• Vianočné trhy a imatrikulácia
     • Vianočné trhy a imatrikulácia

     • 12. december 2019

      Srdečne pozvanie na spoločné stretnutie prijalo množstvo detí, rodičov, starých rodičov, známych a priateľov našej školy. Uskutočnilo sa v sále pastoračného centra farského kostola na Vlčincoch v Žiline. Bolo možné zakúpiť si krásne výrobky zhotovené našimi žiakmi a pozrieť si vianočnú scénku žiakov internátu. Tento deň patril aj žiakom 1. ročníka, ktorí boli slávnostne prijatí do cechu stredoškolákov. Po zložení sľubu, boli všetci slávnostne imatrikulovaní. 

       

    • Prednáška Ochrana a monitoring šeliem v Malej Fatre
     • Prednáška Ochrana a monitoring šeliem v Malej Fatre

     • 11. december 2019

      Prednáška a beseda "Ochrana a monitoring šeliem v Malej Fatre", ktorú organizovala Škola ochrany prírody z Varína pre žiakov internátu v budove našej školy. Žiaci sa dozvedeli veľa zo života šeliem ako medveď, vlk a rys.

    • Raut Špeciálnych olympiád
     • Raut Špeciálnych olympiád

     • 10. december 2019

      Na obedovom raute Špeciálnych olympiád sa zúčastnili aj zástupcovia našej školy Ing. E. Jantáková, žiaci M. Kubíková a P. Čanecký a to v hoteli Holiday Inn v Bratislave. Športovci, pedagogickí zamestnanci a tréneri vyhodnotili úspešný rok ŠO a noví tréneri získali osvedčenie v jednotlivých športoch. 

    • Prednáška Zem finančných možností II.
     • Prednáška Zem finančných možností II.

     • 9.december 2019

      Prednáška druhej časti projektu o finančnej gramotnosti nazvanej Zem finančných možností, ktorú žiakom internátu odprezentoval Ing. Dávid Vrtaňa z občianskeho združenia "Mladý podnikavec" v budove našej školy.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • 6.december 2019

      Aj tento rok nás navštívil Mikuláš so svojimi vernými pomocníkmi. Žiakom okrem úsmevu na perách priniesol sladký balíček. Pri príležitosti Sv. Mikuláša sa žiaci ŠŠI zúčastnili filmového predstavenia s názvom - Vládkyňa zla 2 - v kine OC Mirage v Žiline. Žiaci s nadšením pozerali celý rozprávkový príbeh a kde tu vypadla slzička dojatia.

    • Vianočný turnaj
     • Vianočný turnaj

     • 4. – 5. december 2019

      Futbalová Aréna sTC, Púchov

      Vianočný turnaj, 28. ročník, v unifikovanom futbale bol pre nás tentoraz úspešný. Partnermi našim športovcom boli študenti Športového gymnázia v Žiline. Dievčatá skončili so zlatými medailami. Chlapci v tvrdej konkurencii, v najsilnejšej skupine, obsadili pekné 4. miesto.

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • 27.november 2019

      Naši žiaci sa zúčastnili odbornej prednášky na tému HIV / AIDS Prof.Doc. Mudr. Jozefa Šuvajdu, PhD., ktorá sa konala na Mestskom úrade v Žiline. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholil 1. decembra 2019 – na Svetový deň boja proti AIDS. Symbolicky sme si pripomenuli tento deň v škole pripnutím červenej stužky na odev.

    • Rozsvietenie vianočného stromčeka na internáte
     • Rozsvietenie vianočného stromčeka na internáte

     • 27.november 2019

      Otvorenie predvianočného obdobia na internáte rozsvietením vianočného stromčeka a rozprávaním o tradíciach a zvykoch od Ondreja do Vianoc.

    • Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm
     • Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm

     • 20.november 2019

      V rámci ekologickej výchovy sa žiaci internátu SŠI zúčastnili festivalu filmov o ekológii EKOTOPFILM 2019 v Žiline v OC Mirage. Pozreli si filmy Island - znovuzrodený ostrov a Zavalení odpadkami.

    • November mesiac fotografie
     • November mesiac fotografie

     • 20.november 2019

      Krajské kultúrne stredisko v Žiline a Fotoklub OBZOR pripravili pri príležitosti Mesiaca fotografie výstavu prác členov klubu. Výstavu navštívili  a nechali sa ňou inšpirovať žiaci 2. a 3. ročníka odboru fotograf v Makovickom dome v Žiline.

       

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • 14.november 2019

      Žiačky 3. ročníka  Adriána Turmanová a Zuzana Škatuláková sa zúčastnili celoštátnej olympiády ľudských práv v Košiciach. Cieľom XIV. ročníka celoštátnej  súťaže OĽP bolo upriamiť pozornosť mladých ľudí na problematiku ľudských práv, konkrétne na  právo  na život a ľudskú dôstojnosť. Súťaž preverovala nielen teoretické vedomosti  o významných  osobnostiach z minulosti alebo súčasnosti, ktorí sa zaslúžili o záchranu ľudských životov, ale obsahovala aj praktickú časť, ktorou bolo výtvarné stvárnenie  týchto hrdinov vo forme plagátu.

    • Workshop Šúpoľové bábiky II.
     • Workshop Šúpoľové bábiky II.

     • 6. november 2019

      Žiaci odboru aranžér si už druhý krát v tomto školskom roku mohli overiť svoje zručnosti na workshope šúpoľových bábik, ktorý sa tentoraz konal v školskej aranžérskej dielni. Kukuričné listy sa pod ich rukami premenili na krásne výtvory.

    • Prednáška Zem finančných možností I.
     • Prednáška Zem finančných možností I.

     • 28.október 2019

      Pod záštitou nadácie Poštovej banky sa na našej škole uskutočnila náučná prednáška o finančnej gramotnosti. Prednáška spolu s prezentáciou bola určená žiakom internátu. Pán Vrtaňa podal žiakom veľa informácií ohľadom financií, ktoré sa im budú hodiť do života.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • 29. október 2019

      Brány našej školy sa otvárajú pre širokú verejnosť dvakrát do roka. V tento deň mali návštevníci možnosť získať základné informácie o možnostiach štúdia a o podmienkach prijímacieho konania. Vo vestibule školy a na prevádzkach  prezentovali svoju činnosť jednotlivé učebné odbory všetkých zložiek SŠI. 

    • Kurz na ochranu života a zdravia
     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • 28. október 2019

      Zúčastnili sa ho žiaci 2. a 3. ročníka a 14 inštruktorov z radov pedagogických pracovníkov. Kurz bol zameraný na riešenie mimoriadných udalostí, boj proti extrémizmu, rasizmu, fašizmu, šikane, ochrana prírody a životného prostredia, ekológia, pohyb a pobyt v prírode a ochrana zdravia, posilnenie telesnej zdatnosti žiakov. Zároveň nadväzuje na účelové cvičenia. Teoretická príprava aj praktický výcvik prebiehal na vodnom diele Žilina.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 24. október 2019

      Už tradične sa v jeseni konalo školské kolo v prednese slovenskej poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Celoslovenskej súťaže sa zúčastnia žiaci Richard Čaniga a Ivana Štrkáčová, víťazi v kategórií próza.

    • Workshop kyanotypie
     • Workshop kyanotypie

     • 22. október 2019

      Žiaci odboru fotograf a aranžér absolvovali v spolupráci so Súkromnou strednou školou umeleckého priemyslu Workshop kyanotypie. Vypočuli si zaujímavú prednášku o histórii fotografie, vyskúšali si prípravu papiera, nanášanie citlivej vrstvy, sušenie, exponovanie negatívov a záverečné vymývanie. Domov si okrem príjemného zážitku odniesli aj svoje vytvorené dielo. 

    • Pravda o drogách
     • Pravda o drogách

     • 18.október 2019

      Ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy? Na tieto  a iné otázky nám odpovedal prednášajúci Pavel Prokop z občianského združenia Slovensko bez drog.

    • Prednáška Význam lesov
     • Prednáška Význam lesov

     • 16. október 2019

      Žiaci internátu sa zúčastnili prednášky lesníka Ing. Biháriho na tému Význam lesov a o Jozefovi Dekrét Matejovie, ktorý bol priekopníkom v obnove lesov v budove Lesy SR v environmentálnej triede.