• Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • 17.-18.jún 2019

       Žiaci 1. a 2. ročníka absolvovali druhé a štvrté účelové cvičenie zamerané na zdravotnú prípravu a dopravnú výchovu,  pohyb a pobyt v prírode, civilnú ochranu a riešenie mimoriadnych udalostí, aktuálne problémy ľudstva, technické činnosti a šport.Účelové cvičenie spestrila svojou prednáškou preventistka PZSR a tiež príslušníci dobrovoľného HZ zo Zbyňova svojimi ukážkami hasičskej techniky.  

       

     • Gesto pre mesto

     • Podporte aj Vy svojím hlasom projekt s názvom Čítame inak, do ktorého je zapojená naša škola. Hlasovanie prebieha v mesiaci jún, Ďakujeme za každý hlas!

    • Parádny deň
     • Parádny deň

     • 31. máj 2019

      Na ihriskách Spojenej školy na Rosinkej ceste v Žiline, sa uskutočnil už 11. ročník obľúbeného podujatia, na ktorom v nenáročných disciplínach súťažili aj naši žiaci. Za úspešné zvládnutie jednotlivých úloh si mohli  vybrať hodnotné ceny.  

       

    • Rozlúčka žiakov 3. ročníka
     • Rozlúčka žiakov 3. ročníka

     • 11. jún 2019

      Aj tento školský rok sa týždeň pred záverečnými skúškami žiaci 3. ročníka lúčili so školou,  s mladšími spolužiakmi a pedagógmi. Odchod na študijné voľno sprevádzali slzy, plač a vrúcne objatia. Želanie úspešného zvládnutia záverečných skúšok znelo zo všetkých strán.  

    • Festival zdravia a pohybu
     • Festival zdravia a pohybu

     • 31. máj 2019

      V tento deň sa žiaci, pedagógovia, MOV zúčastnili zaujímavých aktivít zameraných na pohyb a zdravie. Na viacerých stanoviskách, ktoré sa nachádzali v areáli školy, si žiaci zahrali futbal, jazdili na bicykloch a kolobežkách, hrali kolky a bocciu. Okrem toho ochutnali zdravé raňajky, oboznámili sa o účinkoch bylinných čajov a  o základných pravidlách poskytnovania prvej pomoci. Na záver pani riaditeľka poďakovala žiakom, ktorí úspešne reprezentovali školu  v celoštátnych súťažiach. 

    • Exkurzia
     • Exkurzia

     • 23.máj 2019

      Žiaci 3. ročníka SOŠ TPM sa zúčastnili, v rámci odborných predmetov, exkurzie na živnostenskom odbore OÚ v Žiline. Pracovníčka oddelenia ich oboznámila so Živnostenským zákonom a problematikou zakladania živnosti.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • 23. máj 2019 

      Aj tento rok si mohli žiaci našej školy zmerať sily a ukázať vedomosti nadobudnuté v predmete matematika. Vybraní žiaci sa zúčastnili školského kola matematickej olympiády. Najúspešnejšie riešiteľky boli: Ivana Štrkáčová - 1.miesto, Mária Uríková -  2. miesto a  Paulína Jendrušáková - 3.miesto. 

    • Májové sviatky na internáte
     • Májové sviatky na internáte

     • 1. - 8. máj 2019

      Prvý májový sviatok žiaci z internátu využili  na príjemnú prechádzku do parku Ľ.Štúra. Radosť im robili športové aktivity na workoutovom ihrisku. Potom sa zastavili na pizzu, zmrzlinu a pekný  deň  zavŕšili v zábavnom parku pred OC Dubeň. Druhý májový sviatok uskutočnili spoločné grilovanie v areáli internátu. Zapojili sa do príprav šalátu, mäsa na grilovanie a tiež  dezertu. 

    • Stavanie mája
     • Stavanie mája

     • 30. apríl 2019

      V predvečer 1.mája stavajú mládenci dievčatám pod okná máje. Táto ľudová tradícia sa udomácnila aj na našej škole. Za sprievodu spevu a tanca dievčatá máj ozdobili farebnými stužkami a chlapci, za pomoci majstrov OV, ho postavili v areáli školy. 

       

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • 17. apríl 2019

      Deň Zeme sa každoročne  koná 22. apríla. Patrí medzi tie významné dni, ktoré upozorňujú ľudí na zničené životné prostredie a dáva do povedomia, že si máme prírodu  chrániť. Aj naši žiaci a vyučujúci si uctili tento deň rôznymi aktivitami. Zúčastnili sa pútavých prednášok a skrášlili  okolie školy.