• Celoslovenská opatrovateľská súťaž
     • Celoslovenská opatrovateľská súťaž

     • 10. apríl 2019

      Žiačky učebného odboru opatrovateľská starostlivosť sa zúčastnili Celoslovenskej súťaže zručností a odborných vedomostí. V konkurencii deviatich družstiev obsadili, Diana Adamcová a Kristína Danišová, krásne I. miesto. Srdečne blahoželáme!

    • Prednes poézie a prózy
     • Prednes poézie a prózy

     • 4. apríl 2019 

      Na celoslovenskej súťaži žiakov odborných učilíšť a reedukačných centier v prednese poézie a prózy sa v Spojenej škole Hlohovec zúčastnilo 29 súťažiacich. V silnej konkurencii obsadil náš žiak Richard Čaniga krásne 1.miesto v prednese prózy.

    • Čiapkový deň
     • Čiapkový deň

     • 1. apríl 2019

      "Ak chceš dobrým žiakom byť, bez čiapky nemôžeš v škole ani krok urobiť." V tento medzinárodný deň zábavy mali žiaci povolené nosiť šiltovky, klobúky, šatky a iné prikrývky hlavy aj počas vyučovania.

       

    • Deň učiteľov v Artfore
     • Deň učiteľov v Artfore

     • 28.marec 2019

       Žiaci praktickej školy navštívili s vyučujúcimi kníhkupectvo Artforum v  Žiline. Prehliadkou kníh a ich čítaním si pripomenuli, že marec patrí  knihám a v jeden deň majú sviatok aj ich pedagógovia.

    • Celoštátna cukrárska súťaž
     • Celoštátna cukrárska súťaž

     • 28.marec 2019

      Žiačky učebného odboru cukrár mali možnosť overiť si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v Celoslovenskej súťaži odboru cukrárenská výroba v Novej Vsi nad Žitavou. V silnej konkurencii obsadili, Martina Murková a Karolína Sádecká,  pekné 2. miesto. Srdečne blahoželáme.

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

     • 20. a 21.marca 2019

       Kroky žiakov praktickej školy, spolu s triednou učiteľkou Mgr. Ballovou, smerovali do pobočky Krajskej knižnice, na sídlisku Vlčince, v Žiline. V marci, mesiaci knihy, si literatúru priblížili a uctili naozaj mnohými spôsobmi.

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     • 22.marec 2019

      Svetový deň vody je, každý rok, jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Obliekli sme sa do modrých farieb a symbolicky oslávili tento významný deň.

    • Školská súťaž Zenit - odbor opatrovateľ
     • Školská súťaž Zenit - odbor opatrovateľ

     • 13.marca 2019

      Žiaci učebného odboru opatrovateľská starostlivosť mali možnosť overiť si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v školskej súťaži Zenit. 1. miesto obsadila Diana Adamcová. Víťazke srdečne blahoželáme.

      Práca opatrovateľov v DSS má dôležité a  nezastupiteľné miesto. Aj napriek tomu, že je fyzicky a psychicky veľmi náročná  ju vykonávajú s láskou  a veľkou trpezlivosťou. 

    • Tvorba 2019
     • Tvorba 2019

     • 12.marec 2019

      V regionálnej súťaži neprofesionychj výtvarníkov"Tvorba 2019," v kategórii insitná tvorba získal žiak  učebného odboru aranžér, Jakub Gazdík, čestné uznanie za výtvarné práce "Zimná krajina I-III."

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • V dňoch 4.- 8. marca 2019 škola zívala prázdnotou. Žiaci odišli na jarné prázdniny, z ktorých sa vrátili  oddýchnutí a plní elánu do ďalšej práce. 

    • Čitateľský maratón
     • Čitateľský maratón

     • 1.marec 2019

      "Škola bez kníh je ako telo bez duše." Táto myšlienka ovplyvnila aktivity v mesiaci marec, ktorý nazývame mesiacom knihy. V priestoroch školskej knižnice prebieha čitateľský maratón, ktorého sa postupne zúčastnia všetci žiaci školy. Cieľom je zlepšiť čitateľskú gramotnosť a rozšíriť slovnú zásobu. 

    • Karneval a pochovávanie basy
     • Karneval a pochovávanie basy

     • 1.marec 2019

      Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy sa nazýva fašiangy. Je to obdobie radosti, veselosti, hudby, spevu a tanca.Neodmysliteľnou súčasťou fašiangovej zábavy je aj karneval. Aby sme  zachovali toto kultúrne dedičstvo našich predkov, škola bola plná masiek, hudby, tanca a dobrej zábavy. Po vyhodnotení najkrajších masiek sme symbolicky pochovali basu a ukončili fašiangové obdobie. Čas zábav vystriedal 40-dňový pôst.  

    • Výstava autorského šperku
     • Výstava autorského šperku

     • 27 .februára 2019

      Dňa 27 .februára 2019 žiaci učebného odboru aranžér navštívili výstavu autorského šperku spojenú s prednáškou o vzniku a pôsobení knihárskej dielne L. Mlichovej v Rosenfeldovom paláci v Žiline.

    • Kurz pohybových aktivít
     • Kurz pohybových aktivít

     • 18.-22. február 2019 

      Pre žiakov 2. ročníka, ktorí sa nezúčastnili lyžiarskeho výcviku /oslobodení od TV / bol pripravený náhradný program, bohatý na zaujímavé aktivity:  

      - prednášky:   PaedDr. O. Lenková - Do krajín málo známych, Ing. L. Bihári - Význam lesov nielen pre priemysel, prednášky športovcov (futbal, basketbal ),

      - prezentácie žiakov o zimných športoch,

      - hra Boccia, North walking Vodné dielo, cvičenie v  posilňovni, stolové hry, X - box, Showdown.

       

       

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • 18. - 22. február 2019

      V rámci Kurzu pohybových aktivít v prírode sa uskutočnil  pre žiakov 2. ročníka lyžiarsky výcvik. Na zasnežených svahoch vo Veľkej Rači sa učili, pod vedením skúsených inštruktorov, základy zjazdového lyžovania.