• Förderzentrum für Körperbehinderte Wichernhaus Altdorf

     • Partnerstvo s nemeckou školou v Altdorfe sa začalo v roku 2006. Po niekoľkoročnej výmene skúseností bola podpísaná Zmluva o vzájomnej spolupráci. Recipročné pobyty sú zamerané na poznávanie a získavanie odborných vedomostí a zručností z oblasti výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

       

       

     • Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Gliwice

     • Od roku 2003 škola rozvíja cezhraničnú spoluprácu s poľskou školou v Gliwiciach. Priateľské osobné kontakty umožnili sľubnú výmenu odborných skúseností počas viacerých spoločných stretnutí. Organizácia vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami je rôzna v jednotlivých krajinách Európy. Cieľom je učiť sa jeden od druhého v podmienkach integrujúcej sa Európskej únie.