• Maľované na skle
     • Maľované na skle

     • 8. október 2021

      Žiaci učebného odboru aranžér spoznávali dielo Mikuláša Galandu zážitkovou formou v Ateliéri Kocúr v Turčianskej galérii v Martine. Tvorivé stretnutie bolo zamerané na tradičnú výtvarnú techniku maľovania na sklo a na poznávanie umeleckých diel Slovenskej výtvarnej moderny.

    • Čo je les?
     • Čo je les?

     • 5. október 2021

      V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci ŠI zúčastnili prednášky Ing. Biháriho, pracovníka  Lesov SR, ktorá bola spojená s aktivitami poznávania stromov, zvierat a výrobou lesníckej čiapky.

    • Deň mlieka
     • Deň mlieka

     • 30. september 2021

      Posledný septembrový týždeň si žiaci v praktickej škole pripomenuli význam mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive človeka. Prostredníctvom rôznych aktivít spoznávali jednotlivé druhy mlieka a ich pôvod. Mliečne výrobky boli súčasťou nielen desiatových balíčkov, ale vyskúšali si pripraviť aj jednoduchý pokrm z mlieka. Na stole sa tak objavila výborná krupicová kaša a sladký dvojfarebný puding.

    • Mozaika
     • Mozaika

     • Určite všetci postrehli, že v škole pribudla nová výzdoba, ktorú zrealizovali žiaci učebného odboru aranžér. Je to veľká mozaika, ozajstné majstrovské dielo, ktoré sa skladá z veľkého množstva malých častí. Krásne farby a výrazný motív rozžiarili priestor chodby a prispeli k spríjemneniu školského prostredia.

    • Od zrnka k chlebu
     • Od zrnka k chlebu

     • 30. september 2021

      V praktickej škole sme sa tejto téme venovali v rámci blokovej výučby spojenej s projektom Zelená škola. Žiaci sa najskôr teoreticky oboznámili, ako z malého zrnka pšenice vyrastú klasy plné obilia a, čo všetko predchádza tomu, kým sa zahryzneme do chutného chlebíka. Nasledujúci deň sa zmenila teória na prax a vôňa pečeného chlebíka sa šírila celou školou. Vychutnali sme si ho so zdravou mrkvovo-tvarohovou nátierkou.

    • Prednáška
     • Prednáška

     • 21.september 2021

      Žiaci školského internátu sa zúčastnili prednášky s názvom "Ako sme prepojení s celým svetom v tom, čo konzumujeme?“, ktorá bola súčasťou projektu Zelená škola. Pani Baďurová, pracovníčka Školy ochrany prírody vo Varíne, si pre nich pripravila zaujímavú prezentáciu zameranú na potraviny a ich vplyv na ľudský organizmus.

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

     • 20. september 2021

      Žiaci školského internátu absolvovali druhú časť aktivít finančnej gramotnosti, ktoré boli venované základným finančným termínom, histórii a vývoju peňazí. Svoje vedomosti si overili v kvíze. Úspešní riešitelia získali odmenu v podobe 15 eurovej poukážky a knihy na rozvoj osobnosti.

    • Plenárne rodičovské združenie
     • Plenárne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, vážení zákonní zástupcovia,

      pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 4. októbra 2021 o 14,00 hod. v budove školy. Po skončení budú nasledovať triedne rodičovské združenia.

      Účasť nutná.

       

      Ing. Mária Valjašková

    • Návšteva farmy
     • Návšteva farmy

     • 15. september 2021

      V rámci projektu, Zelená škola, žiaci ŠI navštívili farmu Bardy v obci Kľače. Videli tu takmer všetky domáce zvieratá a mohli si pochutnať na poctivých farmárskych bio výrobkoch. Zámerom ich návštevy bolo, aby si uvedomili, že kvalitné  potraviny sa vyrábajú doma, na Slovensku. Cestou späť sa zastavili v krásnom prostredí kúpeľného mestečka Rajecké Teplice.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Rodič (zákonný zástupca žiaka) je povinný informovať školu ak žiak prejavuje klinické príznaky ochorenia COVID - 19.

    • Prednáška s astronómom
     • Prednáška s astronómom

     • 8. september 2021

      Ing. Anton Šiber z Krajskej hvezdárne v Žiline prezentoval žiakom ŠI o svetle - optike, problematike svetelného smogu, o očnom klame spojenom s demonštráciou pokusov o lome svetla a indexe svetla rôznych látok. Predstavil im zaujímavý počítačový program Stellarium na simuláciu planetária.

    • Kurz ochrany života a zdravia
     • Kurz ochrany života a zdravia

     • 3. - 7. september 2021

      Zúčastnilo sa ho 61 žiakov druhého a tretieho ročníka spoločne s 11 inštruktormi z radov pedagogických pracovníkov. Zúčastnení získali teoretické vedomosti a praktické zručnosti z nasledovných oblastí: zdravotná a dopravná výchova, civilná ochrana, pobyt a pohyb v prírode,  aktuálne problémy ľudstva, technické činnosti a športy. Teoretická príprava prebiehala v škole, praktický výcvik sa uskutočnil v Lesoparku a na Vodnom diele.

    • Začiatok školského roka 2021/2022
     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • 2. september 2021

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutočnilo pred budovou školy. Po zaznení slovenskej hymny  riaditeľka spolu s učiteľským zborom privítala všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov. Po príhovore sa žiaci I. ročníka presunuli spolu s triednymi učiteľmi do tried.

      Milí žiaci, v novom školskom roku vám prajeme veľa úspechov v štúdiu!

    • Organizácia začiatku školského roka 2021/2022
     • Organizácia začiatku školského roka 2021/2022

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 02. 09. 2021 (štvrtok) o 9:00 hod. v priestoroch školy za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (dezinfekcia rúk - 2 m odstup - rúško).

      Ubytovanie žiakov v školskom internáte je možné od 8:00 hod.

      Pri nástupe do školy rodič alebo plnoletý žiak predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (viď príloha). V prípade, že toto písomné vyhlásenie nepredloží, žiak sa nemôže zúčastniť vyučovania!

       

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

     • 1. júl - 1. september 2021

      Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin všetkým našim žiakom a ich rodičom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom.  

    • Umelecká súťaž Dňa rodiny 2021
     • Umelecká súťaž Dňa rodiny 2021

     • 21. jún 2021

      Do celoslovenskej umeleckej súťaže Dňa rodiny 2021 - OTEC NABLÍZKU sa zapojilo 615 prác výtvarného charakteru, medzi ktorými nechýbali ani práce našich žiakov. Odborná porota, z oblasti výtvarného umenia, ocenila maľbu rodiny od Natálie Bábikovej, učebný odbor aranžér,  krásnym 3. miestom. Srdečne gratulujeme!

    • Deň otcov
     • Deň otcov

     • 20. jún 2021

      Deň otcov je medzinárodný sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Otec je ten, ktorý učí svoje deti s láskou byť lepším človekom, je hrdý na svoje deti a zdoláva s nimi všetky prekážky a výzvy. Pri tejto príležitosti žiaci 1. ročníka praktickej školy zhotovili krásne darčeky pre otcov a  druháci fotografi vytvorili pohľadnice.

    • Výstava Pominuteľnosť okamihu
     • Výstava Pominuteľnosť okamihu

     • 16. jún 2021

      Žiaci 2. ročníka učebného odboru fotograf sa zúčastnili výstavy fotografa Milana Velikého pod názvom Pominuteľnosť okamihu v priestoroch Rosenfeldovho paláca v Žiline. Dve témy a dva úplne odlišné pohľady na skutočnosť v podobe fotografií boli prínosom do ich ďalšieho štúdia.