• Oznam
     • Oznam

     • Výchovno-vzdelávací proces v SŠI ZA od 10. 01. 2022 sa riadi podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vyučovanie je organizované prezenčnou formou podľa schváleného rozvrhu hodín a Školského semaforu pre školský rok 2021/2022, s platnosťou od 26. 11. 2021.

      Žiaci absolvujú pred príchodom do školy tzv. ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk). Zároveň povinne predkladajú „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, viď príloha. Počas vyučovania majú prekryté horné dýchacie cesty ochranným rúškom alebo respirátorom a dodržiavajú zásady R-O-R. Vyučovanie telesnej a športovej výchovy od 10. 01. 2022 do odvolania sa realizuje v priestoroch školy alebo formou zdravotných prechádzok so zabezpečeným pedagogickým dozorom.

    • Vianočná atmosféra v klientskom centre
     • Vianočná atmosféra v klientskom centre

     • 10. december 2021

      Žiaci praktickej školy a učebných odborov textilná výroba, aranžér ručne vyrobili vianočné ozdoby, ktorými skrášlili nádhernú 4-metrovú jedličku. V predvianočnom čase tým spríjemnili pracovné prostredie na Okresnom úrade v Žiline.

       

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • 10. december 2021

      Aj napriek neľahkej dobe sa našli ľudia v našej škole, ktorým nie je ľahostajný život iných. Zapojili sa do projektu, ktorý sa realizuje už 4. rok. Do krabice od topánok vložili darčeky plné lásky. Potešia seniorov v domovoch dôchodcov po celom Slovensku. Nechýbalo niečo sladké, slané, teplé, mäkké, voňavé, na zábavu a zo srdca. Aj žiaci praktickej školy prispeli svojimi výrobkami, ktorými chceli podať pomocnú ruku, prejaviť spolupatričnosť a lásku.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Riaditeľka školy SŠI udeľuje podľa §150 ods.5 Zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) dňa 10.12.2021 (piatok) riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na teoretickom a praktickom vyučovaní.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • 16. november 2021

      Riaditeľka školy SŠI udeľuje podľa §150 ods.5 Zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) dňa 18.-19.11.2021 (štvrtok, piatok) riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na teoretickom a praktickom vyučovaní z prevádzkových dôvodov.

      V pondelok 22.11.2021 žiadame všetkých žiakov priniesť podpísané potvrdenie o bezpríznakovosti.

       

    • Just a natruc v knižnici
     • Just a natruc v knižnici

     • 12. november 2021

      Žiaci učebného odboru fotograf navštívili výstavu fotografií šiestich žilinských autorov, ktorá sa nachádza v Krajskej knižnici v Žiline. Oslovila ich krása čiernobielych fotografií rôznych žánrov, ktoré môžu byť pre nich inšpiráciou v ich tvorbe.

    • Keramické dekorácie
     • Keramické dekorácie

     • 11. november 2021

      Vytvárajú v priestoroch školy príjemnú jesennú atmosféru. Vyrobili ich žiaci učebného odboru aranžér. Hravým a experimentálnym prístupom vytvorili neopakovateľné a jedinečné výrobky.

    • Tak to vidíme my
     • Tak to vidíme my

     • 11. november 2021

      Žiaci učebného odboru aranžér a fotograf sa zúčastnili októbrovej výstavy „Svet, ako ho vidíme my“, ktorá sa konala v Dome kultúry v Čadci. Išlo o práce ľudí s telesným postihnutím, ktorí aj napriek hendikepu dokážu preniesť krásu do svojej tvorby.

      Žiaci, Terézia Babinská, Silvia Huličiarová, Simona Mičechová, David Pavelčík, Natália Nosková, Natália Babíková, získali diplomy za účasť.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 4.november 2021

      Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do súťaže v prednese poézie a prózy. Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu sa súťaž konala na úrovni tried. Najlepší žiaci postupujú do celoslovenského kola. Víťazom srdečne blahoželáme.

    • Dožinky
     • Dožinky

     • 27. október 2021

      Ľudová slávnosť spojená s ukončením hospodárskeho roka, ďakovanie za úrodu, oslava hojnosti... Žiaci školského internátu pripravili jej autentickú ukážku a tak priblížili ľudové tradície našich predkov, ktoré sa v niektorých regiónoch zachovávajú dodnes. 

    • Svetový deň jablka (projektový deň)
     • Svetový deň jablka (projektový deň)

     • 21. október 2021

      Témou projektového dňa bolo jablko, ktoré je významnou súčasťou potravy.

      Počas celého mesiaca október sa žiaci zapájali do rôznych aktivít, ktoré s touto témou súviseli. Prinášali recepty jablkových koláčov, z ktorých pani majsterky cukrárskej  výroby vybrali tie najlepšie a spolu so žiakmi upiekli 8 druhov chutných jablkových koláčov. Zvíťazil recept od Mária Haviara z II.C triedy.

      Ďalšou aktivitou bola súťaž o najkrajšiu jablkovú nástenku, do ktorej sa zapojili všetky triedy. Zvíťazila I.A OU.

    • Od zrnka k obiliu
     • Od zrnka k obiliu

     • 20. október 2021

      Žiaci II.A triedy, učebný odbor cukrárska výroba, sa tejto téme venovali v rámci projektu Zelená škola. Na vyučovacej hodine preberali tému Obilniny, ich druhy a pestovanie. Zasiali zrnká pšenice, jačmeňa a ovsu. Ich rast budú priebežne monitorovať.

    • Moje umenie – Naše umenie
     • Moje umenie – Naše umenie

     • 19. október 2021

      Žiaci učebného odboru aranžér sa zúčastnili výstavy, Moje umenie – Naše umenie, ktorá bola v Makovickom dome. Spoznávali ju cez zážitkové učenie, priamo v expozíciách galérie. Na základe vlastných pocitov stvárnili vybrané dielo vlastným výtvarným jazykom.

    • Maľované na skle
     • Maľované na skle

     • 8. október 2021

      Žiaci učebného odboru aranžér spoznávali dielo Mikuláša Galandu zážitkovou formou v Ateliéri Kocúr v Turčianskej galérii v Martine. Tvorivé stretnutie bolo zamerané na tradičnú výtvarnú techniku maľovania na sklo a na poznávanie umeleckých diel Slovenskej výtvarnej moderny.

    • Čo je les?
     • Čo je les?

     • 5. október 2021

      V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci ŠI zúčastnili prednášky Ing. Biháriho, pracovníka  Lesov SR, ktorá bola spojená s aktivitami poznávania stromov, zvierat a výrobou lesníckej čiapky.

    • Deň mlieka
     • Deň mlieka

     • 30. september 2021

      Posledný septembrový týždeň si žiaci v praktickej škole pripomenuli význam mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive človeka. Prostredníctvom rôznych aktivít spoznávali jednotlivé druhy mlieka a ich pôvod. Mliečne výrobky boli súčasťou nielen desiatových balíčkov, ale vyskúšali si pripraviť aj jednoduchý pokrm z mlieka. Na stole sa tak objavila výborná krupicová kaša a sladký dvojfarebný puding.

    • Mozaika
     • Mozaika

     • Určite všetci postrehli, že v škole pribudla nová výzdoba, ktorú zrealizovali žiaci učebného odboru aranžér. Je to veľká mozaika, ozajstné majstrovské dielo, ktoré sa skladá z veľkého množstva malých častí. Krásne farby a výrazný motív rozžiarili priestor chodby a prispeli k spríjemneniu školského prostredia.