• Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • 19. september 2018

      Aj my sme prispeli na dobrú vec a zapojili sa do celoslovenskej akcie Biela pastelka. Finančný výnos bol použitý na poskytovanie poradenstva a sociálnej rehabilitácie nevidiacich a slabozrakých, ktorí študujú aj na našej škole.

    • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád v Košiciach
     • Majstrovstvá atletiky Špeciálnych olympiád v Košiciach

     • 17. september 2018

      V tomto roku sa uskutočnil už 22. ročník. Zúčastnilo sa ho 120 športovcov. Našu školu reprezentovali 5 žiaci - Erika Ďurdíková, Lenka Jendrisková, Pavol Čanecký, Jakub Holúbek, Branislav Sládeček pod vedením Ing. Evy Jantákovej. V disciplínch skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, beh na krátku a dlhú trať získali 10 medailí, z toho 4 zlaté, 5 strieborných a 1 bronzovú.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • 6. - 7. september 2018

      V priebehu dvoch dní sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka. Získali teoretické vedomosti a praktické zručnosti z nasledovných oblastí: zdravotná a dopravná výchova, civilná ochrana, pobyt a pohyb v prírode,  aktuálne problémy ľudstva, technické činnosti a športy. 

    • Kurz na ochranu života a zdravia
     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • 5. - 7. september 2018

      Zúčastnilo sa ho 31 žiakov 3. ročníka a 13 inštruktorov z radov pedagogických pracovníkov. Kurz je vyvrcholením procesu výchovy žiakov prierezovej témy ochrany života a zdravia a nadväzuje na účelové cvičenia. Teoretická príprava aj praktický výcvik prebiehal v zaujímavých lokalitách okolia Žiliny - Strečno, Varín, Rajecké Teplice.

    • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • 3. september 2018

      Dňa 3. septembra 2018 sa prvýkrát otvorili brány školy. Pani riaditeľka, Ing. Mária Valjašková, privítala žiakov a ich rodičov, zaželala veľa úspechov v novom školskom roku.