• Májové sviatky na internáte
     • Májové sviatky na internáte

     • 1. - 8. máj 2019

      Prvý májový sviatok žiaci z internátu využili  na príjemnú prechádzku do parku Ľ.Štúra. Radosť im robili športové aktivity na workoutovom ihrisku. Potom sa zastavili na pizzu, zmrzlinu a pekný  deň  zavŕšili v zábavnom parku pred OC Dubeň. Druhý májový sviatok uskutočnili spoločné grilovanie v areáli internátu. Zapojili sa do príprav šalátu, mäsa na grilovanie a tiež  dezertu. 

    • Stavanie mája
     • Stavanie mája

     • 30. apríl 2019

      V predvečer 1.mája stavajú mládenci dievčatám pod okná máje. Táto ľudová tradícia sa udomácnila aj na našej škole. Za sprievodu spevu a tanca dievčatá máj ozdobili farebnými stužkami a chlapci, za pomoci majstrov OV, ho postavili v areáli školy. 

       

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • 17. apríl 2019

      Deň Zeme sa každoročne  koná 22. apríla. Patrí medzi tie významné dni, ktoré upozorňujú ľudí na zničené životné prostredie a dáva do povedomia, že si máme prírodu  chrániť. Aj naši žiaci a vyučujúci si uctili tento deň rôznymi aktivitami. Zúčastnili sa pútavých prednášok a skrášlili  okolie školy.

    • Celoslovenská opatrovateľská súťaž
     • Celoslovenská opatrovateľská súťaž

     • 10. apríl 2019

      Žiačky učebného odboru opatrovateľská starostlivosť sa zúčastnili Celoslovenskej súťaže zručností a odborných vedomostí. V konkurencii deviatich družstiev obsadili, Diana Adamcová a Kristína Danišová, krásne I. miesto. Srdečne blahoželáme!

    • Prednes poézie a prózy
     • Prednes poézie a prózy

     • 4. apríl 2019 

      Na celoslovenskej súťaži žiakov odborných učilíšť a reedukačných centier v prednese poézie a prózy sa v Spojenej škole Hlohovec zúčastnilo 29 súťažiacich. V silnej konkurencii obsadil náš žiak Richard Čaniga krásne 1.miesto v prednese prózy.

    • Čiapkový deň
     • Čiapkový deň

     • 1. apríl 2019

      "Ak chceš dobrým žiakom byť, bez čiapky nemôžeš v škole ani krok urobiť." V tento medzinárodný deň zábavy mali žiaci povolené nosiť šiltovky, klobúky, šatky a iné prikrývky hlavy aj počas vyučovania.

       

    • Deň učiteľov v Artfore
     • Deň učiteľov v Artfore

     • 28.marec 2019

       Žiaci praktickej školy navštívili s vyučujúcimi kníhkupectvo Artforum v  Žiline. Prehliadkou kníh a ich čítaním si pripomenuli, že marec patrí  knihám a v jeden deň majú sviatok aj ich pedagógovia.

    • Celoštátna cukrárska súťaž
     • Celoštátna cukrárska súťaž

     • 28.marec 2019

      Žiačky učebného odboru cukrár mali možnosť overiť si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v Celoslovenskej súťaži odboru cukrárenská výroba v Novej Vsi nad Žitavou. V silnej konkurencii obsadili, Martina Murková a Karolína Sádecká,  pekné 2. miesto. Srdečne blahoželáme.

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

     • 20. a 21.marca 2019

       Kroky žiakov praktickej školy, spolu s triednou učiteľkou Mgr. Ballovou, smerovali do pobočky Krajskej knižnice, na sídlisku Vlčince, v Žiline. V marci, mesiaci knihy, si literatúru priblížili a uctili naozaj mnohými spôsobmi.

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     • 22.marec 2019

      Svetový deň vody je, každý rok, jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Obliekli sme sa do modrých farieb a symbolicky oslávili tento významný deň.

    • Školská súťaž Zenit - odbor opatrovateľ
     • Školská súťaž Zenit - odbor opatrovateľ

     • 13.marca 2019

      Žiaci učebného odboru opatrovateľská starostlivosť mali možnosť overiť si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v školskej súťaži Zenit. 1. miesto obsadila Diana Adamcová. Víťazke srdečne blahoželáme.

      Práca opatrovateľov v DSS má dôležité a  nezastupiteľné miesto. Aj napriek tomu, že je fyzicky a psychicky veľmi náročná  ju vykonávajú s láskou  a veľkou trpezlivosťou. 

    • Tvorba 2019
     • Tvorba 2019

     • 12.marec 2019

      V regionálnej súťaži neprofesionychj výtvarníkov"Tvorba 2019," v kategórii insitná tvorba získal žiak  učebného odboru aranžér, Jakub Gazdík, čestné uznanie za výtvarné práce "Zimná krajina I-III."

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • V dňoch 4.- 8. marca 2019 škola zívala prázdnotou. Žiaci odišli na jarné prázdniny, z ktorých sa vrátili  oddýchnutí a plní elánu do ďalšej práce. 

    • Čitateľský maratón
     • Čitateľský maratón

     • 1.marec 2019

      "Škola bez kníh je ako telo bez duše." Táto myšlienka ovplyvnila aktivity v mesiaci marec, ktorý nazývame mesiacom knihy. V priestoroch školskej knižnice prebieha čitateľský maratón, ktorého sa postupne zúčastnia všetci žiaci školy. Cieľom je zlepšiť čitateľskú gramotnosť a rozšíriť slovnú zásobu.