosť žiakov plnohodnotne sa zaradiť do spoločenského života.

      

     Do Odborného učilišťa sa prijíma žiak s mentálnym postihnutím alebo žiak s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorý ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy, špeciálnej základnej školy alebo ukončil povinnú školskú dochádzku. Spôsobilosť žiaka študovať učebný odbor potvrdzuje všeobecný lekár na prihláške.

      

     Štúdium je 3 ročné, dennou formou. Žiak ukončí vzdelávanie záverečnou skúškou alebo odborným zhodnotením a získa tak nižšie stredné odborné vzdelanie. Podľa stupňa zvládnutia kritérií výkonov a posúdenia kvalifikácie na výkon pracovných činností je absolvent zaškolený, zaučený alebo vyučený.

      

     V súčasnosti ponúkame štúdium v 9 učebných odboroch:

        •  
     • 2985 G 00 cukrárska výroba
     • 3179 G 10 textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba
     • 3291 G 01 kožiarska výroba - výroba remenárskeho tovaru
     • 3383 G 06 spracúvanie dreva - čalúnenie nábytku
     • 3678 G 01 inštalatér - vodovodné zariadenia
     • 6452 G 00 fotograf
     • 6485 G 00 opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti
     • 6491 G 02 obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru
     • 6497 G 00 pedikúra - manikúra
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • ssiza@ssiza.sk
   • +421 41/565 49 06 +421 41/525 20 92
   • Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
   • Jarná ulica 2597/34, 010 01 Žilina
   • Centrum sociálnych služieb Letokruhy Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina
   • DSS Synnómia Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina
   • Tesco Košická 3, 010 01 Žilina
   • julia.mankovicova@ssiza.sk
 • Fotogaléria

  • Tvorba žiakov praktickej školy
  • Majstrovstvá Slovenska ŠO v stolnom tenise 2019
  • Školská súťaž Zenit - odbor aranžér
  • 100. výročie úmrtia generála M.R. Štefánika
  • Stavanie mája
  • Deň Zeme
  • Výstava fotografického salóna STROM
  • Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní
  • Celoslovenská opatrovateľská súťaž
  • Prednes poézie a prózy
  • Školská súťaž Zenit - odbor fotograf
  • Čiapkový deň