• Lyžiarsky kurz - pokyny    • Výlety, exkurzie, športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity organizované školou

     Spojená škola internátna

     Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina

      

      

      

     Pokyny

      

      

      

     Názov a druh aktivity:  Kurz pohybových aktivít

      

     Deň, miesto konania aktivity: 17.02. – 21.02.2020,  Valčianska dolina

                                        

     Aktivita sa organizuje na základe plánu práce školy.  Je súčasťou vyučovacieho procesu, preto je povinná.

     • v pondelok až piatok  príchod do školy o 7,00 hod.
     • 7,15 hod. odchod autobusom do Valče / od obchodného domu NAY /
     • 9,00 – 10,30 hod.   lyžovanie
     • 10,30 – 11,00 hod.  desiata
     • 11,30 -13,00 hod.   lyžovanie
     • 13,00 -14,00   obed
     • 14,00   odchod autobusom do Žiliny
     • príchod  cca. 15,00 -15,30 hod.  podľa dopravnej situácie

     V piatok  bude  karneval na lyžiach. Prosím pripraviť masku.

     • v piatok budeme mať obed 11,00 -12,00 hod.,  príchod do Žiliny 13,00-13,30 hod. z dôvodu odchodu domov

     Ak má dieťa svoju výstroj (lyže, lyžiarky, palice, prilba), prinesie si ju v pondelok. Výstroj bude uskladnená vo Valči.  Ak si žiak chce nosiť výstroj každý deň, treba o tom informovať vyučujúceho.

     Žiak musí mať pri sebe občiansky a zdravotný preukaz. Ak nechcete dať žiakovi originály, prosím prefotiť.

     Žiak môže mať pri sebe mobil, ktorý v autobuse odovzdá  vyučujúcemu  a dostane do pri ceste späť.

     Na oblečenie musí mať otepľovačky alebo kombinézu, zimnú vetrovku vode odolnú, rukavice a tenkú čiapku alebo kuklu pod prilbu. 

      

     Kontaktná osoba Ing. Eva Jantáková,  0903 274 478

      

      

      

      

      

      

     V Žiline   dňa 31.01.2020