• Staňte sa naším fanúšikom

   • RIADITEĽKA  ŠKOLY

   • Ing. Mária Valjašková

    Tel. č.: 041/500 07 05, 0917339872

    E-mail: riaditelka@ssiza.sk

   • ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY

   • Mgr. Anna Moskalová

    Tel. č.: 041/565 32 69, 0903654906

    E-mail: anna.moskalova@ssiza.sk

   • ZÁSTUPKYŇA EKONOMICKÉHO ÚSEKU

   • Ing. Ľubica Lieskovanová

    Tel.č.:041/565 49 06, 0911399211

    E-mail: ekonomicke@ssiza.sk

   • VÝCHOVNÁ PORADKYŇA

   • Mgr. Lucia Papcúnová

    Tel. č.: 041/565 49 06

    E-mail: vychovnyporadca@ssiza.sk