• Prednáška Zdravie v staroveku
     • Prednáška Zdravie v staroveku

     • 12. december 2018

      Žiaci internátu sa zúčastnili prednášky z oblasti zdravého životného štýlu, ktorú usporiadalo Krajské kultúrne stredisko v priestoroch Makovického domu v Žiline.

    • Workshop Erazmus+
     • Workshop Erazmus+

     • 6. december 2018

      V spolupráci s Hotelovou akadémiou v Žiline sa v našich priestoroch uskutočnil workshop programu Erazmus+. Do projektu zameraného na práva detí so zdravotným znevýhodnením a ich integráciu sa zapojilo 7 krajín.

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

     • 11. december 2018

      Srdečne pozvanie na spoločné stretnutie prijalo množstvo detí, rodičov, starých rodičov, známych a priateľov našej školy. Uskutočnilo sa 11. decembra v sále pastoračného centra farského kostola na Vlčincoch v Žiline. Zakúpili sme si nielen krásne výrobky zhotovené našimi žiakmi, ochutnali vianočný punč, ale čas adventu nám spríjemnili aj žiaci svojimi vystúpeniami.

    • Prezentačná výstava - Radnica mesta Žilina
     • Prezentačná výstava - Radnica mesta Žilina

     • 23. november 2018 - 18. január 2019

      Prezentácia, vytvorená pri príležitosti 20. výročia založenia, predstavuje v priestoroch Radnice mesta Žilina nielen históriu, ale aj zaujímavosti školy.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • 6. december 2018

      "Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa..." Známa veta, ktorej slová sa tento rok splnili do bodky. Mikuláš v sprievode anjela a čerta prišiel medzi žiakov s plným vrecom sladkostí.

    • Divadelné predstavenie Slovensko v obrazoch - zrušené
     • Divadelné predstavenie Slovensko v obrazoch - zrušené

     • 15. november 2018

      Žiaci 2. ročníka sa  mali zúčastniť pri príležitosti Dňa študentstva divadelného predstavenia v Dome odborov v Žiline. Divadelná hra predstavovala obrazy Slovenska spisovateľa Františka Švantnera. Náhradný termín predstavenia nie je zatiaľ stanovený.

    • Imatrikulácie
     • Imatrikulácie

     • 15. november 2018

      Tento deň patril na našej škole žiakom 1. ročníka, ktorí boli slávnostne prijatí do cechu stredoškolákov. Táto milá povinnosť pripadla žiakom 3. ročníka, ktorí pre svojich spolužiakov pripravili niekoľko zaujímavých úloh. Ich úspešným absolvovaním mali dokázať, že pomenovanie stredoškolák si naozaj zaslúžia. Na záver, po zložení sľubu, boli všetci slávnostne imatrikulovaní. 

    • Oceňovanie žiakov Žilinského kraja
     • Oceňovanie žiakov Žilinského kraja

     • 7. november 2018

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v stredu 7. 11. 2018 v Dolnom Kubíne uskutočnilo tradičné slávnostné oceňovanie žiakov a študentov prednostom Okresného úradu v Žiline. Ďakovné listy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu odovzdala našim žiakom osobne pani ministerka školstva Martina Lubyová spolu s prednostom OÚ Žilina Michalom Lavríkom. Ocenené boli za mimoriadne športové úspechy majsterky sveta v unifikovanom futbale: Júlia Bariová, Mária Kubíková, Janette Kadučáková, Lenka Jendrisková, Karolína Sádecká a Erika Ďurdíková.

    • Celoštátna súťaž - Olympiáda ľudských práv
     • Celoštátna súťaž - Olympiáda ľudských práv

     • 7. november 2018

      Súťaže sa zúčastnili Ivana Štrkáčová a Erika Ďurdíková, ktoré pod vedením PaedDr. Ľubomíry Bobekovej obsadili pekné 5. miesto.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • 26. október 2018

      Brány našej školy sa otvárajú pre širokú verejnosť dvakrát do roka. V tento deň mali návštevníci možnosť získať základné informácie o možnostiach štúdia a o podmienkach prijímacieho konania. Vo vestibule školy a na prevádzkach  prezentovali svoju činnosť jednotlivé učebné odbory všetkých zložiek SŠI. 

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 6. november 2018

      Už tradične sa v mesiaci november koná školské kolo v prednese slovenskej poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. V oboch kategóriách súťažilo 11 žiakov, ktorí postúpili z triednych kôl. Celoslovenskej súťaže sa zúčastní Richard Čaniga, víťaz v kategórií próza.

    • Fotofórum
     • Fotofórum

     • 24. - 25. október 2018

      Žiaci učebného odboru fotograf navštívili 51. ročník výstavy Fotoforum, ktorý sa uskutočnil v Ružomberku. Na tejto medzinárodnej výstave prevládali fotografie krajinky, nechýbali ani portréty a dokument. 

    • Celoštátna súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore obchodná prevádzka
     • Celoštátna súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore obchodná prevádzka

     • 24. október 2018

      Žiačky učebného odboru obchodná prevádzka, Ivana Štrkáčová a Mária Uriková, pod vedením Bc. Anny Tichej sa uvedenej súťaže zúčastnili v Banskej Bystrici. V silnej konkurencii obsadili krásne 3. miesto. Súťaž sa skladala z dvoch častí: teoretickej (test) a praktickej (balenie, váženie, meranie a prebierka tovaru).

    • Beseda s umeleckým fotografom
     • Beseda s umeleckým fotografom

     • 17. október 2018

      Michal Záhornacký, umelecký forograf, priblížil svoju prácu žiakom učebných odborov fotograf a aranžér. 

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • 17. október 2018

      Táto súťaž má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Ľudské práva a ich ochrana je neustále aktuálna téma. Školské kolo pozostávalo z testu a otvoreného listu riaditeľke školy. Víťazky, Ivana Štrkáčová a Erika Ďurdíková, postúpili na celoslovenskú súťaž do Košíc.

    • Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom
     • Majstrovstvá Slovenska v plávaní s Downovým syndrómom

     • 13. október 2018

      V sobotu sa v Trenčíne konala plavecká sútaž, Veľká cena primátora mesta zdravotne znevýhodnenej mládeže 2018. Našu školu reprezentovalo 6 žiakov - Erika Ďurdíková, Filip Chylák, Marek Janúch, Mária Kubíková, Mária Kristína Sihlovcová a Klára Šusteková pod vedením Ing. Evy Jantákovej. V silnej konkurencii sa umiestnili na popredných miestach. Získali 5 zlatých, 5 strieborných a 3 bronzové medaile.

    • Prezentácia školy - 20. výročie
     • Prezentácia školy - 20. výročie

     • 10. október 2018

      Pri príležitosti 20. výročia zriadenia školy žiaci učebného odboru aranžér pripravili inštaláciu, ktorá prezentuje jednotlivé zložky školy, ako aj zaujímavosti z histórie v klientskom centre Okresného úradu v Žiline.

    • Oslava plodov jesene
     • Oslava plodov jesene

     • 5. október 2018

      Dnešné deti a mládež, poznajú len málo z toho, čo nám predkovia zanechali. Našou snahou je oživovať ľudové zvyky a tradície, aby nezostali zabudnuté. Žiaci ich majú možnosť vidieť prostredníctvom hovoreného a spievaného slova. Takto sme im priblížili aj dožinkové slávnosti, ktoré sú oslavou dobrej úrody a ukončenia žatvy.

    • Výstava projektu Arteterapia - nádej hendikepu
     • Výstava projektu Arteterapia - nádej hendikepu

     • 1. - 31. október 2018

      Projekt bol realizovaný pod vedením Mgr. Jany Ballovej v spolupráci s Nadáciou VÚB, grantová schéma PRE NÁDEJ v projekte Umenie lieči. Práce boli vystavené v priestoroch Klientskeho centra Okresného úradu v Žiline.