• Čitateľský maratón
     • Čitateľský maratón

     • 12. marec 2020

      "Škola bez kníh je ako telo bez duše." Táto myšlienka ovplyvnila aktivity v mesiaci marec, ktorý nazývame mesiacom knihy. V priestoroch školskej knižnice prebieha čitateľský maratón, ktorého sa postupne zúčastňujú všetky triedy školy. Jeho cieľom je zlepšiť čitateľskú gramotnosť a rozšíriť slovnú zásobu.

    • Návšteva knižnice Budatínskeho hradu
     • Návšteva knižnice Budatínskeho hradu

     • 4.marec 2020

      V rámci Týždňa slovenských knižníc usporiadala odborná knižnica Budatínskeho hradu DOD. Žiaci ŠI mohli nahliadnuť do starých tlačí zo 17. a 18. storočia, videli vzácne diela od Mateja Bela s unikátnymi ilustráciami.

      Pri tejto príležitosti mali šťastie stretnúť v tejto knižnici mladú ženu, ktorej rodokmeň je spojený s menom Mateja Bela.

    • Drotárske návraty rukami súčastnosti
     • Drotárske návraty rukami súčastnosti

     • 4. marec 2020

      Žiaci učebného odboru aranžér sa zúčastnili workshopu, v múzeu Jozefa Holánika - Bakeľu v Dlhom Poli, ktorý bol zameraný na umelecké drotárstvo. Pod vedením Juraja Šeríka spoznali krásy tohto remesla, absolvovali skúšku a stali sa drotárskymi džarkami.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • 17. - 21. február 2020

      V rámci Kurzu pohybových aktivít v prírode sa uskutočnil pre žiakov 1.-2. ročníka lyžiarsky výcvik. Na zasnežených svahoch vo Valči sa učili, pod vedením skúsených inštruktorov, základy zjazdového lyžovania.

    • Kyberšikana - prednáška
     • Kyberšikana - prednáška

     • 19. február 2020

      V stredu sa žiaci zúčastnili v priestoroch školy prednášky s názvom Kyberšikana, ktorú viedla Mgr. Jana Ballová. Dopoludňajšie stretnutie bolo veľmi podnetné, pretože prednášajúca upozornila žiakov na chyby, ktorých sa používatelia sociálnych sietí veľmi často dopúšťajú.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • 14. február 2020

      V tento deň sa druhýkrát otvorili brány  školy pre širokú verejnosť. Uchádzači o štúdium získali  základné informácie o možnostiach a podmienkach vzdelávania v našej škole. Vo vestibule a na jednotlivých prevádzkach boli prezentované učebné odbory všetkých zložiek SŠI. 

    • Karneval a pochovávanie basy
     • Karneval a pochovávanie basy

     • 12.február 2020

      Prišiel čas fašiangov. Čas veselosti a zábavy, preto sme si veselé tradície a zvyky týchto dní pripomenuli aj v školskom internáte karnevalom a pochovávaním basy. Príjemnú atmosféru navodil Roman S., ktorý nám zahral rôzne piesne do tanca.

    • Dni profesie v Bytči
     • Dni profesie v Bytči

     • 11. február 2020

      V stredu, 6. februára, sa naša škola zúčastnila prezentácie stredných škôl v Bytči. Predstavili sa učebné odbory, v ktorých  škola ponúka vzdelávanie v školskom roku 2019/2020.

    • Amfo 2020
     • Amfo 2020

     • 29. január 2020

      Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo aj tento rok regionálne kolo postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020. Výstavu plnú inšpirácie navštívili žiaci II. a III. ročníka odboru fotograf v Makovickom dome v Žiline .

    • Protidrogová prednáška
     • Protidrogová prednáška

     • 13.január 2020

      Na pôde našej školy prebehla pre školský internát protidrogová prednáška autora knihy "Démon chľast" Jána Peťka, ktorý žiakom porozprával o svojom živote abstinujuceho alkoholika a upozornil žiakov na to, aké rôzne druhy závislostí ich ohrozujú.

    • Posedenie pod jedličkou
     • Posedenie pod jedličkou

     • 20. december 2019

      Posedenie pod jedličkou je už tradičným podujatím v našej škole. Tento rok sa uskutočnilo v ranných hodinách vo vestibule školy, začalo sa filmovým predstavením a skončilo sa spievaním kolied a symbolickým zapálením prskaviek.

    • Súťaž praktických škôl
     • Súťaž praktických škôl

     • 18. december 2019

      V tento deň sme sa stretli v predvianočnom meraní zručnosti žiakov praktických škôl žilinského regiónu. My, ako hostiteľská škola, sme radi privítali žiačky praktických škôl z Námestova a Liptovského Mikuláša. V silnej konkurencii sme obstáli so cťou.

    • Internátna kapustnica
     • Internátna kapustnica

     • 17. december 2019

      Internátna kapustnica, kde sme si pripomenuli i vianočné tradície. Posedenie otvorila príhovorom pani riaditeľka. Slávnostnú večeru sme začali oblátkami s medom a pokračovali kapustnicou s posúchmi. Nechýbal nám ani chutný punč.

    • Vianočné trhy a imatrikulácia
     • Vianočné trhy a imatrikulácia

     • 12. december 2019

      Srdečne pozvanie na spoločné stretnutie prijalo množstvo detí, rodičov, starých rodičov, známych a priateľov našej školy. Uskutočnilo sa v sále pastoračného centra farského kostola na Vlčincoch v Žiline. Bolo možné zakúpiť si krásne výrobky zhotovené našimi žiakmi a pozrieť si vianočnú scénku žiakov internátu. Tento deň patril aj žiakom 1. ročníka, ktorí boli slávnostne prijatí do cechu stredoškolákov. Po zložení sľubu, boli všetci slávnostne imatrikulovaní. 

       

    • Raut Špeciálnych olympiád
     • Raut Špeciálnych olympiád

     • 10. december 2019

      Na obedovom raute Špeciálnych olympiád sa zúčastnili aj zástupcovia našej školy Ing. E. Jantáková, žiaci M. Kubíková a P. Čanecký a to v hoteli Holiday Inn v Bratislave. Športovci, pedagogickí zamestnanci a tréneri vyhodnotili úspešný rok ŠO a noví tréneri získali osvedčenie v jednotlivých športoch. 

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • 6.december 2019

      Aj tento rok nás navštívil Mikuláš so svojimi vernými pomocníkmi. Žiakom okrem úsmevu na perách priniesol sladký balíček. Pri príležitosti Sv. Mikuláša sa žiaci ŠŠI zúčastnili filmového predstavenia s názvom - Vládkyňa zla 2 - v kine OC Mirage v Žiline. Žiaci s nadšením pozerali celý rozprávkový príbeh a kde tu vypadla slzička dojatia.