• Školská súťaž ZENIT - odbor fotograf
     • Školská súťaž ZENIT - odbor fotograf

     • 13. máj 2021

      Žiaci učebného odboru fotograf mali možnosť overiť si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v školskej súťaži Zenit na tému zátišie.

      1. miesto M. Figlár

      2. miesto M. Paholek

      3. miesto M. Martinický

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

       

    • Školská súťaž ZENIT - odbor aranžér
     • Školská súťaž ZENIT - odbor aranžér

     • 12. máj 2021

      Žiaci odboru aranžér mali možnosť overiť si svoje praktické zručnosti v školskej súťaži Zenit. Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia a tvorivosť im nechýbali ani tohto roku. Témou ich práce bola dekorácia vo fľaši.

      1. miesto N. Babíková

      2. miesto N. Nosková

      3. miesto M. Cabajová

      Výhercom srdečne blahoželáme.

    • Školská súťaž ZENIT - odbor cukrárska výroba
     • Školská súťaž ZENIT - odbor cukrárska výroba

     • 7. máj 2021

      Žiaci učebného odboru cukrárska výroba mali možnosť overiť si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v školskej súťaži Zenit na tému Deň matiek.

      1. ročník

      1. miesto - E. Kotlárová 

      2. miesto - K. Sihlovcová 

      3. miesto - R. Perďoch, N. Gažová

      2. ročník

      1. miesto - P. Zachvejová

      2. miesto - L. Janičkovičová 

      3. miesto - Š. Pažický

      4. miesto - S. Šamaj

      3. ročník

      1. miesto - M. Mišík

      2. miesto - T. Rückschlossová, B. Hlásniková

      3. miesto - S. Kovanda, N. Mintáchová

      4. miesto - S. Zajac

       

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • 9. máj 2021

      Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Je to čas povedať, ako ich máme radi a čo pre nás znamenajú. Žiaci praktickej školy poďakovali svojim mamám peknými, vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

    • Tvorba 2021
     • Tvorba 2021

     • 5. máj 2021

      Krajské kultúrne stredisko v Žiline zverejnilo výsledky regionálneho kola výtvarnej súťaže Tvorba 2021. Odborná porota ocenila 26 autorov, medzi ktorými sa umiestnili dvaja žiaci učebného odboru aranžér.

      D. kategória – INSITNÁ TVORBA

      2. miesto:

      • Roman Mohylák 
      • Natália Nosková

      Oceneným žiakom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole súťaže. Informácie o súťaži a ocenené výtvarné práce sú zverejnené na internetovej stránke KrKS v Žiline:

      https://krkszilina.sk/2021/04/08/tvorba-2021-2/

    • Stavanie mája
     • Stavanie mája

     • 30. apríl 2021

      V predvečer 1.mája stavajú mládenci dievčatám pod okná máje. Táto ľudová tradícia sa udomácnila aj na našej škole. Dievčatá máj ozdobili farebnými stužkami a chlapci, za pomoci majstrov OV, ho postavili v areáli školy.

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • 22. apríl 2021

      Svetový deň Zeme sa každoročne oslavuje 22. apríla ako reakcia na rozsiahle poškodenie životného prostredia. Pripomína nám, aké dôležité je starať sa o čistotu nášho okolia. Žiaci spolu s pedagógmi, v rámci odborného výcviku,  rôznymi aktivitami skrášľovali okolie školy,  a tak skvalitňovali svoje životné podmienky. 

    • Prijímacie konanie
     • Prijímacie konanie

     • Žiaci budú prijímaní do učebných odborov strednej odbornej školy, odborného učilišťa a praktickej školy bez prijímacích skúšok.

    • EkoKvíz - zapoj sa a vyhraj!
     • EkoKvíz - zapoj sa a vyhraj!

     • 22. apríl 2021

      Občianske združenie Edukácia@Internet organizuje 1. celoslovenský online kvíz, ktorý je určený každému, kto sa zaujíma o environmentálne témy. Kvíz bude prebiehať počas 1 mesiaca od 22.4. (Deň Zeme) do 21.5.2021 zaujímavou interaktívnou formou a bude prístupný na webovej stránke  ekokviz.eu, kde sa dočítate aj ďalšie bližšie informácie.

      Vyhrať môžete upcyklovaný notebook, ale aj iné hodnotné ekologické ceny, okrem dobrého pocitu, že ste sa zase dozvedeli niečo nové o ochrane životného prostredia. 

      Zapojiť sa môžu žiaci, pedagógovia aj ostatní ekologicky zmýšľajúci priatelia školy.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • 21. apríl 2021

      Nástup do školy po karanténe je podľa rozhodnutia RÚVZ 3.5.2021 Karanténa platí pre odbor fotograf a 3. ročník pedikúra - manikúra.

    • Mesiac lesov
     • Mesiac lesov

     • 14. apríl 2021

      Mesiac apríl je venovaný lesom, aby upozornil na ich nenahraditeľný význam pre človeka. Ľudová múdrosť hovorí: "Les je bohatstvo, ktoré v sebe ukrýva život."

      Lesy sú nielen príbytkom živočíchov, rastlín, lesných plodov, ale poskytujú aj zdravý, čerstvý vzduch plný kyslíka. Sú bohatstvom národa, preto ich musíme chrániť.

      Autorka plagátu: Natália Nosková

    • Otvorenie školského internátu
     • Otvorenie školského internátu

     • Školský internát sa otvára 11. apríla 2021 (nedeľa) v obvyklom čase pre všetkých žiakov internátu za prísnych hygienických podmienok. 

      Podmienkou nástupu je negatívny Covid test žiaka a v mobile odfotený negatívny test jedného zákonného zástupcu.

      Prosím, nezabudnite si primerané oblečenie a respirátory!

    • Vyučovanie po veľkonočných prázdninách
     • Vyučovanie po veľkonočných prázdninách

     • SŠI sa po jarných prázdninách otvára 7. apríla 2021 pre všetkých žiakov, okrem žiakov ubytovaných v školskom internáte. Výchovno-vzdelávací proces v škole bude prebiehať za prísnych hygienických podmienok. 

      Podmienkou nástupu je negatívny Covid test žiaka a v mobile odfotený negatívny test jedného zákonného zástupcu.

      Prosím, nezabudnite si respirátory!

    • Záložka s citátom
     • Záložka s citátom

     • 1. apríl 2021

      V predmete slovenský jazyk a literatúra sa počas distančného vzdelávania uskutočnila súťaž o najkrajšiu záložku. Ďakujeme všetkým žiakom za účasť a preukázanú tvorivosť. Výhercom srdečne gratulujeme!

      1. miesta - N. Babíková

      2. miesto - M. Mišík

      3. miesto - R. Perďoch

    • Zdobenie kraslíc
     • Zdobenie kraslíc

     • 31. marec 2021

      Pri príležitosti blížiacej sa Veľkej noci si žiaci 3. ročníka PŠ, v rámci remeselných prác, vyskúšali zdobiť kraslice. Žiaci boli šikovní a podarilo sa im z obyčajných vajíčok vykúzliť krásne kraslice.

    • Jarná výzdoba školy
     • Jarná výzdoba školy

     • 29. marec 2021

      K jari neodmysliteľne patria veľkonočné sviatky. Žiaci učebných odborov textilná výroba, aranžér, cukrárska výroba a praktická škola popustili uzdu fantázii a vytvorili výzdobu, ktorá v nás vyvoláva pocit farebnosti a jarnej nálady. Svojimi dekoráciami sa zamerali na prepojenie tradičnej symboliky Veľkej noci (vajíčko, kuriatko...) so začínajúcou jarou.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • 28. marec 2021

      "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia."

      J. A. Komenský 

       

      V deň narodenia Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov, oslavujeme Deň učiteľov.

      Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním.

    • Organizácia vyučovania od 29. 3. 2021
     • Organizácia vyučovania od 29. 3. 2021

     • Žiaci 3. ročníka (všetky učebné odbory) absolvujú odborný výcvik v dňoch 29. - 31. 3. 2021Nástup na OV je možný iba za prísnych hygienických podmienok a s negatívnym testom, potvrdením od lekára..... tak, ako zvyčajne.

      V 1. a 2. ročníku pokračuje distančné vzdelávanie.

      Veľkonočné prázdniny sú v termíne od 1. apríla 2021 (štvrtok) do 6. apríla  2021 (utorok).

    • Tvoríme doma
     • Tvoríme doma

     • 25. marec 2021

      Žiaci učebného odboru textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba si zodpovedne plnia zadané úlohy aj počas distančného vzdelávania. Využili vedomosti a zručnosti získané na odbornom výcviku a vytvorili dekorácie na rôzne témy.