• Karneval a pochovávanie basy
     • Karneval a pochovávanie basy

     • 1.marec 2019

      Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy sa nazýva fašiangy. Je to obdobie radosti, veselosti, hudby, spevu a tanca.Neodmysliteľnou súčasťou fašiangovej zábavy je aj karneval. Aby sme  zachovali toto kultúrne dedičstvo našich predkov, škola bola plná masiek, hudby, tanca a dobrej zábavy. Po vyhodnotení najkrajších masiek sme symbolicky pochovali basu a ukončili fašiangové obdobie. Čas zábav vystriedal 40-dňový pôst.  

    • Výstava autorského šperku
     • Výstava autorského šperku

     • 27 .februára 2019

      Dňa 27 .februára 2019 žiaci učebného odboru aranžér navštívili výstavu autorského šperku spojenú s prednáškou o vzniku a pôsobení knihárskej dielne L. Mlichovej v Rosenfeldovom paláci v Žiline.

    • Kurz pohybových aktivít
     • Kurz pohybových aktivít

     • 18.-22. február 2019 

      Pre žiakov 2. ročníka, ktorí sa nezúčastnili lyžiarskeho výcviku /oslobodení od TV / bol pripravený náhradný program, bohatý na zaujímavé aktivity:  

      - prednášky:   PaedDr. O. Lenková - Do krajín málo známych, Ing. L. Bihári - Význam lesov nielen pre priemysel, prednášky športovcov (futbal, basketbal ),

      - prezentácie žiakov o zimných športoch,

      - hra Boccia, North walking Vodné dielo, cvičenie v  posilňovni, stolové hry, X - box, Showdown.

       

       

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • 18. - 22. február 2019

      V rámci Kurzu pohybových aktivít v prírode sa uskutočnil  pre žiakov 2. ročníka lyžiarsky výcvik. Na zasnežených svahoch vo Veľkej Rači sa učili, pod vedením skúsených inštruktorov, základy zjazdového lyžovania. 

    • Polročné prázdniny
     • Polročné prázdniny

     • 1. február 2019

      Jednodňové polročné prázdniny boli odmenou za študijné výsledky, ktoré žiaci dosiahli za 1.polrok školského roka. Počas predĺženého víkendu si oddýchli od školských povinností a nabrali nové sily do ďalšej práce.  

    • Klimatická zmena, hrozba či bežný jav?
     • Klimatická zmena, hrozba či bežný jav?

     • január 2019

      Zaujímavú prednášku s aktivitami na enviromentálnu tému odprezentovala pani Baďurová zo Školy ochrany prírody Varín. Žiaci školského internátu diskutovali o príčinách a dôsledkoch klimatických zmien, ako aj o tom, čo môžeme urobiť pre našu planétu my.

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • 22. december 2018 - 7. január 2019

      Vianoce sú najkrajším obdobím roka. Sú to sviatky pokoja, lásky a vzájomného porozumenia. V tomto duchu si žiaci užívali aj vianočné prázdniny, ktoré tento rok skončili  7. januára. 

    • Posedenie pod jedličkou
     • Posedenie pod jedličkou

     • 20. december 2018

      Posedenie pod jedličkou je už tradičným podujatím v našej škole. Tento rok sa uskutočnilo vo štvrtok, 20. decembra, od 8:00 do 11:00 hod. v jednotlivých triedach.

    • Ľudové zvyky - svätá Lucia
     • Ľudové zvyky - svätá Lucia

     • 13. december 2018

      V kalendári je 13. december sviatkom sv. Lucie. Tento magický dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky, tradície, obyčaje a my sme si ich v tento deň pripomenuli. "Kúty vymetáme, zlých duchov vyháňame." S týmito slovami chodili tri Lucie, zahalené v bielych plachtách, po všetkých kútoch školy. Na pamiatku nechali horiace sviečky, cesnak a tvár od múky.

    • Vianočná kapustnica na internáte
     • Vianočná kapustnica na internáte

     • 13. december 2018

      Vianoce sú neodmysliteľne späté s tradičnou kapustnicou. Aj tento rok si ju na internáte pripravili naši žiaci spolu s vychovávateľkami. 

    • Prednáška Zdravie v staroveku
     • Prednáška Zdravie v staroveku

     • 12. december 2018

      Žiaci internátu sa zúčastnili prednášky z oblasti zdravého životného štýlu, ktorú usporiadalo Krajské kultúrne stredisko v priestoroch Makovického domu v Žiline.

    • Workshop Erazmus+
     • Workshop Erazmus+

     • 6. december 2018

      V spolupráci s Hotelovou akadémiou v Žiline sa v našich priestoroch uskutočnil workshop programu Erazmus+. Do projektu zameraného na práva detí so zdravotným znevýhodnením a ich integráciu sa zapojilo 7 krajín.

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

     • 11. december 2018

      Srdečne pozvanie na spoločné stretnutie prijalo množstvo detí, rodičov, starých rodičov, známych a priateľov našej školy. Uskutočnilo sa 11. decembra v sále pastoračného centra farského kostola na Vlčincoch v Žiline. Zakúpili sme si nielen krásne výrobky zhotovené našimi žiakmi, ochutnali vianočný punč, ale čas adventu nám spríjemnili aj žiaci svojimi vystúpeniami.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • 6. december 2018

      "Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa..." Známa veta, ktorej slová sa tento rok splnili do bodky. Mikuláš v sprievode anjela a čerta prišiel medzi žiakov s plným vrecom sladkostí.