• Polročné prázdniny
     • Polročné prázdniny

     • 1. február 2019

      Jednodňové polročné prázdniny boli odmenou za študijné výsledky, ktoré žiaci dosiahli za 1.polrok školského roka. Počas predĺženého víkendu si oddýchli od školských povinností a nabrali nové sily do ďalšej práce.  

    • Klimatická zmena, hrozba či bežný jav?
     • Klimatická zmena, hrozba či bežný jav?

     • január 2019

      Zaujímavú prednášku s aktivitami na enviromentálnu tému odprezentovala pani Baďurová zo Školy ochrany prírody Varín. Žiaci školského internátu diskutovali o príčinách a dôsledkoch klimatických zmien, ako aj o tom, čo môžeme urobiť pre našu planétu my.

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • 22. december 2018 - 7. január 2019

      Vianoce sú najkrajším obdobím roka. Sú to sviatky pokoja, lásky a vzájomného porozumenia. V tomto duchu si žiaci užívali aj vianočné prázdniny, ktoré tento rok skončili  7. januára. 

    • Posedenie pod jedličkou
     • Posedenie pod jedličkou

     • 20. december 2018

      Posedenie pod jedličkou je už tradičným podujatím v našej škole. Tento rok sa uskutočnilo vo štvrtok, 20. decembra, od 8:00 do 11:00 hod. v jednotlivých triedach.

    • Ľudové zvyky - svätá Lucia
     • Ľudové zvyky - svätá Lucia

     • 13. december 2018

      V kalendári je 13. december sviatkom sv. Lucie. Tento magický dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky, tradície, obyčaje a my sme si ich v tento deň pripomenuli. "Kúty vymetáme, zlých duchov vyháňame." S týmito slovami chodili tri Lucie, zahalené v bielych plachtách, po všetkých kútoch školy. Na pamiatku nechali horiace sviečky, cesnak a tvár od múky.

    • Vianočná kapustnica na internáte
     • Vianočná kapustnica na internáte

     • 13. december 2018

      Vianoce sú neodmysliteľne späté s tradičnou kapustnicou. Aj tento rok si ju na internáte pripravili naši žiaci spolu s vychovávateľkami. 

    • Prednáška Zdravie v staroveku
     • Prednáška Zdravie v staroveku

     • 12. december 2018

      Žiaci internátu sa zúčastnili prednášky z oblasti zdravého životného štýlu, ktorú usporiadalo Krajské kultúrne stredisko v priestoroch Makovického domu v Žiline.

    • Workshop Erazmus+
     • Workshop Erazmus+

     • 6. december 2018

      V spolupráci s Hotelovou akadémiou v Žiline sa v našich priestoroch uskutočnil workshop programu Erazmus+. Do projektu zameraného na práva detí so zdravotným znevýhodnením a ich integráciu sa zapojilo 7 krajín.

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

     • 11. december 2018

      Srdečne pozvanie na spoločné stretnutie prijalo množstvo detí, rodičov, starých rodičov, známych a priateľov našej školy. Uskutočnilo sa 11. decembra v sále pastoračného centra farského kostola na Vlčincoch v Žiline. Zakúpili sme si nielen krásne výrobky zhotovené našimi žiakmi, ochutnali vianočný punč, ale čas adventu nám spríjemnili aj žiaci svojimi vystúpeniami.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • 6. december 2018

      "Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa..." Známa veta, ktorej slová sa tento rok splnili do bodky. Mikuláš v sprievode anjela a čerta prišiel medzi žiakov s plným vrecom sladkostí.

    • Divadelné predstavenie Slovensko v obrazoch - zrušené
     • Divadelné predstavenie Slovensko v obrazoch - zrušené

     • 15. november 2018

      Žiaci 2. ročníka sa  mali zúčastniť pri príležitosti Dňa študentstva divadelného predstavenia v Dome odborov v Žiline. Divadelná hra predstavovala obrazy Slovenska spisovateľa Františka Švantnera. Náhradný termín predstavenia nie je zatiaľ stanovený.

    • Imatrikulácie
     • Imatrikulácie

     • 15. november 2018

      Tento deň patril na našej škole žiakom 1. ročníka, ktorí boli slávnostne prijatí do cechu stredoškolákov. Táto milá povinnosť pripadla žiakom 3. ročníka, ktorí pre svojich spolužiakov pripravili niekoľko zaujímavých úloh. Ich úspešným absolvovaním mali dokázať, že pomenovanie stredoškolák si naozaj zaslúžia. Na záver, po zložení sľubu, boli všetci slávnostne imatrikulovaní. 

    • Oceňovanie žiakov Žilinského kraja
     • Oceňovanie žiakov Žilinského kraja

     • 7. november 2018

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v stredu 7. 11. 2018 v Dolnom Kubíne uskutočnilo tradičné slávnostné oceňovanie žiakov a študentov prednostom Okresného úradu v Žiline. Ďakovné listy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu odovzdala našim žiakom osobne pani ministerka školstva Martina Lubyová spolu s prednostom OÚ Žilina Michalom Lavríkom. Ocenené boli za mimoriadne športové úspechy majsterky sveta v unifikovanom futbale: Júlia Bariová, Mária Kubíková, Janette Kadučáková, Lenka Jendrisková, Karolína Sádecká a Erika Ďurdíková.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • 26. október 2018

      Brány našej školy sa otvárajú pre širokú verejnosť dvakrát do roka. V tento deň mali návštevníci možnosť získať základné informácie o možnostiach štúdia a o podmienkach prijímacieho konania. Vo vestibule školy a na prevádzkach  prezentovali svoju činnosť jednotlivé učebné odbory všetkých zložiek SŠI. 

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 6. november 2018

      Už tradične sa v mesiaci november koná školské kolo v prednese slovenskej poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. V oboch kategóriách súťažilo 11 žiakov, ktorí postúpili z triednych kôl. Celoslovenskej súťaže sa zúčastní Richard Čaniga, víťaz v kategórií próza.