•  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V školskom roku 2021/22, 2022/23 v kolégiu SŠI, Fatranská 3321/22, Žilina budú pracovať uvedení zástupcovia:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1.

     Mgr. Dagmar Mikolková - koordinátorka I.

     za pedagogických zamestnancov

     2.

     Mgr. Ivana Hrabovská - koordinátorka II. 

     za pedagogických zamestnancov

     3.

     Ing. Mária Valjašková  

     za pedagogických zamestnancov

     4.

     Ing. Juraj Kasman 

     za pedagogických zamestnancov

     5.

     Mgr. Zuzana Paurová 

     za pedagogických zamestnancov

     6.

     Mgr. Jarmila Marčišová 

     za pedagogických zamestnancov

     7.

     Mgr. Aneta Elogová

     za pedagogických zamestnancov

     8.

     Mgr. Lucia Papcúnová

     za pedagogických zamestnancov

     9.

     Karol Hreus

     za pedagogických zamestnancov

     10.

     Mgr. Peter Sobol

     za pedagogických zamestnancov

     11.

     Jaroslava Mohyláková

     za rodičov

     12.

     Martin Mišík

     za žiakov

     13.

     Petra Zachvejová

     za žiakov