• Výstava Čipkované radosti – Živly +
     • Výstava Čipkované radosti – Živly +

     • 8. jún 2021

      Žiaci učebného odboru textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba navštívili výstavu Čipkované radosti – Živly +, ktorá sa uskutočnila v Makovického dome v Žiline. Prezentovala prácu členiek Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline. Žiaci ju hodnotili pozitívne. Vystavené práce boli pre nich inšpiráciou do budúcnosti.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Spojená škola internátna v Žiline, Fatranská 3321/22, oznamuje záujemcom o štúdium, že 2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční dňa 21. 06. 2021 o 9.00 hod.

    • Školská súťaž ZENIT, odbor textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba
     • Školská súťaž ZENIT, odbor textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba

     • 27. máj 2021

      Žiaci učebného odboru textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba mali možnosť overiť si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v školskej súťaži Zenit.

      2. ročník - detská zástera

      1. miesto Lucia Bugaňová 

      2. miesto Nikola Lomnická,

      3. miesto Laura Dvoršťáková

       

      3. ročník - paličkovanie

      1. miesto Helena Toráčová a Roman Beňo

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

     • 19. máj 2021

      Projekt Zjednotená spoločnosť prebieha v spolupráci s Obchodnou akadémiou sv. Tomáša Akvinského v Žiline. Formou prednášok poskytuje žiakom poznatky z finančnej gramotnosti a vysvetlenie základnej terminológie, s ktorou sa môžu stretnúť v bežnom živote. Zaujímavými aktivitami si overili získané vedomosti a záver patril súťažiam. Odmenení boli všetci. Projekt je finančne podporený z prostriedkov Nadácie Volkswagen.

    • Školská súťaž ZENIT - odbor fotograf
     • Školská súťaž ZENIT - odbor fotograf

     • 13. máj 2021

      Žiaci učebného odboru fotograf mali možnosť overiť si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v školskej súťaži Zenit na tému zátišie.

      1. miesto M. Figlár

      2. miesto M. Paholek

      3. miesto M. Martinický

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

       

    • Školská súťaž ZENIT - odbor aranžér
     • Školská súťaž ZENIT - odbor aranžér

     • 12. máj 2021

      Žiaci odboru aranžér mali možnosť overiť si svoje praktické zručnosti v školskej súťaži Zenit. Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia a tvorivosť im nechýbali ani tohto roku. Témou ich práce bola dekorácia vo fľaši.

      1. miesto N. Babíková

      2. miesto N. Nosková

      3. miesto M. Cabajová

      Výhercom srdečne blahoželáme.

    • Školská súťaž ZENIT - odbor cukrárska výroba
     • Školská súťaž ZENIT - odbor cukrárska výroba

     • 7. máj 2021

      Žiaci učebného odboru cukrárska výroba mali možnosť overiť si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v školskej súťaži Zenit na tému Deň matiek.

      1. ročník

      1. miesto - E. Kotlárová 

      2. miesto - K. Sihlovcová 

      3. miesto - R. Perďoch, N. Gažová

      2. ročník

      1. miesto - P. Zachvejová

      2. miesto - L. Janičkovičová 

      3. miesto - Š. Pažický

      4. miesto - S. Šamaj

      3. ročník

      1. miesto - M. Mišík

      2. miesto - T. Rückschlossová, B. Hlásniková

      3. miesto - S. Kovanda, N. Mintáchová

      4. miesto - S. Zajac

       

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • 9. máj 2021

      Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Je to čas povedať, ako ich máme radi a čo pre nás znamenajú. Žiaci praktickej školy poďakovali svojim mamám peknými, vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

    • Tvorba 2021
     • Tvorba 2021

     • 5. máj 2021

      Krajské kultúrne stredisko v Žiline zverejnilo výsledky regionálneho kola výtvarnej súťaže Tvorba 2021. Odborná porota ocenila 26 autorov, medzi ktorými sa umiestnili dvaja žiaci učebného odboru aranžér.

      D. kategória – INSITNÁ TVORBA

      2. miesto:

      • Roman Mohylák 
      • Natália Nosková

      Oceneným žiakom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole súťaže. Informácie o súťaži a ocenené výtvarné práce sú zverejnené na internetovej stránke KrKS v Žiline:

      https://krkszilina.sk/2021/04/08/tvorba-2021-2/

    • Stavanie mája
     • Stavanie mája

     • 30. apríl 2021

      V predvečer 1.mája stavajú mládenci dievčatám pod okná máje. Táto ľudová tradícia sa udomácnila aj na našej škole. Dievčatá máj ozdobili farebnými stužkami a chlapci, za pomoci majstrov OV, ho postavili v areáli školy.

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • 22. apríl 2021

      Svetový deň Zeme sa každoročne oslavuje 22. apríla ako reakcia na rozsiahle poškodenie životného prostredia. Pripomína nám, aké dôležité je starať sa o čistotu nášho okolia. Žiaci spolu s pedagógmi, v rámci odborného výcviku,  rôznymi aktivitami skrášľovali okolie školy,  a tak skvalitňovali svoje životné podmienky. 

    • Prijímacie konanie
     • Prijímacie konanie

     • Žiaci budú prijímaní do učebných odborov strednej odbornej školy, odborného učilišťa a praktickej školy bez prijímacích skúšok.

    • EkoKvíz - zapoj sa a vyhraj!
     • EkoKvíz - zapoj sa a vyhraj!

     • 22. apríl 2021

      Občianske združenie Edukácia@Internet organizuje 1. celoslovenský online kvíz, ktorý je určený každému, kto sa zaujíma o environmentálne témy. Kvíz bude prebiehať počas 1 mesiaca od 22.4. (Deň Zeme) do 21.5.2021 zaujímavou interaktívnou formou a bude prístupný na webovej stránke  ekokviz.eu, kde sa dočítate aj ďalšie bližšie informácie.

      Vyhrať môžete upcyklovaný notebook, ale aj iné hodnotné ekologické ceny, okrem dobrého pocitu, že ste sa zase dozvedeli niečo nové o ochrane životného prostredia. 

      Zapojiť sa môžu žiaci, pedagógovia aj ostatní ekologicky zmýšľajúci priatelia školy.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • 21. apríl 2021

      Nástup do školy po karanténe je podľa rozhodnutia RÚVZ 3.5.2021 Karanténa platí pre odbor fotograf a 3. ročník pedikúra - manikúra.

    • Mesiac lesov
     • Mesiac lesov

     • 14. apríl 2021

      Mesiac apríl je venovaný lesom, aby upozornil na ich nenahraditeľný význam pre človeka. Ľudová múdrosť hovorí: "Les je bohatstvo, ktoré v sebe ukrýva život."

      Lesy sú nielen príbytkom živočíchov, rastlín, lesných plodov, ale poskytujú aj zdravý, čerstvý vzduch plný kyslíka. Sú bohatstvom národa, preto ich musíme chrániť.

      Autorka plagátu: Natália Nosková

    • Otvorenie školského internátu
     • Otvorenie školského internátu

     • Školský internát sa otvára 11. apríla 2021 (nedeľa) v obvyklom čase pre všetkých žiakov internátu za prísnych hygienických podmienok. 

      Podmienkou nástupu je negatívny Covid test žiaka a v mobile odfotený negatívny test jedného zákonného zástupcu.

      Prosím, nezabudnite si primerané oblečenie a respirátory!

    • Vyučovanie po veľkonočných prázdninách
     • Vyučovanie po veľkonočných prázdninách

     • SŠI sa po jarných prázdninách otvára 7. apríla 2021 pre všetkých žiakov, okrem žiakov ubytovaných v školskom internáte. Výchovno-vzdelávací proces v škole bude prebiehať za prísnych hygienických podmienok. 

      Podmienkou nástupu je negatívny Covid test žiaka a v mobile odfotený negatívny test jedného zákonného zástupcu.

      Prosím, nezabudnite si respirátory!

    • Záložka s citátom
     • Záložka s citátom

     • 1. apríl 2021

      V predmete slovenský jazyk a literatúra sa počas distančného vzdelávania uskutočnila súťaž o najkrajšiu záložku. Ďakujeme všetkým žiakom za účasť a preukázanú tvorivosť. Výhercom srdečne gratulujeme!

      1. miesta - N. Babíková

      2. miesto - M. Mišík

      3. miesto - R. Perďoch