• Divadelné predstavenie Slovensko v obrazoch - zrušené
     • Divadelné predstavenie Slovensko v obrazoch - zrušené

     • 15. november 2018

      Žiaci 2. ročníka sa  mali zúčastniť pri príležitosti Dňa študentstva divadelného predstavenia v Dome odborov v Žiline. Divadelná hra predstavovala obrazy Slovenska spisovateľa Františka Švantnera. Náhradný termín predstavenia nie je zatiaľ stanovený.

    • Imatrikulácie
     • Imatrikulácie

     • 15. november 2018

      Tento deň patril na našej škole žiakom 1. ročníka, ktorí boli slávnostne prijatí do cechu stredoškolákov. Táto milá povinnosť pripadla žiakom 3. ročníka, ktorí pre svojich spolužiakov pripravili niekoľko zaujímavých úloh. Ich úspešným absolvovaním mali dokázať, že pomenovanie stredoškolák si naozaj zaslúžia. Na záver, po zložení sľubu, boli všetci slávnostne imatrikulovaní. 

    • Oceňovanie žiakov Žilinského kraja
     • Oceňovanie žiakov Žilinského kraja

     • 7. november 2018

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v stredu 7. 11. 2018 v Dolnom Kubíne uskutočnilo tradičné slávnostné oceňovanie žiakov a študentov prednostom Okresného úradu v Žiline. Ďakovné listy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu odovzdala našim žiakom osobne pani ministerka školstva Martina Lubyová spolu s prednostom OÚ Žilina Michalom Lavríkom. Ocenené boli za mimoriadne športové úspechy majsterky sveta v unifikovanom futbale: Júlia Bariová, Mária Kubíková, Janette Kadučáková, Lenka Jendrisková, Karolína Sádecká a Erika Ďurdíková.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • 26. október 2018

      Brány našej školy sa otvárajú pre širokú verejnosť dvakrát do roka. V tento deň mali návštevníci možnosť získať základné informácie o možnostiach štúdia a o podmienkach prijímacieho konania. Vo vestibule školy a na prevádzkach  prezentovali svoju činnosť jednotlivé učebné odbory všetkých zložiek SŠI. 

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 6. november 2018

      Už tradične sa v mesiaci november koná školské kolo v prednese slovenskej poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. V oboch kategóriách súťažilo 11 žiakov, ktorí postúpili z triednych kôl. Celoslovenskej súťaže sa zúčastní Richard Čaniga, víťaz v kategórií próza.

    • Fotofórum
     • Fotofórum

     • 24. - 25. október 2018

      Žiaci učebného odboru fotograf navštívili 51. ročník výstavy Fotoforum, ktorý sa uskutočnil v Ružomberku. Na tejto medzinárodnej výstave prevládali fotografie krajinky, nechýbali ani portréty a dokument. 

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • 17. október 2018

      Táto súťaž má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Ľudské práva a ich ochrana je neustále aktuálna téma. Školské kolo pozostávalo z testu a otvoreného listu riaditeľke školy. Víťazky, Ivana Štrkáčová a Erika Ďurdíková, postúpili na celoslovenskú súťaž do Košíc.

    • Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom
     • Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom

     • 13. október 2018

      V sobotu sa v Trenčíne konala plavecká sútaž, Veľká cena primátora mesta zdravotne znevýhodnenej mládeže 2018. Našu školu reprezentovalo 6 žiakov - Erika Ďurdíková, Filip Chylák, Marek Janúch, Mária Kubíková, Mária Kristína Sihlovcová a Klára Šusteková pod vedením Ing. Evy Jantákovej. V silnej konkurencii sa umiestnili na popredných miestach. Získali 5 zlatých, 5 strieborných a 3 bronzové medaile.

    • Prezentácia školy - 20. výročie
     • Prezentácia školy - 20. výročie

     • 10. október 2018

      Pri príležitosti 20. výročia zriadenia školy žiaci učebného odboru aranžér pripravili inštaláciu, ktorá prezentuje jednotlivé zložky školy, ako aj zaujímavosti z histórie v klientskom centre Okresného úradu v Žiline.

    • Oslava plodov jesene
     • Oslava plodov jesene

     • 5. október 2018

      Dnešné deti a mládež, poznajú len málo z toho, čo nám predkovia zanechali. Našou snahou je oživovať ľudové zvyky a tradície, aby nezostali zabudnuté. Žiaci ich majú možnosť vidieť prostredníctvom hovoreného a spievaného slova. Takto sme im priblížili aj dožinkové slávnosti, ktoré sú oslavou dobrej úrody a ukončenia žatvy.

    • Medzinárodný deň nepočujúcich
     • Medzinárodný deň nepočujúcich

     • 20. september 2018

      Pri príležitosti tohto medzinárodného dňa zorganizovalo Centrum nepočujúcich ANEPS v Žiline kultúrne podujatie pre širokú verejnosť. Svojou účasťou sme vyjadrili podporu zdravotne znevýhodneným ľudom a zároveň sme prežili pekný deň. 

    • Arteterapeutický workshop
     • Arteterapeutický workshop

     • 19. september 2018

      Z hliny sa nevykrútiš, je názov workshopu, ktorý bol realizovaný v spolupráci s Nadáciou VÚB, grantová schéma PRE NÁDEJ v projekte Umenie lieči. Stretnutí sa zúčastnili nielen žiaci našej školy pod vedením Mgr. Jany Ballovej, ale aj študenti Súkromnej strednej umeleckej školy zo Žiliny.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • 19. september 2018

      Aj my sme prispeli na dobrú vec a zapojili sa do celoslovenskej akcie Biela pastelka. Finančný výnos bol použitý na poskytovanie poradenstva a sociálnej rehabilitácie nevidiacich a slabozrakých, ktorí študujú aj na našej škole.

    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád v Košiciach
     • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád v Košiciach

     • 17. september 2018

      V tomto roku sa uskutočnil už 22. ročník. Zúčastnilo sa ho 120 športovcov. Našu školu reprezentovali 5 žiaci - Erika Ďurdíková, Lenka Jendrisková, Pavol Čanecký, Jakub Holúbek, Branislav Sládeček pod vedením Ing. Evy Jantákovej. V disciplínch skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, beh na krátku a dlhú trať získali 10 medailí, z toho 4 zlaté, 5 strieborných a 1 bronzovú.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • 6. - 7. september 2018

      V priebehu dvoch dní sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka. Získali teoretické vedomosti a praktické zručnosti z nasledovných oblastí: zdravotná a dopravná výchova, civilná ochrana, pobyt a pohyb v prírode,  aktuálne problémy ľudstva, technické činnosti a športy.