• 1. máj
     • 1. máj

     • 1. máj 2020

      V predvečer 1. mája stavajú mládenci dievčatám pod okná máje. Táto ľudová tradícia sa udomácnila aj na našej škole. Vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochorením koronavírusu si dnes pripomíname túto tradíciu písomnou formou. Obyčajne za sprievodu spevu a tanca dievčatá máj ozdobili farebnými stužkami a chlapci, za pomoci majstrov OV, ho postavili v areáli školy. Veríme, že si túto tradíciu zachováme aj v ďalších rokoch. 

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • 22. apríl 2020

      Dňa 22. apríla si pripomíname Medzinárodný deň Zeme. Na celom svete je cieľom tohto sviatku upozorniť na ekológiu, potrebu ochrany prírody, recyklovania a hľadania obnoviteľných zdrojov energie. Prinášame Vám pár užitočných rád ako pomôcť našej planéte:

       Šetriť elektrickou energiou a vodou.

       Triediť odpad.

       Zasadiť strom.

       Nosiť na nákupy vlastnú tašku.

       Používať bicykel alebo viac kráčať.

       Darovať to, čo nepotrebujete.

       Investovať do vlastnej fľašky na vodu.

       Neplytvať jedlom.

    • Klasifikácia v období dištančného vzdelávania
     • Klasifikácia v období dištančného vzdelávania

     • 20. apríl 2020

                                                                                                   

      Klasifikácia v období dištančného vzdelávania

      Žiaci všetkých ročníkov budú hodnotení zo známok za vypracované zadané úlohy počas dištančného vzdelávania. Žiaci, ktorí budú po vyhodnotení dištančného vzdelávania klasifikovaní aspoň známkou dostatočný, postúpia do ďalšieho ročníka a v záverečnom ročníku vykonajú záverečnú skúšku v riadnom termíne.

      Žiaci klasifikovaní známkou nedostatočný alebo neabsolvoval môžu požiadať o komisionálne preskúšanie.

       

       

                                                                             Ing. Mária Valjašková

       

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí žiaci,

      Nikto z nás neočakával na začiatku krízového stavu, že to bude trvať niekoľko mesiacov. Úrad verejného zdravotníctva rozhodol, že školy  ostávajú zatvorené  do  odvolania. Všetci si musíme zvyknúť na prácu z domu a komunikovať prostredníctvom sociálnych sietí. Očakávam od Vás, že zadané úlohy vypracujete  a aj sami prejavíte aktivitu. Ide Veľká noc, tak urobte fotografiu výzdoby, ktorú máte vo svojich domovoch, navrhnite pohľadnicu, pochváľte sa niečím, čo Vás teší. Pošlite svojim učiteľom, majstrom, vychovávateľkám pekný odkaz. A hlavne – dávajte na seba pozor. Žiakom tretích ročníkov odkazujem, že záverečné skúšky budú a urobíme spoločne všetko pre to, aby dopadli dobre.

      Záverečne skúšky sa vykonajú do 30.júna 2020 podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

      Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára.

      Prijímacie pohovory  na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

      Všetky rozhodnutia o prijatí budú zasielané elektronicky.

      Platby za internát v čase karantény sa neplatia ( apríl,....)

      Ďalšie informácie Vám vedenie školy poskytne priebežne.

      Možno nás tieto zmeny netešia, no sme v stave núdze. Preto dbajme na seba a svoje okolie a robme tak, aby sme to zvládli.

       

      Ing. Mária Valjašková

      riaditeľka

    • Svetový deň zdravia
     • Svetový deň zdravia

     • 7. apríl 2020

      Zdravie človeka je dar, od ktorého závisí kvalita života, a preto je našou prvoradou úlohou chrániť si ho. Každoročne na 7. apríla pripadá Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO = World Healthy Organization), a ktorým si pripomíname vznik WHO v roku 1948. 

      Užitočné rady ako byť zdravý:

      1. Jedzte zdravo.

      2. Zvýšte pitný režim.

      3. Hýbte sa, cvičte.

      4. Zdržiavajte sa na čerstvom vzduchu, najlepšie v prírode.

      5. Pravidelne spite, ideálne osem hodín.

      6. Nefajčite a nepite alkohol.

      7. Robte veci, ktoré Vám robia radosť.

      8. Myslite pozitívne.

      9. Pestujte zdravé vzťahy.

      10. Doprajte si relax.

       

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • 28. marec 2020

      Deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského, 28. marec, sa stal pre vyučujúcich v bývalom Československu aj v súčasnej Českej republike a Slovenskej republike sviatkom, Dňom učiteľov. V tomto termíne sa slávi od roku 1955.

      Všetkým učiteľom ďakujeme za ich prácu pri výchove a vzdelávaní našich žiakov. 

    • OZNAM
     • OZNAM

     • S účinnosťou od pondelka 16.marca 2020 až do odvolania nebude na SŠI Žilina prebiehať vyučovanie.

       

      Všetky objednávky sú do odvolania zrušené, zálohy sa budú vracať po opätovnom otvorení školy v plnej sume.

       

       

    • 2 % z daní
     • 2 % z daní

     • Milí priatelia, aj tento rok by sme Vás chceli požiadať o venovanie Vašich 2 % z daní pre naše združenie ZR pri SOU TPM so sídlom Fatranská 3321/22, Žilina, IČO: 37972707, ktoré prijíma aj tento rok príspevky sprostredkovane cez občianske združenie Aktívny vozík.

      Dvoma percentami prispejete k modernizácií vyučovacieho procesu, priestorového a technického vybavenia školy (napr. zakúpenie odborných časopisov, úhrada vstupného pri exkurziách a návštevách kultúrnych podujatí a workshopov, úhrada štartovného pri športových súťažiach, a pod. 

      Dôležité: Ak nám chcete poukázať 2 % z Vašich daní, zašlite alebo osobne prineste kópiu Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorá bude potvrdená Daňovým úradom, resp. nám dokladujete iba kópiu strany z daňového priznania, kde sú údaje o poukázaní 2 %. (Vyhlásenie nájdete: Ďaňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A - oddiel VIII, strana 5, Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B - oddiel XII, strana 12, Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb - časť VI., strana 12), nakoľko 2 % zbierame prostredníctvom občianskeho združenia Aktívny vozík ako sme uviedli vyššie. V prípade, že nám doručíte originál Vyhlásenia  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO vrátane dokladu o zaplatení dane od zamestnávateľa (pozn. prikladá sa iba v prípade ročného zúčtovania, ktoré Vám vykonal Váš zamestnávateľ) vykonáme odovzdanie na Daňový úrad za Vás. Kópie vyhlásení alebo dokladov o zaplatení dane od zamestnávateľa vrátane vyplneného orginálu vyhlásenia  môžete doručiť na ekonomický úsek SŠI, Fatranská 3321/22, Žilina osobne alebo zaslaním zaheslovaného dokumentu na email: ekonomicke@ssiza.sk.

      Údaje o prijímateľovi 2 % sú uvedené v priloženom vyhlásení.

      Kam a ako venovať 2 % z Vašich daní, aby sa dostali k nám?  

      TU: Aktívny vozík, občianske združenie, Višňové 580, 013 23 Višňové, IČO 36090191

      AKO: podľa vyššie uvedeného postupu (dôležíté je odovzdanie kópie vyhlásenia nášmu združeniu)

    • Čitateľský maratón
     • Čitateľský maratón

     • 12. marec 2020

      "Škola bez kníh je ako telo bez duše." Táto myšlienka ovplyvnila aktivity v mesiaci marec, ktorý nazývame mesiacom knihy. V priestoroch školskej knižnice prebieha čitateľský maratón, ktorého sa postupne zúčastňujú všetky triedy školy. Jeho cieľom je zlepšiť čitateľskú gramotnosť a rozšíriť slovnú zásobu.

    • Návšteva knižnice Budatínskeho hradu
     • Návšteva knižnice Budatínskeho hradu

     • 4.marec 2020

      V rámci Týždňa slovenských knižníc usporiadala odborná knižnica Budatínskeho hradu DOD. Žiaci ŠI mohli nahliadnuť do starých tlačí zo 17. a 18. storočia, videli vzácne diela od Mateja Bela s unikátnymi ilustráciami.

      Pri tejto príležitosti mali šťastie stretnúť v tejto knižnici mladú ženu, ktorej rodokmeň je spojený s menom Mateja Bela.

    • Drotárske návraty rukami súčastnosti
     • Drotárske návraty rukami súčastnosti

     • 4. marec 2020

      Žiaci učebného odboru aranžér sa zúčastnili workshopu, v múzeu Jozefa Holánika - Bakeľu v Dlhom Poli, ktorý bol zameraný na umelecké drotárstvo. Pod vedením Juraja Šeríka spoznali krásy tohto remesla, absolvovali skúšku a stali sa drotárskymi džarkami.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • 17. - 21. február 2020

      V rámci Kurzu pohybových aktivít v prírode sa uskutočnil pre žiakov 1.-2. ročníka lyžiarsky výcvik. Na zasnežených svahoch vo Valči sa učili, pod vedením skúsených inštruktorov, základy zjazdového lyžovania.

    • Kyberšikana - prednáška
     • Kyberšikana - prednáška

     • 19. február 2020

      V stredu sa žiaci zúčastnili v priestoroch školy prednášky s názvom Kyberšikana, ktorú viedla Mgr. Jana Ballová. Dopoludňajšie stretnutie bolo veľmi podnetné, pretože prednášajúca upozornila žiakov na chyby, ktorých sa používatelia sociálnych sietí veľmi často dopúšťajú.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • 14. február 2020

      V tento deň sa druhýkrát otvorili brány  školy pre širokú verejnosť. Uchádzači o štúdium získali  základné informácie o možnostiach a podmienkach vzdelávania v našej škole. Vo vestibule a na jednotlivých prevádzkach boli prezentované učebné odbory všetkých zložiek SŠI. 

    • Karneval a pochovávanie basy
     • Karneval a pochovávanie basy

     • 12.február 2020

      Prišiel čas fašiangov. Čas veselosti a zábavy, preto sme si veselé tradície a zvyky týchto dní pripomenuli aj v školskom internáte karnevalom a pochovávaním basy. Príjemnú atmosféru navodil Roman S., ktorý nám zahral rôzne piesne do tanca.

    • Dni profesie v Bytči
     • Dni profesie v Bytči

     • 11. február 2020

      V stredu, 6. februára, sa naša škola zúčastnila prezentácie stredných škôl v Bytči. Predstavili sa učebné odbory, v ktorých  škola ponúka vzdelávanie v školskom roku 2019/2020.